Regina Říhová

STŘEDISKO CELOSTNÍ PÉČE

"Pomoc pro první krok"


Představuje celkovou péči o tělo pomocí masáží, pedikúry, fytoterapie a dalších alternativních metod. Využívá psychosomatický pohled a celostní přístup při řešení zdravotních obtíží. Zabývá se udržením fyzické a psychické odolnosti v každodenním životě. Nalézá a nabízí odstranění v podvědomí uložených chybných schémat a vzorců chování, které udávají směr našemu současnému životu ve všech jeho oblastech. Pomáhá při rozpoznávání potřeb duše a podporuje přechod od stávající životní etapy k novému směru budoucí cesty."Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co děláte."
                                                                                                     (Karolína Světlá)


"Nestačí vědět, .... vědění se musí použít!"
           "Nestačí chtít, .... je nutné to udělat!"

                                                                          (Johann Wolfgang von Goethe)

Informace o novinkách a pořádaných akcích

"Buď změnou, kterou chceš ve světě vidět." 

                                                                          (Pablo Coelho)

 Nalézáte se na internetových stránkách STŘEDISKA CELOSTNÍ PÉČE

které představuje součinnost více oborů:


pedikúra   +   masáže   +   alternativní medicína   +   poradenství   +   kurzy


Nabízím komplexní péči pro Vaše nohyalternativní metody obnovy zdraví a životní síly pro Vaše tělo a společně se můžeme pokusit najít cestu k hlubšímu poznání smyslu Vašeho života pro Vaši duši.


Dovolte mi, prosím, provázet Vás na této cestě.

Regina Říhová

"Životní situace jsou buď příjemné, nebo užitečné.

Pouze naše chybné vyhodnocení je vnímá jako stresové!"

NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ METODY


Intenzivní program celostní péče o ženy ve čtyřech variantách nabízí celostní záběr s hlubokou působností na celý organismus. 

První varianta je zaměřena více RELAXAČNĚ, aby se ženská mysl mohla zklidnit a ponořit se do tajů vnitřní podstaty. 

Druhá varianta je zaměřena více OSOBNOSTNĚ. Věnuje se, kromě péče o fyzické tělo, také stránce psychosociální a sociologické, které významně zasahují do osudu dané ženy. 

Třetí varianta je zaměřena INDIVIDUÁLNĚ. Je kombinací procedur a služeb, které považuji za nejvhodnější pro danou ženu. Složení programu vždy vyplyne během úvodní konzultace.  Do této varianty však nelze z technických důvodů zařadit "Masáž bylinnými měšci" a "Dešťové kapky" (Raindrop Technique).

Čtvrtá varianta nabízí LUXUSNÍ CESTU DO VLASTNÍHO NITRA. Kombinace pedikúry s masáží, konzultace nebo konečné relaxace (dle preference) a Dešťových kapek (Raindrop Technique) s využitím techniky Vita Flex Points umožňuje na vlnách vůní  zn. Young Living®Essential Oils prožít hluboký zážitek na vlastní cestě za sebepoznáním. V oparu 100% přírodních esencí nejvyšší kvality jde bezesporu o jeden z nejpříjemnějších a zároveň i nejúčinnějších způsobů celostního přístupu k sobě samé. 

--------------------------------------------

Tyto varianty intenzivních kúr jsou velkou pomocí pro ženy, které mají silnou potřebu se sebou a svým životem "pohnout". Může se zdát, že pouhou péčí o tělo se toho zase tolik udělat nedá, ale opak je pravdou. Vše se navzájem ovlivňuje. Přívětivý stav organismu vyvolává příjemné pocity uvolnění v psychice a naopak. Nastavíme-li způsob života podle našich individuálních potřeb, ovlivníme tím vlastní náhled na vše, co k nám přichází. 

Naše rozhodnutí mohou být náhle úplně odlišná. Zaplaví nás emoce zcela jiné hodnoty, probudí se hluboké city, které dlouho "spaly". Život se nám tak náhle může významně proměnit. Když se tato péče o tělo doplní například magnetopatií (působení vitální energií) nebo rozborem životní situace, je pak pravděpodobné, že se budoucí cesta před ženou otevře jasněji a ona bude moci vykročit s větší jistotou a důvěrou ve věci příští.


Během konzultací se postupně dopracováváme přes bolesti těla k odhalení bolesti duše, která se za zdravotními potížemi skrývá. Bude jen na vás, jak dalece a opravdově budete chtít pracovat na potřebných změnách, aby se váš život změnil k lepšímu. 
Tuto práci za vás nikdo udělat nemůže. Bude to vyžadovat vaše maximální úsilí, odříkání a vytrvalost. Poctivá práce na sobě samém je totiž tou nejtěžší prací, kterou člověk na Zemi zažívá. Není vždy jednoduché být k sobě upřímný a vykřesat ve svém nitru potřebnou dávku odhodlání. 

Kdo se však pro tuto cestu rozhodne a bude se v nastoupeném směru namáhat ze všech sil, ten bude moci pocítit láskyplné pomoci, které mu budou postupně krok za krokem jeho cestu ulehčovat. Ryzí láska a neúplatná spravedlnost vládnou světům od věčnosti. Čeho se člověk dokáže dobrovolně vzdát, tolik potřebného dostane. Toto je v dnešní době jediná možnost k duchovnímu osvobození. 

Já vás budu velmi ráda provázet a pomáhat radou, náhledem nezaujaté pozorovatelky a oporou při Vašem vykročení za novým životem.  

Přeji hodně sil, odvahy, vytrvalosti a radosti, neboť toto vaše rozhodnutí je prvním krokem k lepší budoucnosti na všech úrovních existence.


Dešťové kapky = Raindrop Technique jsou metodou s širokým působením na celého člověka. Na jeho fyzické tělo, vývojem získanou osobnost a na jeho vlastní Já = lidského ducha. Představují jemnou metodu doteků v oblasti chodidel, páteře a celých zad při aplikaci vysoce kvalitních 100% přírodních esenciálních olejů Young Living®Essential Oils. Raindrop technika využívá účinky těchto esencí a starých, v praxi léty ověřených energetických technik indiánů. Přes veškerou jemnost této techniky jsou její účinky velice intenzivní. Působení těchto ušlechtilých esencí zasahuje vedle fyzického těla především úroveň emoční, energetickou a hluboce niternou. Celá technika se vyznačuje velkou jemností doteků na vlnách devíti vůní, které postupně zaplaví Vaše tělo i duši. Vše probíhá v tichosti, pouze na vlnách tónů jemné léčivé hudby. Esence prostupují pokožkou do hlubších vrstev, kde odvádějí potřebnou práci svými jedinečnými ozdravnými účinky. 

Vnímání vůní je natolik nezapomenutelný prožitek, že se nám vybaví ve vzpomínce zcela zřetelně, i kdyby mezi tím uběhlo třeba 1000 let. A tak Vás esence Young Living® pomáhají naladit a ponořit nenásilně do vzpomínek až do Vašeho podvědomí, aby zde probudily a přivedly k uvědomění, opětovnému prožití a konečnému odložení vše již přežité a nepotřebné. Tím se můžeme lehce oprostit od starých zátěží, které stále ovlivňují náš současný život, aniž bychom to tušili.

Na Raindrop Techniku plynule navazuje technika Vita Flex Points. Ta využívá i reflexní plochy na rukou a chodidlech a případně i na dalších místech těla. 


Motýlí doteky = Metamorfní technika, Metamorfika, Jemná motýlí masáž. To vše jsou názvy pro přirozenou, hlubokou a zároveň jemnou a příjemnou metodu. V klidu a tichu se pozvolna uvolňuje proud životní energie a zvolna zprostředkovává různými způsoby kontakt s vlastním nitrem. Pracuje s nashromážděnými a často také pevně uloženými bloky, traumaty a schématy, které byly vytvořeny v blízké i daleké minulosti. 

Vyzdvihuje z hloubi duše pouze plně dozrálá témata, připravená k řešení. Nepůsobí násilně a nepřirozeně na rozdíl od některých jiných metod, jako je hypnóza a zpětná regrese, kdy je člověk zbaven vlády nad svou vůlí, což má dalekosáhlé následky pro obě zúčastněné strany, přesahující tento pozemský život. 

Pomocí metamorfní techniky lze uvolnit tu část energie, která by jinak stále vyživovala hluboce uložené bloky, schémata a traumata z doby předešlé. Odklonem této energie dojde k postupnému zániku těchto negativních struktur. Motýlí doteky nezasahují nikdy tam, kde člověk ještě není připraven. Je to cesta k poznání a pochopení souvislostí, k odpuštění a oproštění se od již nepotřebného, přežitého a dostatečně prožitého.

Motýlí doteky 

 • přeměňují zažité vzorce
 • umožňují rozvinutí plného potenciálu ve všech oblastech života
 • harmonizují vztah k sobě i k druhým
 • upevňují přirozený stav na úrovni fyzického a psychického zdraví

Motýlí doteky rozvazují pouta Vaší duše, neboť je zapotřebí pokračovat v cestě vstříc všemu nachystanému, které je pro nás připraveno v další životní etapě.


Masáže představují celostní péči o celý organismus. Základ v mé praxi tvoří především 3 druhy masáží.

Revitalizační masáže zad a celého těla - obě varianty umožňují uvolnění spasmů svalstva především kolem celé páteře a přilehlých SI skloubení. Z kanálů páteřních obratlů po její celé délce vystupují všechny periferní nervy směřující do těla a hlavy. Uvolněním spasmů, které vznikají ve svalech z různých příčin (špatné držení těla, dlouhodobé přetěžování určitých svalových partií, stres, nezdravý způsob života, psychická zátěž, absence radosti...) dochází k osvobození sevřených krevních cév, lymfatických cév a periferních nervů. Všechny tyto pro tělo nezbytné provazce vystupují z prostorů páteřních obratlů a prorůstají celým organismem. 

Význam a funkce jednotlivých systémů: 

 • PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM zajišťuje obousměrnou komunikaci jednotlivých orgánových soustav s mozkem. Jeho součástí je také autonomní nervový systém, který má za úkol dohlížet a kontrolovat pochody, které musí udržovat po všechen čas v celém organismu zdravé a funkční vnitřní prostředí (homeostázu).  
 • KREVNÍ CÉVY umožňují transport okysličené krve plné potřebných živin, minerálů, stopových prvků, bílkovin, hormonů a obranných látek od srdce ke každé buňce těla (tepny) a naopak zajišťují odvedení oxidu uhličitého a nejjemnějších zplodin metabolických procesů zpět k srdci (žíly). Nejjemnější cévy (vlásečnice) propojují navzájem tepny (artérie) a žíly (vény) a probíhají v nich všechny krevní funkce.
 • LYMFATICKÉ (MÍZNÍ) CÉVY odvádějí pomocí mízních vlásečnic lymfu, která vzniká v mezibuněčných prostorech z tkáňového moku. Jejím úkolem je odvádění zplodin vzniklých metabolickými pochody v každé buňce těla. Lymfatické cévy jsou "kanalizačním potrubím" organismu. Zajišťují potřebný úklid těla, aby se nezaneslo toxiny a předčasně nevypovědělo službu. Lymfa absorbuje všechny odpadní látky, které pro svou velikost neprojdou stěnou krevních vlásečnic (např. tuky z trávicí soustavy). Vlásečnice se postupně spojují ve stále silnější mízní cévy, které prostupují na mnoha místech lymfatickými uzlinami. Ty slouží coby "síta" k zachytávání různého odpadního materiálu a patogenní zátěže v lymfě. Zde dochází pomocí lymfocytů k likvidaci a neutralizaci škodlivin všeho druhu. Následně cestuje přečištěná lymfa hrudním mízovodem a pravým lymfatickým mízovodem zpět do krve. Lymfatické cévy společně s lymfatickými orgány tvoří ucelený lymfatický systém, jehož hlavním úkolem je zabezpečení funkčního imunitního systému v organismu. Proto má kvalita a mobilita lymfy tak významnou úlohu v obraně těla před infekčními a nádorovými onemocněními.

Není-li toto vše neustále plynule zajišťováno, dochází k funkčním poruchám a tvorbě vhodného prostředí pro vznik nemocí různé závažnosti. 

Z výše uvedeného vyplývá, že další nepostradatelnou masáží je Lymfatická (drenáž) masáž, která podporuje plynulost lymfy v celém lymfatickém systému. Jeho spolehlivá práce nám zajišťuje včasnou a funkční detoxikaci organismu, a tím plně fungující imunitní systém, který naše tělo chrání proti různým druhům patogenů. Tím si tělo samo zajišťuje vlastní obranu, kterou pociťujeme jako "zdraví".

Toto však nejsou jediné nezbytné masáže, představující péči o tělo. Další důležitou masáží je například Japonská tlaková masáž plosek nohou, kterou používám především k rozpoznávání poruch orgánů. Zároveň lze touto masáží, podle momentální potřeby, účinně stimulovat nedostatečnou nebo naopak tlumit příliš vysokou aktivitu jednotlivých orgánů. 

V nabídce pak naleznete, ještě další druhy tělu prospěšných masáží - stačí si jen vybrat :)


Vlastní bylinné směsi čajů, letnin, tinktur, bylinných  měšců, mýdel  a koupelí.

Směsi, které nabízím v rámci své praxe, jsou sestaveny z rostlin převážně volně rostoucích. Pouze několik druhů mám pěstovaných, protože ty se u nás v přírodě běžně volně nevyskytují. Výhodou volně rostoucích rostlin je to, že ony samy si určují, kde vyrostou, ony dobře vědí, kde je pro ně to nejvhodnější místo. Pouze ve svém přirozeném prostředí obsahují potřebné látky. Určující pro to vše je i skladba okolních rostlin, množství slunce, světové strany, podloží, péče o prostředí aj. Toto vše pěstováním a především hnojením v komerčních pěstírnách nelze zajistit. Mnohé látky tak pěstované byliny neobsahují nebo je mají zastoupeny pouze v minimálním množství a jiné naopak přebývají (obvykle toxické sloučeniny). Pokud dojde ke změnám v poměrech skladby složek například vinou špatného pěstování, sběru nebo skladování, může se stát bylina neúčinnou a někdy až toxickou. 

Byliny mají unikátní chemické složení, které si nesou od svého vzniku a především mají energetický potenciál. Ten je ještě důležitější, protože zasahuje i na jemnějších úrovních. Oslabí-li špatná péče toto vyzařování, nemohou byliny splnit své poslání. Proto je velmi důležité, z jakého prostředí sběr pochází a jak je s bylinami nakládáno po celou dobu, než sáček se směsí léčivek skončí ve vašich rukou.

Byliny sbírám se svou maminkou a kolegyní Taťánou Kašparovou (www.kosmetikasdusi.cz) v čistém prostředí vlastní louky v Pomalší, v chráněných oblastech Blanského lesa, Šumavy, Lužických hor a Podblanicka. Každý rok strávíme 7 měsíců sběrem, sušením, stříháním a mletím všech nasbíraných bylinek, aby byly včas připraveny k použití. Každým rokem v přírodě ubývá jak čistých míst, tak druhů a potřebného množství těchto léčivek. Předpokládá to tedy stále více času a umu v nacházení nových, vhodných a dostatečně bohatých stanovišť.  

Děláme tuto práci rády, protože v ní vidíme hluboký smysl :)

To vše byl také důvod pro realizaci mého dalšího projektu, do kterého jsem vložila veškeré své celoživotní zkušenosti a poznatky, abych se s Vámi o ně mohla podělit.

Připravila jsem pro vás s láskou a vděčností k moudré přírodě

Čtyřstupňový kurz "LÉČIVÉ ROSTLINY"
Konejšivé ruce přírody (I. st. - III. st.)
Přírodní řešení podvýživy organismu v dnešní době (IV. st.)

Ve čtyřech dílech kurzu Vás postupně seznámím s tímto přírodním bohatstvím a pootevřu pomyslná dvířka k věčné moudrosti, která byla člověku z lásky darována pro jeho blaho a vývoj směrem vzhůru. Jak s tím člověk naložil, vidíme všude kolem sebe. Dovolte mi náhled, který ctí toto dávné vědění.


Na tento čtyřstupňový kurz dále volně navazují dva kurzy:

Kurz "JEDOVATÉ ROSTLINY"

Doma i v přírodě

Během své praxe jsem zjistila, že je mnoho lidí, kteří jsou schopni v blahé nevědomosti zaměnit mnohé léčivky za rostliny s různou intenzitou jedovatosti. Z tohoto důvodu vznikl tento kurz. 
Jde o samostatný "bezpečnostní" kurz, který může absolvovat i zájemce, který před tím nenavštěvoval čtyřstupňový kurz LÉČIVÉ ROSTLINY.


Kurz "VLASTNÍ ZDRAVÍ SVÉPOMOCÍ"

Alternativní medicína v denním životě 

Cílem kurzu je seznámit zájemce s metodami alternativní medicíny, v praxi bohatě prověřenými, které mají příznivý vliv na zdraví člověka. Některé z nich svými účinky přesahují rámec fyzického těla a zasahují i do jemnějších úrovní. Tak jejich celostní (holistický) účinek může mít při součinnosti klienta významný dopad na kvalitu jeho života. Přehledně probereme různé způsoby a metody, kterými si může každý člověk sám v domácích podmínkách významně pomoci. 

Jde o samostatný kurz, který může absolvovat i zájemce, který před tím nenavštěvoval čtyřstupňový kurz LÉČIVÉ ROSTLINY. 

Oba tyto doplňkové kurzy rozšiřují možnosti, jak si neublížit, ale naopak zkvalitnit svůj život vlastními silami. Společně s povědomím o léčivých rostlinách a využitím jejich léčivých schopností se mohou stát pomocí v každodenním životě.

"Jediná oběť, kterou má člověk pálit na oltáři svojí lásky k Bohu, je vlastní ješitnost." 

                                                                                                                                  (Jan Palouček)

Zde naleznete vše, čím se zabývám a co vám mohu ve své praxi nabídnout.

"Pouze vytrvalá bdělost může přinést spásu v nadcházejícím velikém Dění." 

BIORYTMUS ORGÁNŮ    MĚSÍCE V ROCE

 • LEDEN - močový měchýř
 • ÚNOR - ledviny + opěrný systém + chrup + sluch 
 • BŘEZEN - žlučník + PNS
 • DUBEN - játra + vazivo + PNS + Solar plexus + zrak + autoimunita
 • KVĚTEN - srdce + srdeční NS + krev
 • ČERVEN - krevní cévy + lymfatické cévy

 • ČERVENEC - pohlavní orgány
 • SRPEN - imunita + termoregulace + homeostáza
 • ZÁŘÍ - slinivka + slezina + lymfatický systém
 • ŘÍJEN - žaludek + pohybový systém
 • LISTOPAD - plíce + CNS + vitální energie
 • PROSINEC - střeva + enterální NS + pokožka

 "Lidského ducha,
směřujícího do jeho domova v Ráji,
žene síla jeho touhy po Službě Nejvyššímu.
Je přitom naplněn Láskou, Čistotou, Spravedlností a Bdělostí
v každém přítomném okamžiku!"