"Nemoc těla, která by byla oddělena od duše, neexistuje."   

(Sókratés)

Regina Říhová

STŘEDISKO CELOSTNÍ PÉČE

"Pomoc pro první krok"

Má práce představuje celkovou péči o tělo i duši, při které využívám léčitelskou a bylinářskou praxi, masáže, akutní homeopatii a různé jiné metody alternativní medicíny. Zabývám se společně s Vámi nalézáním vhodných cest k trvalému udržení fyzické a psychické odolnosti v každodenním životě. 

Pomocí psychosomatického pohledu a celostního přístupu hledám pro Vás řešení zdravotních obtíží. Nabízím odstraňování, v podvědomí uložených, chybných schémat a vzorců chování, které ač nezvány, neustále udávají směr Vašemu současnému životu v různých nebo i všech jeho oblastech. Pomáhám rozpoznávat potřeby Vaší duše a podporuji ji při odvážném přechodu od stávající životní etapy k novému směru budoucí cesty."Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co děláte."
                                                                                                     (Karolína Světlá)

AKTUÁLNÍ  TERMÍNY  KURZŮ:

 • LÉČIVÉ ROSTLINY  -  1. stupeň 25. 11 .2023   *  2. stupeň 26. 11. 2023   *  3. stupeň 13. 1. 2024   *  4. stupeň 14. 1. 2024
 • JEDOVATÉ ROSTLINY  -  10. 2. 2024
 • VLASTNÍ ZDRAVÍ SVÉPOMOCÍ  -  11. 2. 2024

"Nestačí vědět, .... vědění se musí použít!"
           "Nestačí chtít, .... je nutné to udělat!"

                                                      (Johann Wolfgang von Goethe)

Tento web nemá charakter moderních webů dnešní doby s rychlými a krátkými informacemi. Je to web, který zobrazuje celou mou dlouholetou praxi. Provází mne a proměňuje se postupně s veškerou mou činností od prvních dnů. 

Proto je tak rozsáhlý a nemoderní :)

"Buď změnou, kterou chceš ve světě vidět." 

                                                                          (Pablo Coelho)

 Nalézáte se na internetových stránkách 

STŘEDISKA CELOSTNÍ PÉČE, 

které představuje součinnost více oborů:


  konzultace  a  poradenství  v  oblasti  přírodní  medicíny  a  mezilidských  vztahů   léčitelská  a  bylinářská  praxe  +  akutní homeopatie  +  různé  druhy  masáží  +  pedikúra   kurzy


Nabízím komplexní péči pro Vaše nohyalternativní metody obnovy zdraví a životní síly pro Vaše tělo a společně se můžeme pokusit najít cestu k hlubšímu poznání smyslu Vašeho života pro Vaši duši.

Dovolte mi, prosím, provázet Vás na této cestě.

Regina Říhová

"Životní situace jsou buď příjemné, nebo užitečné.

Pouze naše chybné vyhodnocení je vnímá jako stresové!"

NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ METODY


Během konzultací se postupně dopracováváme přes bolesti těla k odhalení bolesti duše, která se za zdravotními potížemi skrývá. Bude jen na vás, jak dalece a opravdově budete chtít pracovat na potřebných změnách, aby se váš život změnil k lepšímu. Tuto práci za vás nikdo udělat nemůže. Bude to vyžadovat vaše maximální úsilí, odříkání a vytrvalost.

Poctivá práce na sobě samém je totiž tou nejtěžší prací, kterou člověk na Zemi zažívá. Není vždy jednoduché být k sobě upřímný a vykřesat ve svém nitru potřebnou dávku odhodlání.

Kdo se však pro tuto cestu rozhodne a bude se v nastoupeném směru namáhat ze všech sil, ten bude moci pocítit láskyplné pomoci, které mu budou postupně krok za krokem jeho cestu ulehčovat. Ryzí láska a neúplatná spravedlnost vládnou světům od věčnosti. Čeho se člověk dokáže dobrovolně vzdát, tolik potřebného dostane. Toto je v dnešní době jediná možnost k duchovnímu osvobození.

Já vás budu velmi ráda provázet a pomáhat radou, náhledem nezaujaté pozorovatelky a oporou při Vašem vykročení za novým životem. 

Přeji hodně sil, odvahy, vytrvalosti a radosti, neboť toto vaše rozhodnutí je prvním krokem k lepší budoucnosti na všech úrovních existence.


Práce s léčivou energií  představuje zprostředkování síly pro klienta ke zlepšení jeho momentálního fyzického i psychického stavu. Přenos probíhá skrze položené ruce na určitá místa na těle klienta přes oděv a případně i přes deku. Mé tělo se v tu chvíli stává nástrojem, který tento proces umožní. Léčivá energie proudí sama a nijak ji nesměřuji. 

Ona sama ví nejlépe, co je potřebné v tomto konkrétním okamžiku v organismu posílit, vyčistit, rozproudit, utlumit.... Zprostředkovaná síla svým léčivým působením tak klientovi vlastně "prodlužuje" čas k přehodnocení svého života, k odhalení potřebných změn doposud zaujímaných postojů a případně i k proměně charakteru.


Intenzivní program celostní péče o ženy nabízí široký záběr s hlubokou působností na celý organismus. 

Tato zcela INDIVIDUÁLNÍ péče je kombinací procedur a služeb, které považuji za nejvhodnější pro danou ženu. Složení programu vždy vyplyne během úvodní konzultace.  

Intenzivní program celostní péče je velkou pomocí pro ženy, které mají silnou potřebu se sebou a svým životem "pohnout". Může se zdát, že pouhou péčí o tělo se toho zase tolik udělat nedá, ale opak je pravdou. Vše se navzájem ovlivňuje. Přívětivý stav organismu vyvolává příjemné pocity uvolnění v psychice a naopak. Nastavíme-li způsob života podle našich individuálních potřeb, ovlivníme tím vlastní náhled na vše, co k nám přichází. 

Naše rozhodnutí mohou být náhle úplně odlišná. Zaplaví nás emoce zcela jiné hodnoty, probudí se hluboké city, které dlouho "spaly". Život se nám tak náhle může významně proměnit. Když se tato péče o tělo doplní například zprostředkováním léčivé síly nebo rozborem životní situace, je pak pravděpodobné, že se budoucí cesta před ženou otevře jasněji a ona bude moci vykročit s větší jistotou a důvěrou ve věci příští.


Motýlí doteky = Metamorfní technika, Metamorfika, Jemná motýlí masáž. To vše jsou názvy pro přirozenou, hlubokou a zároveň jemnou a příjemnou metodu. V klidu a tichu se pozvolna uvolňuje proud životní energie a zprostředkovává různými způsoby kontakt s vlastním nitrem. Pracuje s nashromážděnými a často také pevně uloženými bloky, traumaty a schématy, které byly vytvořeny v blízké i daleké minulosti. 

Vyzdvihuje z hloubi duše pouze plně dozrálá témata, připravená k řešení. Nepůsobí násilně a nepřirozeně na rozdíl od některých jiných metod, jako je hypnóza a zpětná regrese, kdy je člověk cele nebo do určité míry zbaven vlády nad svou vůlí. Rovněž cizí vlivy neovlivňují sebepoznávací proces a nevystavují velkému tlaku duši jako u sestavování konstelací různého typu. Využívání těchto vyjmenovaných metod má dalekosáhlé a těžké následky pro všechny zúčastněné strany, přesahující tento pozemský život, i když se to na první pohled nezdá. 

Pomocí metamorfní techniky lze uvolnit jen tu část uložených zátěží, která dozrála a je schopna znovu vstoupit do vědomí, aby byla opět prožita (tentokrát už vědomě) a po té se od duše nadobro oprostila. Motýlí doteky nezasahují nikdy tam, kde člověk ještě není připraven. Je to cesta k poznání a pochopení souvislostí, k odpuštění a oproštění se od již nepotřebného, přežitého a dostatečně prožitého.

Motýlí doteky 

 • zvědomují zažité vzorce
 • postupně uvolňují duši od těžkých a dlouhodobých zátěží 
 • uvolněním duše z pout pomáhají rozvinout plný potenciál ve všech oblastech života
 • harmonizují vztah k sobě, k druhým
 • upevňují přirozený stav na úrovni fyzického a psychického zdraví
 • mohou probudit i touhu po něčem Vyšším

Motýlí doteky rozvazují pouta duše, neboť je zapotřebí neprodleně pokračovat v cestě vstříc všemu novému, které je pro nás připraveno v další životní etapě. Času není nazbyt.


Masáže představují celostní péči o celý organismus. Základ v mé praxi tvoří především 3 druhy masáží.

Revitalizační masáže zad a celého těla - obě varianty umožňují uvolnění spasmů svalstva především kolem páteře a přilehlých SI skloubení.  Z kanálů páteřních obratlů po její celé délce vystupují všechny periferní 

nervy směřující do těla a hlavy. Uvolněním spasmů, které vznikají ve svalech z různých příčin (špatné držení těla, dlouhodobé přetěžování určitých svalových partií, stres, nezdravý způsob života, psychická zátěž, absence radosti...) dochází k osvobození sevřených krevních cév, lymfatických cév a periferních nervů. Všechny tyto pro tělo nezbytné provazce vystupují z prostorů páteřních obratlů a prorůstají celým organismem. 

Význam a funkce jednotlivých systémů: 

 • PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM zajišťuje obousměrnou komunikaci jednotlivých orgánových soustav s mozkem. Jeho součástí je také autonomní nervový systém, který má za úkol dohlížet a kontrolovat pochody, které musí udržovat po všechen čas v celém organismu zdravé a funkční vnitřní prostředí (homeostázu).  
 • KREVNÍ CÉVY umožňují transport okysličené krve plné potřebných živin, minerálů, stopových prvků, bílkovin, hormonů a obranných látek od srdce ke každé buňce těla (tepny) a naopak zajišťují odvedení oxidu uhličitého a nejjemnějších zplodin metabolických procesů zpět k srdci (žíly). Nejjemnější cévy (vlásečnice) propojují navzájem tepny (artérie) a žíly (vény) a probíhají v nich všechny krevní funkce.
 • LYMFATICKÉ (MÍZNÍ) CÉVY odvádějí pomocí mízních vlásečnic lymfu, která vzniká v mezibuněčných prostorech z tkáňového moku. Jejím úkolem je odvádění zplodin vzniklých metabolickými pochody v každé buňce těla. Lymfatické cévy jsou "kanalizačním potrubím" organismu. Zajišťují potřebný úklid těla, aby se nezaneslo toxiny a předčasně nevypovědělo službu. Lymfa absorbuje všechny odpadní látky, které pro svou velikost neprojdou stěnou krevních vlásečnic (např. tuky z trávicí soustavy). Vlásečnice se postupně spojují ve stále silnější mízní cévy, které prostupují na mnoha místech lymfatickými uzlinami. Ty slouží coby "síta" k zachytávání různého odpadního materiálu a patogenní zátěže v lymfě. Zde dochází pomocí lymfocytů k likvidaci a neutralizaci škodlivin všeho druhu. Následně cestuje přečištěná lymfa hrudním mízovodem a pravým lymfatickým mízovodem zpět do krve. Lymfatické cévy společně s lymfatickými orgány tvoří ucelený lymfatický systém, jehož hlavním úkolem je zabezpečení funkčního imunitního systému v organismu. Proto má kvalita a mobilita lymfy významnou úlohu v obraně těla před infekčními a nádorovými onemocněními. Zároveň má lymfa ještě jeden úkol, protože je vodivá. Lymfatickými vlásečnicemi má skrze lymfu proudit ke všem orgánům energie. To se však ne vždy děje. "Hustota" energie je totiž odvislá od našeho momentálního emočního stavu. Jen radostná a láskyplná energie se dokáže probojovat až ke svému cíli = orgánu, aby jej zásobila. Energie zatížená negativními emocemi je tak hutná, že vlásečnice ucpe a orgán je o potřebnou energii ochuzen. Deficit energie se časem projeví oslabením a nemocí příslušného orgánu. Proto se říká, že radost a láska léčí - jen ony udržují vše ve správném chodu.

Není-li toto vše neustále plynule zajišťováno, dochází k funkčním poruchám, a tím i k tvorbě vhodného prostředí pro vznik nemocí různé závažnosti. 

Z výše uvedeného vyplývá, že další nepostradatelnou masáží je Lymfatická (drenáž) masáž, která podporuje plynulost lymfy a energie v celém lymfatickém systému. Jeho spolehlivá práce nám zajišťuje včasnou a funkční detoxikaci organismu i energetické zásobování, a tím plně fungující imunitní systém, který naše tělo chrání proti různým druhům patogenů. Tím si tělo samo zajišťuje vlastní rovnováhu, kterou pociťujeme jako "zdraví". 

Tato masáž tvoří i první polovinu procedury - Speciální ošetření křečových žil, neboť citlivě rozhýbává (kromě lymfy a energie) také již hodně zpomalený tok krve ve zvětšených meandrech žil, a zajišťuje tak její potřebnou výměnu. Následné žilní ošetřování rovněž podporuje zpružnění cévních stěn do nejvyšší možné míry.

------------------------------------------------------------------

Toto však nejsou jediné nezbytné masáže, představující péči o tělo. Další důležitou masáží je například Japonská tlaková masáž plosek nohou, kterou používám především k rozpoznávání poruch orgánů. Zároveň lze touto masáží, podle momentální potřeby, účinně stimulovat nedostatečnou nebo naopak tlumit příliš vysokou aktivitu jednotlivých orgánů. 


Vlastní bylinné kapky, bylinná mýdla, šampony a deodorant.

Dlouhých 10 let jsem měla v nabídce pro svou klientelu vlastní směsi sušených bylin ve formě bylinných čajů a konzumních směsí tzv. Letnin. Od roku 2022 místo těchto směsí nabízím vlastní bylinné kapky, které tyto sušené bylinky plnohodnotně nahrazují v účinnosti i zaměření a mají navíc praktické balení a neomezenou trvanlivost. 

Léčivé rostliny, které používám na výrobu v rámci své praxe, jsou převážně volně rostoucí. Pouze několik druhů mám pěstovaných, protože ty se u nás v přírodě běžně volně nevyskytují. Výhodou volně rostoucích rostlin je to, že ony samy si určují, kde vyrostou. Ony dobře vědí, kde je pro ně to nejvhodnější místo. Ve svém přirozeném prostředí obsahují potřebné látky ve správném poměru. Určující pro to vše je i skladba okolních rostlin, množství slunce, světové strany, podloží, péče o prostředí aj. Toto vše pěstováním a především hnojením v komerčních pěstírnách nelze zajistit. Mnohé látky tak velkoobjemově pěstované byliny neobsahují nebo je mají zastoupeny pouze v minimálním množství a jiné naopak přebývají (obvykle toxické sloučeniny). Pokud dojde ke změnám v poměrech skladby složek například vinou špatného pěstování, sběru nebo skladování, může se stát bylina neúčinnou a někdy až toxickou.

Byliny mají unikátní chemické složení, které si nesou od svého vzniku a především mají energetický potenciál. Ten je ještě důležitější, protože zasahuje i na jemnějších úrovních lidského těla. Oslabí-li špatná péče toto vyzařování, nemohou léčivky splnit své poslání. Proto je velmi důležité, z jakého prostředí sběr pochází a jak je s bylinami nakládáno po celou dobu výroby, než skončí výsledný poklad ve vašich rukou.

Byliny sbírám v čistém prostředí vlastní louky v Pomalší, v chráněných oblastech Blanského lesa, Novohradských hor, Šumavy a Českého Švýcarska. Každým rokem v přírodě ubývá jak čistých míst, tak i druhů a potřebného množství těchto léčivek. Předpokládá to tedy stále více času a umu v nacházení nových, vhodných a dostatečně bohatých stanovišť.

Dělám tuto práci ráda, protože v ní vidím hluboký smysl :)

To vše byl také důvod pro realizaci mého projektu, do kterého jsem vložila veškeré své celoživotní zkušenosti a poznatky, abych se s Vámi o ně mohla podělit.

Připravila jsem pro vás s láskou a vděčností k moudré přírodě

Čtyřstupňový kurz "LÉČIVÉ ROSTLINY"
Konejšivé ruce přírody (I. st. - III. st.)
Přírodní řešení podvýživy organismu v dnešní době (IV. st.)

Ve čtyřech dílech kurzu Vás postupně seznámím s tímto přírodním bohatstvím a pootevřu pomyslná dvířka k věčné moudrosti, která byla člověku z lásky darována pro jeho blaho a vývoj směrem vzhůru. Jak s tím člověk naložil, vidíme všude kolem sebe. Dovolte mi náhled, který ctí toto dávné vědění.


Na tento čtyřstupňový kurz dále volně navazují dva kurzy:

Kurz "JEDOVATÉ ROSTLINY"

Doma i v přírodě

Během své téměř 40 let dlouhé praxe jsem zjistila, že je mnoho lidí, kteří jsou schopni v blahé nevědomosti zaměnit mnohé léčivky za rostliny s různou intenzitou jedovatosti. Z tohoto důvodu vznikl tento kurz.  
Jde o samostatný "bezpečnostní" kurz, který může absolvovat i zájemce, který před tím nenavštěvoval čtyřstupňový kurz LÉČIVÉ ROSTLINY.


Kurz "VLASTNÍ ZDRAVÍ SVÉPOMOCÍ"

Alternativní medicína v denním životě 

Cílem kurzu je seznámit zájemce s radami a prostředky alternativní medicíny, v praxi bohatě prověřenými, které mají příznivý vliv na zdraví člověka. Některé z nich svými účinky přesahují rámec fyzického těla a zasahují i do jemnějších úrovní. Tak jejich celostní (holistický) účinek může mít, při součinnosti klienta, významný dopad na kvalitu jeho života. Přehledně probereme různé způsoby a metody, kterými si může každý člověk sám v domácích podmínkách významně pomoci. 

Jde o samostatný kurz, který může absolvovat i zájemce, který před tím nenavštěvoval čtyřstupňový kurz LÉČIVÉ ROSTLINY. 

Oba tyto doplňkové kurzy rozšiřují možnosti, jak si neublížit, ale naopak zkvalitnit svůj život vlastními silami. Společně s povědomím o léčivých rostlinách a využitím jejich léčivých schopností se mohou stát pomocí v každodenním životě.

Podrobnosti k jednotlivým kurzům

"Jediná oběť, kterou má člověk pálit na oltáři svojí lásky k Bohu, je vlastní ješitnost." 

                                                                                                                            (Jan Palouček)

"Pouze vytrvalá bdělost může přinést spásu v nadcházejícím velikém Dění." 

BIORYTMUS ORGÁNŮ    MĚSÍCE V ROCE

 • LEDEN - močový měchýř
 • ÚNOR - ledviny + opěrný systém + chrup + sluch 
 • BŘEZEN - žlučník + PNS
 • DUBEN - játra + vazivo + PNS + Solar plexus + zrak + autoimunita
 • KVĚTEN - srdce + srdeční NS + krev
 • ČERVEN - krevní cévy + lymfatické cévy

 • ČERVENEC - pohlavní orgány
 • SRPEN - imunita + termoregulace + homeostáza
 • ZÁŘÍ - slinivka + slezina + lymfatický systém
 • ŘÍJEN - žaludek + pohybový systém
 • LISTOPAD - plíce + CNS + vitální energie
 • PROSINEC - střeva + enterální NS + pokožka

 "Lidského ducha,
směřujícího do jeho domova v Ráji,
žene síla rovnající se velikosti jeho touhy po Službě Nejvyššímu.
Je přitom naplněn Láskou, Čistotou, Spravedlností a Bdělostí
v každém přítomném okamžiku!" 

"Dbej, aby tato síla byla stále mohutnější!!!"