Péče o tělo

Mnou nabízené masáže jsou určeny pouze ženám. Vnímám je jako nepostradatelnou pomoc fyzickému tělu pro udržování jeho pohyblivosti a prostupnosti pro energetické proudění. Vhodná masáž dokáže dobře uvolnit svalový systém, a tím osvobodit nervový a cévní systém. Nejzávažnější poruchy v těchto systémech se projevují v oblasti páteře. Její omezená funkčnost velmi často promítá bolesti i do vnitřních orgánů těla. Dochází-li svalovými spasmy k poruchám inervace, zhoršení prokrvení, poruchám toku lymfy a energetickým blokádám, člověk se pak často zcela zbytečně léčí na různé nemoci, kterými ve skutečnosti vůbec netrpí. Orgány, které jsou přímo napojeny na jednotlivé nervy vycházející z míchy, ležící ve středu páteře, jsou vystaveny značnému stresu, mají-li tyto nervové provazce omezenou funkčnost z důvodu přiškrcení ve svalovém systému. Následně dochází ke komunikačním poruchám v přenosu informací mezi tělem a mozkem. Zpětná vazba mozku pak často vykazuje chybné impulzy pro činnost těla, což se projevuje v celém jeho vnitřním prostředí. Vzniklá disharmonie se může projevovat kdekoliv v těle, klidně na místě zdánlivě se zády vůbec nesouvisejícím. Jsem přesvědčena, že správná funkčnost páteře v celé její délce (tedy od prvního krčního obratle, který je zasunut ještě pod lebkou, přes křížovou kost s úzce souvisejícím SI skloubením až po kostrč) může odstranit až 80% zdánlivých onemocnění vnitřních orgánů. Proto doporučuji každému, aby o svou páteř dobře pečoval, a ušetřil si tak mnoho zdravotních obtíží.


Revitalizační masáž je terapeutickou uvolňující masáží povrchových i hlouběji uložených svalů těla. Tlakové tahy, měnící intenzitu podle potřeby, výborně splňují požadovaný účel. Během masáže postupně dochází k uvolnění svalových partií, které doposud statečně odolávaly (i dlouhodobě). Velmi dobře pomáhá především při akutních lokálních blokádách páteře, ramenního pletence a pánevní oblasti včetně SI skloubení. Tato masáž vrací člověku ztracenou pohyblivost, vitalitu i psychickou úlevu. Odstraňuje bolest zapříčiněnou omezením funkce svalových skupin. Zprůchodňuje energetické dráhy a navrací člověka opět plně do života. Je vhodnou pomocí proti stresu, podrážděnosti a nervozitě. 
Vhodná je 1 - 4 masáže do měsíce, podle možností a chuti klienta.


Japonská tlaková masáž plosek nohou je speciální metoda terapeutické masáže, která umožňuje tlakem prstů a pomocí masážního kolíčku působit přes akupresurní body chodidla nejen na kosterní a svalovou soustavu těla, ale dokáže také velmi šetrným způsobem výrazně ovlivňovat činnost vnitřních orgánů. Často se stává, že je účinná i v těch případech, kdy jiné metody nedosáhly požadovaného účinku. 

Preventivně je vhodná 1 - 2 masáže do měsíce, při akutních obtížích nebo při potřebě odstranění chronických problémů je vhodné masírovat každý den.  


Manuální lymfatická masáž (drenáž) je ze zdravotního hlediska jedna z nejdůležitějších masážních technik. Jde o masáž drah lymfatického systému, která napomáhá odtoku přebytečné vody z těla. Tato tělesná tekutina slouží k odvádění odpadních látek z organismu, které vznikají jednak přirozeně fyziologickými procesy v organismu a za druhé neustálým vstřebáváním škodlivin z životního prostředí, nezdravých potravin, léků a antikoncepce, alkoholu, cigaret atd. Pokud dojde k hromadění lymfy v těle vlivem její špatné cirkulace, dochází k postupnému zanášení organismu zplodinami metabolismu a toxickými látkami, které se podílejí na nerovnoměrném rozložení tuku a vody v těle. Začne docházet k zanášení lymfatické soustavy, což se projeví například otoky, celkovou tělesnou únavou, pocity vyčerpanosti, snížením obranyschopnosti organismu a dalšími nepříjemnými jevy. 

Manuální lymfatická masáž podporuje rozpouštění otoků, opětovné rozproudění lymfy v těle a její transport do čistících center - mízních uzlin. Zde se lymfa přefiltruje a vrátí zpět do krevního řečiště. Tím dochází k detoxikaci, zvyšuje se imunita organismu, ustupuje chronická únava, upravuje se metabolismus, posiluje nervový systém, lepší se elasticita a vzhled pokožky, celkově se tělo regeneruje a harmonizuje. Lymfatickou masáž využívají např. pacienti s otoky po úrazech s následky v lymfatickém systému. Nenahraditelná je také pro onkologicky vyléčené pacienty po operativním odstranění některých uzlin. V tomto případě musí uběhnout nejméně 2 měsíce od úspěšného ukončení léčby. Nemělo by však zůstat jen u masáže. Vhodné je podpořit očistu těla například jaterními a ledvinovými bylinnými kúrami. Organismus pak přebytečnou vodu začne vylučovat a nemusí si ji schovávat k naředění toxinů, aby tak zamezil otravě celého organismu. Játra, ledviny, plíce a kůže jsou orgány, které jsou lymfatickou masáží vystaveny přechodně větší zátěži z očistných procesů probíhajících v těle, což se může projevit až dočasným zhoršením fyzického stavu (detoxikačními projevy).

Nepostradatelná je také pro absolventy LIPOSUKCE. U těch rovněž tato masáž podporuje rychlejší návrat k běžnému stavu organismu a urychluje očistný proces po lékařském zákroku.

Každá lymfatická masáž začíná speciálním úkonem, kdy se uvolní hlavní odtokové dráhy, lymfatické nádržky = cisterny a regionální uzliny v oblasti krku, podpaží, břicha, třísel a stehen a příslušné regionální uzliny, aby se lymfa mohla dobře rozproudit. Masáž je zakončena energetickým očištěním těla. Manuální lymfatická drenáž začíná formou dvouměsíčního cyklu v počtu 6 - 10 masáží. Dále obvykle stačí 1 - 2 udržovací masáže do měsíce. 

Vícečetný cyklus je vhodné absolvovat 1 - 2 krát ročně. Je to však velmi individuální. Jednotlivá masáž by neměla překročit dobu 90 minut.

Kontraindikací jsou navíc (od běžných masáží) srdeční, ledvinové a jaterní těžké stavy.


Speciální ošetření křečových žil spočívá v kombinovaném ošetření.  V první části provedu lymfatickou masáž a na ni následně naváže vlastní ošetření hmaty s jemným výtlačným efektem na cévní stěny. Tyto speciální hmaty ulevují cévám od trvalého tlaku nahromaděné krve s pomalým tokem. Častým opakováním ošetření stimulujeme paměťový efekt a podporujeme zpružnění cév. Na úvod potírám postižená místa kapkami z plodu nebo květu jírovce maďalu a olejem z popence břečťanolistého, které mají vysoký účinek na zlepšení pružnosti cévních stěn.

První návštěva vyžaduje cca hodinovou konzultaci, při níž se potřebuji seznámit se zdravotním stavem klientky a s jejím psychosociálním prostředím. Na základě konzultace navrhnu průvodní svépomocnou péči k vlastní masážní kúře. Svépomocná péče nejspíš bude obsahovat užívaní bylinných kapek, podpůrné masážní hmaty a cviky, případnou úpravu stravy a jakousi inventuru v psychosociální oblasti. 

Celý postup ošetření a případná doporučení upravuji pouze individuálně, podle aktuálního stavu a potřeb klientky. Při úvodní konzultaci si prohlédnu stav i rozsah postižení a upřesním časový rozsah ošetření.

Doporučuji 8 návštěv po týdnu a dále podle potřeby, nejméně však 1x měsíčně. 

Kontraindikací jsou těžké trombotické, srdeční, ledvinové a jaterní stavy.


Aromaterapeutická masáž s esenciálními oleji Young Living®Essential Oils a dōTERRA je "královnou" mezi masážemi. Snoubí se zde více účinků dohromady. Pomocí 100% přírodních éterických olejů se dosahuje hlubšího uvolnění a relaxačního účinku. Důvodem jsou jemné dlouhé tahy masáže a harmonická práce směsí silic. Ty mají dalekosáhlé účinky nejen na vlastní fyzické tělo, ale i na jemnější těla energetická. Aroma-masáž úspěšně pomáhá při odstraňování deprese, stresu, psychické zátěže, únavy až vyčerpání a psychosomatických obtíží. Účinnost masáže přetrvává ještě několik dní po jejím dokončení, kdy nadále probíhají změny v jednotlivých energetických polích. Z toho důvodu se doporučuje nejméně 12 hodin vyhnout koupeli, pokusit se odložit všechny stresující záležitosti na později a zbytečně nenarušovat toto energetické ladění. 

Vhodná je 1 - 4 masáže do měsíce.


Těhotenská masáž je jemná nejčastěji relaxační masáž, kterou mohou budoucí maminky využívat pro zlepšení své kondice. Je složena z jemných prvků různých druhů masáží podle individuálních potřeb klientky. Je cílena na úlevu především při potížích s otoky dolních končetin, se zpomaleným metabolismem, s bolestmi zad, ale i při depresích a podobně. Samozřejmě ji lze využívat i bez jakýchkoliv zdravotních potíží jen tak pro radost a blaho, které přináší. Každou masáž přizpůsobuji individuálním potřebám klientky. 

Vhodné jsou i několikrát v týdnu. Tato masáž je kontraindikována u těhotných do konce 12. týdne a u rizikových těhotenství.

"Možnost prožití života na Zemi, je splněním Tvého nejvroucnějšího přání.
Páska zapomnění Ti dává možnost plného prožívání, které je Tvým jediným skutečným bohatstvím."