Léčitelská praxe

Lékaři léčí a příroda uzdravuje. Každý člověk má svobodnou vůli a s ní spojenou zodpovědnost za veškerá svá rozhodnutí. To platí o jeho přístupu k životu i k vlastnímu tělu, k jeho péči o ně. 

Jiné tělo v tomto životě mít nebude, a proto je nezbytně nutné, aby tuto svou schránu udržoval v co nejlepším stavu. 

Bez fyzického těla bychom zde ve hmotě nemohli působit a nemohli bychom tak ani splnit úkol, pro který jsme se na Zemi tentokrát narodili.  

Předávání zprostředkované léčivé síly napomáhá ke zlepšení celkového fyzického stavu a k pročištění energetických drah v těle i jemnějších obalech. Zároveň podporuje zklidnění, vnitřní duchovní uvolnění a otevření duše klienta pomocným silám. 

Jakékoliv léčení, tedy i alopatické, nabízí vždy "prodloužení času" k postupnému dozrávání duše na cestě životem a je jen na člověku samém, zda tento čas bude chtít a umět využít pro své dobro.


Péče o tělo

Masáže vnímám jako nepostradatelnou pomoc fyzickému tělu pro udržování jeho pohyblivosti a prostupnosti pro energetické proudění. Vhodná masáž zad dokáže dobře uvolnit svalový systém, a osvobodit tak nervový a cévní systém vystupující z meziobratlových prostorů. Nejzávažnější poruchy v těchto systémech se projevují právě v oblasti páteře. Její omezená funkčnost pak velmi často promítá bolesti i do vnitřních orgánů těla. 

Dochází-li k poruchám inervace a energetickým blokádám vnitřních systémů, člověk se pak často zcela zbytečně léčí na různé nemoci, kterými ve skutečnosti vůbec netrpí. Orgány, které jsou přímo napojeny na jednotlivé nervy vycházející z míchy ve středu páteře, jsou její omezenou funkčností vystaveny značnému stresu. Nastávají komunikační poruchy v přenosu informací mezi tělem a mozkem. Zpětná vazba mozku pak často vykazuje chybné impulzy pro činnost těla, což se projevuje v celém jeho vnitřním prostředí. 

Svalovými spasmy omezená funkčnost cév zase nedokonale zásobuje orgány živinami a kyslíkem. Váznou i očistné procesy v lymfatickém systému. Vzniklá disharmonie se může projevovat kdekoliv v těle, klidně na místě zdánlivě se zády vůbec nesouvisejícím. Tento chaotický stav nervové a cévní soustavy je vhodným podhoubím pro vznik autoimunitních onemocnění jakéhokoliv druhu. 

Jsem přesvědčena, že správná funkčnost páteře v celé její délce (tedy od prvního krčního obratle, který je zasunut ještě pod lebkou, přes křížovou kost s úzce souvisejícím SI skloubením až po kostrč) může odstranit až 80% zdánlivých onemocnění vnitřních orgánů. Proto doporučuji každému, aby o svou páteř dobře pečoval, a ušetřil si tak mnoho zdravotních obtíží.

V závěru všech terapeutických masáží se zaměřuji na ošetření energetických polí zprostředkovanou léčivou silou a na opětovné uzavření aurického obalu, obklopujícího jako pevnost, fyzické tělo. Tento obal je při každé masáži zásahem cizí osoby = terapeuta zákonitě narušen. Bez tohoto ošetření dochází ke zbytečnému odlivu sil klienta, a tím i k prodloužení regenerace organismu.


Celostní péče od ženy * pro ženy *

představuje hluboké komplexní zaměření na ženu ze všech úhlů pohledu. Mohu se věnovat čistě fyzické péči o tělo, která navodí klid, úlevu a celkovou relaxaci nebo v jiné variantě zaměřím svou pozornost nejen na fyzické tělo, ale rovněž na duši ženy, abychom společně odhalily mnohdy hluboké příčiny dlouhodobé nespokojenosti, smutku, nepochopení, pocitu opuštěnosti, deprese, stresu aj. 

V dostatečně dlouhém časovém prostoru se zaměřím postupně na všechny složky tvořící klientčin celkový náhled na život. Pokusíme se dobrat k potřebným změnám, které by měly změnit dosavadní směřování a podpořit odvážné a radostné vykročení k světlejším zítřkům.

  "Svoboda znamená odpovědnost - proto se jí většina lidí bojí."    

                                                                                        (George Bernard Shaw)