Péče o tělo

Mnou nabízené masáže jsou určeny pouze ženám. Vnímám je jako nepostradatelnou pomoc fyzickému tělu pro udržování jeho pohyblivosti a prostupnosti pro energetické proudění. Vhodná masáž dokáže dobře uvolnit svalový systém, a tím osvobodit nervový a cévní systém. Nejzávažnější poruchy v těchto systémech se projevují v oblasti páteře. Její omezená funkčnost velmi často promítá bolesti i do vnitřních orgánů těla. Dochází-li svalovými spasmy k poruchám inervace, zhoršení prokrvení, poruchám toku lymfy a energetickým blokádám, člověk se pak často zcela zbytečně léčí na různé nemoci, kterými ve skutečnosti vůbec netrpí. Orgány, které jsou přímo napojeny na jednotlivé nervy vycházející z míchy, ležící ve středu páteře, jsou vystaveny značnému stresu, mají-li tyto nervové provazce omezenou funkčnost z důvodu přiškrcení ve svalovém systému. Nastávají komunikační poruchy v přenosu informací mezi tělem a mozkem. Zpětná vazba mozku pak často vykazuje chybné impulzy pro činnost těla, což se projevuje v celém jeho vnitřním prostředí. Vzniklá disharmonie se může projevovat kdekoliv v těle, klidně na místě zdánlivě se zády vůbec nesouvisejícím. Jsem přesvědčena, že správná funkčnost páteře v celé její délce (tedy od prvního krčního obratle, který je zasunut ještě pod lebkou, přes křížovou kost s úzce souvisejícím SI skloubením až po kostrč) může odstranit až 80% zdánlivých onemocnění vnitřních orgánů.

Proto doporučuji každému, aby o svou páteř dobře pečoval, a ušetřil si tak mnoho zdravotních obtíží.


Revitalizační masáž je terapeutickou uvolňující masáží povrchových i hlouběji uložených svalů těla. Tlakové tahy, měnící intenzitu podle potřeby, výborně splňují požadovaný účel. Během masáže postupně dochází k uvolnění svalových partií, které doposud statečně odolávaly (i dlouhodobě). Velmi dobře pomáhá především při akutních lokálních blokádách páteře, ramenního pletence a pánevní oblasti včetně SI skloubení. Tato masáž navrací člověku ztracenou pohyblivost, vitalitu i psychickou úlevu. Odstraňuje bolest zapříčiněnou omezením funkce svalových skupin. Zprůchodňuje energetické dráhy a navrací člověka opět plně do života. Je vhodnou pomocí proti stresu, podrážděnosti a nervozitě. 
Vhodná je 1 - 4 masáže do měsíce, podle možností a chuti klienta.


Masáž bylinnými měšci je vynikajícím podpůrným prostředkem při příznivém ovlivňování všech vnitřních orgánů včetně cévního a lymfatického systému, snížené imunity, únavy, migrény, nespavosti, nervového přetížení, potíží svalové, kosterní a pojivové soustavy. Masáž začíná speciálním úkonem, kdy se uvolní všechny hlavní a regionální dráhy lymfatického systému. Pokračuje se masáží chodidel a nohou k rozproudění lymfy pomocí teplého oleje s přírodní ovocnou silicí. Následuje vlastní masáž speciální technikou s plátěnými měšci naplněnými směsí českých léčivých bylin a himálajskou solí k lepšímu udržení teploty. Měšce se vždy po dvou nahřívají v páře a příjemně teplé používají postupně na celé tělo, které se tak do hloubky prohřívá. Přitom dochází mimo fyzické působení také k aktivaci meridiánových drah, zklidňuje se mysl klienta, ale především dochází k pozitivnímu ovlivnění všech energetických polí.  

Jde o nadstandardní způsob provedení masáže, neboť používám 4 ks velkých měšců, místo běžných 2 ks měšců menší velikosti. Jejich časté střídání mi umožňuje po celou dobu masáže udržovat stále příjemnou teplotu měšců. Navíc znamená dvojnásobný počet měšců i dvojnásobný přísun účinných látek. Stále prohřátá a dobře prokrvená pokožka umožňuje účinným látkám z léčivých rostlin bezproblémový vstup do hlubin organismu. Takto lze využít pozitiva z této masáže do maxima.

Po ukončení masáže dostane klientka měšce domů. Obsah prospěšných látek se ani při dlouhé proceduře zcela nevyčerpá. Po ukončení masáže v měšcích zbývá ještě cca 30% aktivních látek. Druhý den mohou být měšce opětovně využity k masáži ve vaně nebo ve sprše.

Delší varianta této masáže - s relaxací, ozdravné působení významně prohlubuje a prodlužuje. Jelikož používám pouze byliny vlastnoručně nasbírané, mohu zaručit jejich kvalitu, a tím i účinnost. 

Tato masáž je velmi vhodná zejména pro chladnější část roku, s četností podle chuti. 


Japonská tlaková masáž plosek nohou je speciální metoda terapeutické masáže, která umožňuje tlakem prstů a pomocí masážního kolíčku působit přes akupresurní body chodidla nejen na kosterní a svalovou soustavu těla, ale dokáže také velmi šetrným způsobem výrazně ovlivňovat činnost vnitřních orgánů. Často se stává, že je účinná i v těch případech, kdy jiné metody nedosáhly požadovaného účinku. 

Preventivně je vhodná 1 - 2 masáže do měsíce, při akutních obtížích nebo při potřebě odstranění chronických problémů je vhodné masírovat každý den.  


Manuální bodová (reflexní) lymfatická masáž chodidel je velmi jemná a příjemná masáž, kdy přes určité body na chodidlech, nártech a lýtkách nohou stimulujeme lymfatický systém celého těla. Takovýmto ošetřením dochází k nastartování detoxikačních procesů v organismu, k podpoře bezproblémového udržení vnitřního prostředí (homeostázy) organismu, k odvodu přebytečné tekutiny z těla, k harmonizaci srdeční a hormonální činnosti, k posílení imunitního systému aj. Tato masáž pomáhá ke zkvalitnění spánku, k odstranění nebo zmírnění různých alergických reakcí a častých zánětlivých stavů. Je vhodná pro každého člověka včetně těhotných žen po uplynutí 1. trimestru. 

Doporučuji, tuto masáž absolvovat buď jako kúru (2 x do roka 1 x týdně za sebou po dobu 3 - 5 týdnů) nebo pravidelně 1 - 2 masáže do měsíce. V obou případech je efekt masáže největší.


Manuální lymfatická masáž (drenáž) je ze zdravotního hlediska jedna z nejdůležitějších masážních technik. Jde o masáž drah lymfatického systému, která napomáhá odtoku přebytečné vody z těla. Tato tělesná tekutina slouží k odvádění odpadních látek z organismu, které vznikají jednak přirozeně  fyziologickými procesy v organismu a za druhé neustálým vstřebáváním škodlivin z životního prostředí, nezdravých potravin, léků a antikoncepce, alkoholu, cigaret atd. Pokud dojde k hromadění lymfy v těle vlivem její špatné cirkulace, dochází k postupnému zanášení organismu zplodinami metabolismu a toxickými látkami, které se podílejí na nerovnoměrném rozložení tuku a vody v těle. Začne docházet k zanášení lymfatické soustavy, což se projeví například otoky, celkovou tělesnou únavou, pocity vyčerpanosti, snížením obranyschopnosti organismu a dalšími nepříjemnými jevy. Manuální lymfatická masáž podporuje rozpouštění otoků, opětovné rozproudění lymfy v těle a její transport do čistících center - mízních uzlin. Zde se lymfa přefiltruje a vrátí zpět do krevního řečiště. Tím dochází k detoxikaci, zvyšuje se imunita organismu, ustupuje chronickou únava, upravuje se metabolismus, posiluje nervový systém, lepší se elasticita a vzhled pokožky, celkově se tělo regeneruje a harmonizuje. Lymfatickou masáž využívají např. pacienti s otoky po úrazech s následky v lymfatickém systému. Nenahraditelná je také pro onkologicky vyléčené pacienty po operativním odstranění některých uzlin. V tomto případě musí uběhnout nejméně 2 měsíce od úspěšného ukončení léčby. Nemělo by však zůstat jen u masáže. Vhodné je podpořit očistu těla například jaterními a ledvinovými bylinnými čaji, aby organismus přebytečnou vodu začal vylučovat a nemusel si ji schovávat k naředění toxinů. Játra, srdce i ledviny jsou orgány, které jsou lymfatickou masáží vystaveny přechodně větší zátěži.

Nepostradatelná je také pro absolventy LIPOSUKCE. U těch rovněž tato masáž podporuje rychlejší návrat k běžnému stavu organismu a urychluje očistný proces po lékařském zákroku.

Každá lymfatická masáž začíná speciálním úkonem, kdy se uvolní hlavní spádové dráhy v oblasti krku a příslušné regionální uzliny, aby se lymfa mohla dobře rozproudit a je zakončena energetickým očištěním lymfatických drah. Manuální lymfatická drenáž začíná formou dvouměsíčního cyklu v počtu 6 - 10 masáží. Dále obvykle stačí 1 - 2 udržovací masáže do měsíce. 

Vícečetný cyklus je vhodné absolvovat 1 - 2 krát ročně. Je to však velmi individuální. Jednotlivá masáž by neměla překročit dobu 90 minut.

Kontraindikací jsou navíc (od běžných masáží) srdeční, ledvinové a jaterní těžké stavy.


Speciální ošetření křečových žil spočívá v kombinovaném ošetření.  V první části provedu lymfatickou masáž a na ni následně naváže vlastní ošetření hmaty s jemným výtlačným efektem na cévní stěny. Tyto speciální hmaty ulevují cévám od trvalého tlaku nahromaděné krve s pomalým tokem. Častým opakováním ošetření stimulujeme paměťový efekt a podporujeme zpružnění cév. Na úvod potírám postižená místa tinkturou z plodu nebo květu jírovce maďalu a olejem z popence břečťanolistého, které mají vysoký účinek na zlepšení pružnosti cévních stěn.

První návštěva vyžaduje nejméně 30-ti minutovou konzultaci, při níž se potřebuji seznámit se zdravotním stavem klientky a s jejím psychosociálním prostředím. Na základě konzultace navrhnu průvodní svépomocnou péči k vlastní masážní kúře. Svépomocná péče nejspíš bude obsahovat pití bylinných čajů, podpůrné masážní hmaty a cviky, případnou úpravu stravy a jakousi inventuru v psychosociální oblasti. 

Celý postup ošetření a případná doporučení upravuji pouze individuálně, podle aktuálního stavu a potřeb klientky. Při úvodní konzultaci si prohlédnu stav i rozsah postižení a upřesním časový rozsah ošetření.

Doporučuji 8 návštěv po týdnu a dále podle potřeby, nejméně však 1x měsíčně. 

Kontraindikací jsou těžké trombotické, srdeční, ledvinové a jaterní stavy.


Aromaterapeutická masáž s esenciálními oleji Young Living®Essential Oils je "královnou" mezi masážemi. Snoubí se zde více účinků dohromady. Pomocí 100% přírodních éterických olejů se dosahuje hlubšího uvolnění a relaxačního účinku. Důvodem jsou jemné dlouhé tahy masáže a harmonická práce jednotlivých silic nebo jejich směsí. Ty mají dalekosáhlé účinky nejen na fyzické tělo, ale i na vyšší energetické úrovně. Aroma-masáž úspěšně pomáhá při odstraňování deprese, stresu, psychické zátěže, únavy až vyčerpání a psychosomatických obtíží. Účinnost masáže přetrvává ještě několik dní po jejím dokončení, kdy nadále probíhají změny v jednotlivých energetických polích. Z toho důvodu se doporučuje nejméně 8 hodin vyhnout koupeli, pokusit se odložit všechny stresující záležitosti na později a zbytečně nenarušovat toto energetické ladění. 

Vhodná je 1 - 4 masáže do měsíce.


Těhotenská masáž je jemná nejčastěji relaxační masáž, kterou mohou budoucí maminky využívat pro zlepšení své kondice. Je složena z jemných prvků různých druhů masáží podle individuálních potřeb klientky. Je cílena na úlevu především při potížích s otoky dolních končetin, se zpomaleným metabolismem, s bolestmi zad, ale i při depresích a podobně. Samozřejmě ji lze využívat i bez jakýchkoliv zdravotních potíží jen tak pro radost a blaho, které přináší. Každou masáž přizpůsobuji individuálním potřebám klientky. 

Vhodné jsou i několikrát v týdnu. Tato masáž je kontraindikována u těhotných do konce 12. týdne a u rizikových těhotenství.


Kinesiotaping nabízí vhodné doplnění masáží, rehabilitačních cviků i manuálních technik k prohloubení požadovaného účinku na tělo. Samotné aplikaci tapu předchází diagnostika, která určí způsob správného nalepení v konkrétním případě. Kinesiotapy jsou zhotoveny ze 100% bavlny bez přídavku latexu a bez přídavku jakýchkoliv léků. Kinesiotapy jsou charakteristické vyšší flexibilitou než klasické tapy, a tak neomezují klienta v běžné denní činnosti ani při sportovním výkonu. Nalepený kinesiotape působí tahem na sval a podkoží a vyvolává reflexní reakci nervových vláken, cév a lymfatických drah. Kinesiotape v oblasti fyzioterapie dokáže tišit i dlouhotrvající bolest a přináší úlevu během akutních i chronických obtíží pohybového aparátu. Kinesiotaping stabilizuje, odlehčuje a posiluje klouby a měkké tkáně (svaly, vazy a šlachy), kterým poskytne efektivní ochranu. Uvolňuje přetížené svaly a zároveň zvyšuje napětí oslabených svalů, čímž se zvyšuje jejich výkonnost. Prokrvuje a stimuluje lymfatický systém a tím snižuje případný otok měkkých tkání. Pomáhá při zánětlivých stavech pohybového aparátu. Využívá se v terapii dětí i dospělých. Oblíbený je rovněž v prevenci a při ošetření u sportovců k podpoře stability kloubů a svalové koordinaci. Délka používání tapingu jako řešení bolesti není omezená. Délka ponechání nalepeného tapu záleží na reakci pokožky pacienta. Pokud nevzniká žádná reakce (svědění či alergie), lze ponechat tape dokud se nezačne odlepovat sám (3 - 5 dní). Během této doby dodržujeme běžnou hygienu, jak jsme zvyklí. Je dobré uvědomit si, že tape neřeší příčinu bolesti. Je však účinným doplňkovým ošetřením, které problematickou dobu zkrátí a uleví od bolesti.

Kontraindikace: nádorová onemocnění, povrchové i hluboké záněty žil, žilní trombóza, varixy, rozsáhlá poškození a poranění kůže, kardiovaskulární onemocnění, epilepsie, gravidita do 3. trimestru.

"Možnost prožití života na Zemi, je splněním Tvého nejvroucnějšího přání.
Páska zapomnění Ti dává možnost plného prožívání, které je Tvým jediným skutečným bohatstvím."

© Založeno 2012
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!