Léčitelská praxe = přenos léčivé síly pomocí rukou bez použití naučených technik

Léčení v mém podání zahrnuje pomoc pro fyzické tělo i psychický stav člověka. Při práci jsem pouhou prostřednicí pro léčivou sílu, kterou předávám klientovi pokládáním rukou přes oblečení na jeho tělo. Nemohu ji nijak řídit, a nemohu tak ani ovlivnit, kam se tato energie rozhodne směřovat. Vždy však zapůsobí přesně tam, kde to bude potřebné pro toho konkrétního člověka.  Mé tělo se v tu chvílí stává nástrojem a musí ustát značný nápor síly, která není určena jemu, ale klientovi na lůžku. 

Ošetřující účinky této energie se mohou projevovat různým způsobem. Jsou vnímány klienty zcela individuálně, například jako teplo až žár nebo chladné proudění, brnění či vlnění, vždy podle toho jaké děje v těle pomocí této energie zrovna probíhají. Tyto děje zasahují celé tělo včetně energetických obalů a mohou být i značně mohutné, proto se kliennemusí po ošetření krátkodobě cítit úplně "ve své kůži". Na to je dobré zvýšení příjmu tekutin a klidový režim. Po ošetření je vhodné vynechat večerní koupel, neboť činnost léčivé síly dobíhá ještě mnoho hodin až cca 3 dny po vlastním léčení. Proto i projevy diskomfortu mohou přetrvávat několik dnů. Po té následuje rychlá regenerace organismu a jasný pocit změny k lepšímu, vzhledem ke stavu organismu a psychiky před léčením. Každé léčení je jiné a pociťování následných projevů po léčení také, neboť při každém léčení probíhají jiné děje v organismu. Rovněž citlivější ženy vše pociťují obvykle intenzivněji než muži.


Léčení akutního stavu fyzického těla = rychlý koncentrovaný zásah soustřeďuje sílu na jedno konkrétní místo, pod kterým se skrývá centrum akutní bolesti. Síla tudy vstoupí do těla, ale tím můj úkol v usměrnění končí. Léčivá síla nadále pracuje v organismu i přilehlých energetických obalech zcela samostatně a provádí tam úkony podle potřeby, tedy svou razancí narovnává, proráží, čistí... až třeba i "třísky létají". Po takovém zásahu je třeba počítat s určitou mírou únavy a potřebou klidu alespoň po několik následujících hodin. Po uplynutí regenerační doby, která může přetrvávat od několika desítek minut až po 3 dny, se dostaví úleva a zmírnění (odeznění) akutního stavu. Vzhledem k tomuto průběhu se není třeba obávat, proč jsou (mohou být, ale nemusí) následné 3 dny zátěžové - je to normální stav. Tento způsob léčení je vhodný jen pro ty, kteří zatím nehledají hlubší souvislosti potíží. 

Léčení tohoto typu doporučuji opakovat podle potřeby, nejlépe až do odeznění potíží.  Obvyklý interval je 1 týden. Doba jednoho léčení je 30 minut.


Léčení chronického stavu fyzického těla a harmonizace v psychické rovině = rozpohybování organismu k jeho samoléčebným schopnostem, rozproudění energie skrze čakry, navázání spojení s vlastním nitrem a očištění od nasbírané negativní energetické zátěže. Opakované přijímání léčivé síly při jednotlivých návštěvách totiž stále více a více otevírá a čistí tělo, mysl a duši člověka. Proud síly proniká stále hlouběji, snadněji zprůchodňuje a udržuje otevřené všechny potřebné cesty pro tok životodárné energie. Z podvědomí do vědomí postupně vyplouvají nedávná i dávná traumata, která již dozrála a žádají si konečné rozuzlení. Duše tak dostává šanci k oproštění a uvolnění z okovů, do kterých se sama kdysi dobrovolně uvěznila vlastními chybnými rozhodnutími, přáními, myšlením a jednáním. To jí od té doby brání v potřebném postupu vpřed a vzhůru. A protože stav duše vždy předchází stavu fyzického těla, tak může potřebná duševní úleva přinést odpovídající obnovu zdraví a kondice i po fyzické stránce. Každé ulehčení duši od zátěže umožní zpevnění kroku a jasnější vhled na směr a smysl další cesty. Nakonec půjde člověku vše tak nějak lehčeji, bude se méně trápit a neuvízne tak snadno v myšlenkovém kolotoči nebo depresivních náladách a nenechá se tak lehce přemoci pocity a emocemi. Lépe se mu bude dařit vnímat vlastním citem (intuicí) = jeho "vnitřním radarem", což je vůbec nejdůležitější faktor pro správné rozhodování v každodenním životě. A lidský život je vlastně jen o rozhodováních, od méně důležitých po dalekosáhlá. V návaznosti na vnitřní změny člověka půjdou ruku v ruce i fyzické změny v organismu.

Takto pojaté léčení je pomocí pro každého, kdo usiluje o prožití vlastního života v duchovním naplnění. Kdo věří, že pozemský život má smysl a nese nějaký individuální úkol a komu není lhostejné, jak a kam svůj život z duchovního hlediska dále povede. Vše probíhá zcela přirozeně a nenásilně = bez jakékoliv duchovní svázanosti klienta (na rozdíl od technik typu hypnózy, regrese, konstelací a pod.).

Léčení tohoto typu je naprosto individuální záležitostí. Frekvence opakování by měla probíhat čistě podle potřeb a touhy klienta. Doba jednoho léčení je 60 minut.

Každý den znamená pro Tebe nový začátek, který je potřeba
naplnit prožíváním dobra v myšlenkách, slovech a činech.
Jen tak měl tento den pro Tebe význam.