Důležitost vhodné stravy

02.02.2019

"Jak by se měl člověk správně stravovat, aby prospěl nejen tělu, ale také duchu?"


Už dlouhou dobu se zabývám problémem vhodné stravy pro člověka. Jak jedineční jsou lidé, tak i jejich stravování vyžaduje jedinečnou skladbu potravin, rytmus i vhodný čas pro konzumaci. Internet je plný kdejakých návodů, diet a jediných možných způsobů stravování. Jedni tvrdí, že jen raw strava je správná, druzí nevezmou zeleninu do úst ani za milion. Třetí by nejraději nejedli nic a čtvrtí všechno.... Je to velmi specifické a poměrně dost složité u každého člověka, proto si netroufám jen tak od boku radit, kdo má co jíst, aby byl zdravý a cítil se dobře. Sama ze své zkušenosti vím, jak složité je najít ten správný způsob pro člověka, který trpí různými nemocemi, které vyžadují ve stravování protichůdné způsoby.

Jeden takový obzvlášť rozšířený nešvar je nátlak vegetariánů a veganů na populaci původních lovců. Nejraději by konzumaci živočišných bílkovin zakázali zákonem. Chtěla bych se podělit o pohled, který zastávám ohledně této problematiky, protože strava zdaleka není jen o stravě.

Vegetariáni a vegani správně vyciťují, že rostlinná strava umožňuje lidskému duchu = vlastnímu Já člověka zostřené vnímání na úrovni mimosmyslového světa. Tuto stravu lze doporučit pouze krátkodobě např. formou diety, ale obvykle nikoliv jako trvalý životní styl. Je k tomu pádný důvod, který si však lidé neuvědomují nebo o něm nemají potuchy. Planeta Země je nejzazším místem určeným pro duchovní vývoj člověka. Je tedy od Zdroje všech oživujících sil nejvzdálenějším "školním prostředím" určeným pro lidského ducha na jeho cestě vyzrávání k postupnému sebeuvědomování. To je úkol každého člověka zrozeného na této planetě. Je nenahraditelným místem k jeho potřebnému vývoji. Vzhledem k jeho vzdálenosti od Světla je místem s největší koncentrací temných sil, které mají za úkol ukolébat člověka k duchovnímu spánku, aby zapomněl, kdo je, odkud přišel, co zde dělá a kam má pokračovat dále. Člověk se na Zemi nachází v divoké vřavě lítého boje mezi Světlem a temnotou. Takto daleko od původu Světla mají temnoty převelikou sílu. Stávají se tak lidskému duchu velmi nebezpečné. Pokud člověk ztratí bdělost a zvítězí u něho pohodlnost, temnoty se ho chopí a již nepustí. Pokud nevyvine člověk maximální úsilí a nezačne se duchovně hýbat, ztratí šanci ke vzestupu. A o to temnotám jde - zadržet zde v hlubinách co nejvíce lidských duší pro vlastní potřebu. Nutno podotknout, že se jim dílo velmi daří. Lidský duch obvykle volí cestu pohodlnou před namáhavým postupem, který jej jako jediný může včas vyvést z nebezpečného prostředí. K tomu všemu nutně potřebuje lidské tělo. A pouze zdravé a silné lidské tělo, vyzařující do šíře mocné vlny, je pravou ochranou = pevným brněním do bitvy. Když však člověk nerespektováním potřebné výživy svého těla snižuje jeho vyzařování, klesá jeho schopnost obrany proti temným silám. Temno působící skrze rozum těmto lidem namlouvá pod pláštíkem např. lásky ke zvířatům, že budou lepšími, zdravějšími a uvědomělejšími, když vynechají živočišné bílkoviny. Lechtá tak úspěšně jejich rozvinuté ego. Výsledný efekt však přinese jedině oslabení tělesného vyzařování. Tedy tzv. "zjemňování vnímání" je ve skutečnosti ztenčováním ochranného energetického valu, který chrání lidského ducha před vlivy z venčí. Uvědomělý vývoj se má týkat pouze lidského ducha. Tělo už je dávno správně nastaveno a uzpůsobeno pro život tady a teď, jako ochrana pro lidského ducha, aby on mohl naplnit vše potřebné pro svůj vývoj k sebeuvědomění. Jakýmkoliv oslabováním vlastního těla (tedy i nerespektováním jeho všestranných potřeb) omezuje mocnost jeho potřebného a čistého vyzařování, a tím si velmi škodí a proviňuje se proti zákonům stvoření.

Je velmi důležité živit naše fyzická těla podle jejich osobitých potřeb. Co je dobré pro jednoho, může být jedem pro druhého. Někdo je přirozený vegetarián a někdo přirozený lovec. Většina populace se pohybuje někde mezi těmito mantinely. Nic nesmí být dogmatické. V lásce a s pochopením přistupujme k druhému tak, aby každý mohl vyzrávat v té rychlosti, kterou pro sebe potřebuje. Buďme prosím k sobě navzájem tolerantní.