"Nemoc těla, která by byla oddělena od duše, neexistuje."   

(Sókratés)

Regina Říhová

Léčitelka a bylinkářka z jižních Čech

Schopnost léčení se u mne rozvinula zcela spontánně, tedy bez použití naučených technik. Má práce představuje celkovou péči o tělo i duši v rámci léčitelské a bylinářské praxe.  Pomocí léčivé síly, za podpory bylinných prostředků, psychosomatického pohledu a celostního přístupu hledám pro Vás řešení zdravotních obtíží i nepříznivé životní situace. 

Pomáhám rozpoznávat potřeby Vaší duše a podporuji ji při odvážném přechodu od stávající životní etapy k novému směru budoucí cesty k vnitřní svobodě. 

"Pomoc pro první krok""Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co děláte."
                                                                                                     (Karolína Světlá)

AKTUÁLNÍ  TERMÍNY  VÍKENDOVÝCH  KURZŮ:


LÉČIVÉ ROSTLINY - Kurz 1. stupně  -  23. 11. 2024  +  Kurz 2. stupně  -  24. 11. 2024
LÉČIVÉ ROSTLINY - Kurz 3. stupně  11. 1. 2025   +  Kurz 4. stupně  -  12. 1. 2025
JEDOVATÉ ROSTLINY   15. 2. 2025
VLASTNÍ ZDRAVÍ SVÉPOMOCÍ  -  16. 2. 2025

"Nestačí vědět, .... vědění se musí použít!"
           "Nestačí chtít, .... je nutné to udělat!"

                                                      (Johann Wolfgang von Goethe)

Tento web nemá charakter moderních webů dnešní doby s rychlými a krátkými informacemi. Je to web, který zobrazuje celou mou dlouholetou praxi. Provází mne a proměňuje se postupně s veškerou mou činností od prvních dnů. 

Proto je tak rozsáhlý a nemoderní :)

"Buď změnou, kterou chceš ve světě vidět." 

                                                                          (Pablo Coelho)

 Nalézáte se na internetových stránkách 

STŘEDISKA CELOSTNÍ PÉČE, 

které představuje součinnost více oborů:


 léčitelství  +  bylinářská  praxe

konzultace  a  poradenství  v  oblasti  přírodní  medicíny  a  mezilidských  vztahů 

homeopatie  +  různé  druhy  masáží  a  technik  +  pedikúra  +  kurzy


Nabízím komplexní péči o zdraví a obnovu životní síly pro Vaše tělo. Společně se můžeme pokusit najít cestu k hlubšímu poznání smyslu Vašeho života pro Vaši duši.

Dovolte mi, prosím, provázet Vás na této cestě.

Regina Říhová

"Životní situace jsou buď příjemné, nebo užitečné. Pouze naše chybné vyhodnocení je vnímá jako stresové!"

NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ METODY

Léčitelství představuje zprostředkování síly pro klienta ke zlepšení jeho aktuálního fyzického i psychického stavu. Přenos probíhá skrze položené ruce na určitá místa na těle klienta přes oděv a případně i přes deku. Mé tělo se v tu chvíli stává nástrojem, který tento proces umožní. Léčivá energie proudí sama a nijak ji nesměruji. 

Ona sama ví nejlépe, co je potřebné v tomto konkrétním okamžiku v organismu posílit, vyčistit, rozproudit, utlumit.... Zprostředkovaná síla svým léčivým působením tak klientovi vlastně "prodlužuje" čas k přehodnocení vlastního života, k odhalení potřebných změn doposud zaujímaných postojů a případně i k proměně charakteru. Tyto transformační pochody a energetické zásahy nejen na fyzické úrovni mohou bezprostředně po léčení vyvolat i stavy připomínající detoxikační projevy. Diskomfort u citlivých jedinců může přetrvávat cca 3 dny.


Během konzultací se postupně dopracováváme přes bolesti těla k odhalení bolesti duše, která se za zdravotními potížemi skrývá. Bude jen na vás, jak dalece a opravdově budete chtít pracovat na sobě samém, aby se váš život změnil k lepšímu. Tuto práci za vás nikdo udělat nemůže. Bude to vyžadovat vaše maximální úsilí, odříkání a vytrvalost.

Poctivá práce na sobě samém je totiž tou nejtěžší prací, kterou člověk na Zemi zažívá. Není vždy jednoduché být k sobě upřímný a vykřesat ve svém nitru potřebnou dávku odhodlání.

Kdo se však pro tuto cestu rozhodne a bude se v nastoupeném směru namáhat ze všech sil, ten bude moci pocítit láskyplné pomoci, které mu budou postupně krok za krokem jeho cestu ulehčovat. Ryzí láska a neúplatná spravedlnost vládnou světům od věčnosti. Čeho se člověk dokáže dobrovolně vzdát, tolik potřebného dostane. Toto je v dnešní době jediná možnost k duchovnímu osvobození.

Já vás budu velmi ráda provázet a pomáhat radou, náhledem nezaujaté pozorovatelky a oporou při Vašem vykročení za novým životem. 

Přeji hodně sil, odvahy, vytrvalosti a radosti, neboť toto vaše rozhodnutí je prvním krokem k lepší budoucnosti na všech úrovních existence.


Intenzivní program celostní péče pro ženy nabízí široký záběr s hlubokou působností na celý organismus.

Tato zcela INDIVIDUÁLNÍ péče je kombinací procedur a služeb, které považuji za nejvhodnější pro danou ženu. Složení programu vždy vyplyne během úvodní konzultace.

Intenzivní program celostní péče je velkou pomocí pro ženy, které mají silnou potřebu se sebou a svým životem "pohnout". Může se zdát, že pouhou péčí o tělo se toho zase tolik udělat nedá, ale opak je pravdou. Vše se navzájem ovlivňuje. Přívětivý stav organismu vyvolává příjemné pocity uvolnění v psychice a naopak. Nastavíme-li způsob života podle svých individuálních potřeb, ovlivníme tím vlastní náhled na vše, co k nám přichází.

Naše rozhodnutí mohou být náhle úplně odlišná. Zaplaví nás emoce zcela jiné hodnoty, probudí se hluboké city, které dlouho "spaly". Život se nám tak náhle může významně proměnit. Když se tato péče o tělo doplní například zprostředkováním léčivé síly nebo rozborem životní situace, je pak pravděpodobné, že se budoucí cesta před ženou otevře jasněji a ona bude moci vykročit s větší jistotou a důvěrou ve věci příští.


Masáže představují celostní péči o celý organismus. Základ v mé praxi tvoří tyto masáže:

Revitalizační masáže zad a celého těla - obě varianty umožňují uvolnění spasmů svalstva především kolem páteře a přilehlých SI skloubeních.  Z kanálů páteřních obratlů po její celé délce vystupují všechny periferní 

nervy směřující do těla a hlavy. Uvolněním spasmů, které vznikají ve svalech z různých příčin (špatné držení těla, dlouhodobé přetěžování určitých svalových partií, stres, nezdravý způsob života, psychická zátěž, absence radosti...) dochází k osvobození sevřených krevních cév, lymfatických cév a periferních nervů. Všechny tyto pro tělo nezbytné provazce vystupují z prostorů páteřních obratlů a prorůstají celým organismem. 

Význam a funkce jednotlivých systémů: 

 • PERIFERNÍ A CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM zajišťují obousměrnou komunikaci jednotlivých orgánových soustav s mozkem. K nim se řadí také nezbytný autonomní nervový systém (Solar plexus a nervus vagus), který má za úkol dohlížet a kontrolovat veškeré pochody v těle, musí udržovat po všechen čas v celém organismu zdravé a funkční vnitřní prostředí (homeostázu), aby mohl být zachovám život. Zároveň jako prvý ihned reaguje na jakákoliv hnutí duše a přenáší je přes Solar plexus do fyzického těla. Duše jej využívá k vlastnímu pohánění krve směrem k srdci, protože ona je ten jediný skutečný hybatel života ve fyzickém těle. Srdce krev rozděluje do směrů a srovnává její tlak, rychlost a rytmus. Fyzické tělo je pro duši (rsp. lidského ducha, obaleného pouze mnohem jemnějšími obaly) nástrojem, aby se mohla ve hmotném světě jasně fyzicky projevovat. 
 • KREVNÍ CÉVY umožňují transport okysličené krve plné potřebných živin, minerálů, stopových prvků, bílkovin, hormonů a obranných látek od srdce ke každé buňce těla (tepny) a naopak zajišťují odvedení oxidu uhličitého a nejjemnějších zplodin metabolických procesů zpět k srdci (žíly). Nejjemnější cévy (vlásečnice) propojují navzájem tepny (artérie) a žíly (vény) a probíhají v nich všechny krevní funkce. Krev je tekutina, která propojuje jako most spojení mezi duší a fyzickým tělem. Krevní obraz je vždy obrazech aktuálního charakteru duše.
 • LYMFATICKÉ (MÍZNÍ) CÉVY odvádějí pomocí mízních vlásečnic lymfu, která vzniká v mezibuněčných prostorech z tkáňového moku. Jejím úkolem je odvádění zplodin vzniklých metabolickými pochody v každé buňce těla. Lymfatické cévy jsou "kanalizačním potrubím" organismu. Zajišťují potřebný úklid těla, aby se nezaneslo toxiny a předčasně nevypovědělo službu. Lymfa absorbuje všechny odpadní látky, které pro svou velikost neprojdou stěnou krevních vlásečnic (např. tuky z trávicí soustavy). Vlásečnice se postupně spojují ve stále silnější mízní cévy, které prostupují na mnoha místech lymfatickými uzlinami. Ty slouží coby "síta" k zachytávání různého odpadního materiálu a patogenní zátěže v lymfě. Zde dochází pomocí lymfocytů k likvidaci a neutralizaci škodlivin všeho druhu. Následně cestuje přečištěná lymfa hrudním mízovodem a pravým lymfatickým mízovodem zpět do krve, aby udržovala její optimální hustotu. Lymfatické cévy společně s lymfatickými orgány tvoří ucelený lymfatický systém, jehož hlavním úkolem je zabezpečení funkčního imunitního systému v organismu. Proto má kvalita a mobilita lymfy významnou úlohu v obraně těla před infekčními a nádorovými onemocněními. Zároveň má lymfa ještě jeden úkol. Jelikož je vodivá = nabíjí. Tak by měl lymfatickými vlásečnicemi proudit ke všem orgánům, ke každé buňce, určitý druh elektrické energie. To se však ne vždy děje. "Hustota" této energie je totiž odvislá od našeho aktuálního emočního stavu. Jen radostná a láskyplná energie se dokáže probojovat až ke svému cíli (orgánu, buňce), aby jej zásobila. Energie zatížená negativními emocemi je tak hutná, že vlásečnice doslova ucpe a orgán (buňka) je o potřebnou energii ochuzen. Deficit energie se časem projeví oslabením a nemocí příslušného orgánu. Proto se říká, že radost a láska léčí - jen ony udržují vše ve správném chodu.

Není-li toto vše neustále plynule zajišťováno, dochází k funkčním poruchám, a tím i k tvorbě vhodného prostředí pro vznik nemocí různé závažnosti. 

Z výše uvedeného vyplývá, že další nepostradatelnou masáží je Lymfatická (drenáž) masáž, která podporuje plynulost lymfy a energie v celém lymfatickém systému. Jeho spolehlivá práce nám zajišťuje včasnou a funkční detoxikaci organismu i energetické zásobování, a tím plně fungující imunitní systém, který naše tělo chrání proti různým druhům patogenů. Tím si tělo samo zajišťuje vlastní rovnováhu, kterou pociťujeme jako "zdraví". 

Lymfatická masáž tvoří i první část procedury - Speciální ošetření křečových žil, neboť citlivě rozhýbává (kromě lymfy a energie) již hodně zpomalený tok krve ve zvětšených meandrech žil, a zajišťuje tak její potřebnou výměnu. Následné žilní ošetřování rovněž podporuje zpružnění cévních stěn do nejvyšší možné míry, jehož jsou ještě schopny.

Toto však nejsou jediné nezbytné masáže, představující péči o tělo. Další důležitou masáží je například Japonská tlaková masáž plosek nohou, kterou používám především k rozpoznávání poruch orgánů. Zároveň lze touto masáží, podle momentální potřeby, účinně stimulovat nedostatečnou nebo naopak tlumit příliš vysokou aktivitu jednotlivých orgánů. 

Specialitou mezi masážními technikami je Hloubková masáž břicha (viscerální manipulace), s jejíž pomocí, kromě prokrvení a rozpohybování celé oblasti, srovnávám vnitřní orgány na své místo (pokud se z nějakého důvodu vychýlily), narovnávám energetickou pupeční pleteň do správné pozice a uvolňuji pooperační srůsty.


Dlouhých 10 let jsem měla v nabídce pro svou klientelu vlastní směsi sušených bylin ve formě bylinných čajů a konzumních bylinných směsí tzv. Letnin. Od roku 2022 místo těchto sušených bylinných směsí nabízím vlastní bylinné kapky, které tyto sušené bylinky plnohodnotně nahrazují v účinnosti i zaměření a mají navíc praktické balení a neomezenou trvanlivost. V době lockdownu jsem rozšířila svou nabídku o bylinná mýdla, šampony a deodorant - to byl a je, kromě sběru a zpracovávání léčivek, můj home office :)

Léčivé rostliny, které používám na výrobu v rámci své praxe, jsou převážně volně rostoucí, pouze několik druhů mám pěstovaných, protože ty se u nás v přírodě běžně volně nevyskytují. Výhodou volně rostoucích rostlin je to, že ony samy si určují, kde vyrostou. Ony dobře vědí, kde je pro ně to nejvhodnější místo. Ve svém přirozeném prostředí obsahují potřebné látky ve správném poměru. Určující pro to vše je i skladba okolních rostlin, množství slunce, světové strany, podloží, péče o prostředí aj. Toto vše pěstováním a především hnojením v komerčních pěstírnách nelze zajistit. Mnohé látky tak velkoobjemově pěstované byliny neobsahují nebo je mají zastoupeny pouze v minimálním množství a jiné naopak přebývají (obvykle toxické sloučeniny). Pokud dojde ke změnám v poměrech skladby složek například vinou špatného pěstování, sběru nebo skladování, může se stát bylina neúčinnou a někdy až toxickou.

Byliny mají unikátní chemické složení, které si nesou od svého vzniku a především mají energetický potenciál. Ten je ještě důležitější, protože zasahuje i na jemnějších úrovních lidského těla. Oslabí-li špatná péče toto vyzařování, nemohou léčivky splnit své poslání. Proto je velmi důležité, z jakého prostředí sběr pochází a jak je s bylinami nakládáno po celou dobu výroby, než skončí výsledný poklad ve vašich rukou.

Byliny sbírám v čistém prostředí vlastní louky v Pomalší, v NP a v chráněných oblastech Blanského lesa, Novohradských hor, Šumavy a Lužických hor. Každým rokem v přírodě ubývá jak čistých míst, tak i druhů a potřebného množství těchto léčivek. Předpokládá to tedy stále více času a umu v nacházení nových, vhodných a dostatečně bohatých stanovišť.

Dělám tuto práci ráda, protože v ní vidím hluboký smysl :)


To vše byl také důvod pro realizaci mého projektu, do kterého jsem vložila veškeré své celoživotní zkušenosti a poznatky, abych se s Vámi o ně mohla podělit.

Připravila jsem pro vás s láskou a vděčností k moudré přírodě

Čtyřstupňový kurz "LÉČIVÉ ROSTLINY"
Konejšivé ruce přírody (I. st. - III. st.)
Přírodní řešení podvýživy organismu v dnešní době (IV. st.)

Ve čtyřech dílech kurzu Vás postupně seznámím s tímto přírodním bohatstvím a pootevřu pomyslná dvířka k věčné moudrosti, která byla člověku z lásky darována pro jeho blaho a vývoj směrem vzhůru. 

Jak s tím člověk naložil, vidíme všude kolem sebe. Dovolte mi náhled, který ctí toto dávné vědění.


Na tento čtyřstupňový kurz dále volně navazují dva kurzy:

Kurz "JEDOVATÉ ROSTLINY"

Doma i v přírodě

Během své 40 leté praxe jsem zjistila, že je mnoho lidí, kteří jsou schopni v blahé nevědomosti zaměnit mnohé léčivky za rostliny s různou intenzitou jedovatosti. Z tohoto důvodu vznikl tento kurz.


Jde o samostatný "bezpečnostní" kurz, který může absolvovat i zájemce, který před tím nenavštěvoval čtyřstupňový kurz LÉČIVÉ ROSTLINY.


Kurz "VLASTNÍ ZDRAVÍ SVÉPOMOCÍ"

Alternativní medicína v denním životě 

Cílem kurzu je seznámit zájemce s radami a prostředky alternativní medicíny, v praxi bohatě prověřenými, které mají příznivý vliv na zdraví člověka. Některé z nich svými účinky přesahují rámec fyzického těla a zasahují i do jemnějších úrovní. 

Tak jejich celostní (holistický) účinek může mít, při součinnosti klienta, významný dopad na kvalitu jeho života. Přehledně probereme různé způsoby a metody, kterými si může každý člověk sám v domácích podmínkách významně pomoci. 

Jde o samostatný kurz, který může absolvovat i zájemce, který před tím nenavštěvoval čtyřstupňový kurz LÉČIVÉ ROSTLINY. 


Oba tyto doplňkové kurzy rozšiřují možnosti, jak si neublížit, ale naopak zkvalitnit svůj život vlastními silami. Společně s povědomím o léčivých rostlinách a využitím jejich léčivých schopností se mohou stát pomocí v každodenním životě.

Podrobnosti k jednotlivým kurzům

"Jediná oběť, kterou má člověk pálit na oltáři svojí lásky k Bohu, je vlastní ješitnost." 

                                                                                                                            (Jan Palouček)

"Pouze vytrvalá bdělost může přinést spásu v nadcházejícím velikém Dění." 

BIORYTMUS ORGÁNŮ    MĚSÍCE V ROCE

 • LEDEN - močový měchýř
 • ÚNOR - ledviny + opěrný systém + chrup + sluch 
 • BŘEZEN - žlučník + PNS
 • DUBEN - játra + vazivo + PNS + Solar plexus + zrak + autoimunita
 • KVĚTEN - srdce + srdeční NS + krev
 • ČERVEN - krevní cévy + lymfatické cévy

 • ČERVENEC - pohlavní orgány
 • SRPEN - imunita + termoregulace + homeostáza
 • ZÁŘÍ - slinivka + slezina + lymfatický systém
 • ŘÍJEN - žaludek + pohybový systém
 • LISTOPAD - plíce + CNS + vitální energie
 • PROSINEC - střeva + enterální NS + pokožka

 "Lidského ducha,
směřujícího do jeho domova v Ráji,
žene síla rovnající se velikosti jeho touhy po Službě Nejvyššímu.
Je přitom naplněn Láskou, Čistotou, Spravedlností a Bdělostí
v každém přítomném okamžiku!" 

"Dbej, aby tato síla byla stále mohutnější!!!"