Celostní péče od ženy * pro ženy *

představuje hluboké komplexní zaměření na ženu ze všech úhlů pohledu. Mohu se věnovat čistě fyzické péči o tělo, která navodí klid, úlevu a celkovou relaxaci nebo v jiné variantě zaměřím svou pozornost nejen na fyzické tělo, ale rovněž na duši ženy, abychom společně odhalily mnohdy hluboké příčiny dlouhodobé nespokojenosti, smutku, nepochopení, pocitu opuštěnosti, deprese, stresu aj. V dostatečně dlouhém časovém prostoru se zaměřím postupně na všechny složky tvořící klientčin celkový náhled na život. Pokusíme se dobrat k potřebným změnám, které by měly změnit dosavadní směřování a podpořit odvážné a radostné vykročení k světlejším zítřkům.


Péče o nohy

Pedikúra a tlakové masáže chodidel velmi prospívají celému organismu. Vizuálním pohledem a pohmatem dokážu vyčíst z chodidel mnoho informací o stavu celého těla. To mi velmi pomáhá při vyhledávání optimálních řešení obtíží pro každého člověka. 


Péče o tělo

Masáže vnímám jako nepostradatelnou pomoc fyzickému tělu pro udržování jeho pohyblivosti a prostupnosti pro energetické proudění. Vhodná masáž zad dokáže dobře uvolnit svalový systém, a osvobodit tak nervový a cévní systém vystupující z meziobratlových prostorů. Nejzávažnější poruchy v těchto systémech se projevují právě v oblasti páteře. Její omezená funkčnost pak velmi často promítá bolesti i do vnitřních orgánů těla. 

Dochází-li k poruchám inervace a energetickým blokádám vnitřních systémů, člověk se pak často zcela zbytečně léčí na různé nemoci, kterými ve skutečnosti vůbec netrpí. Orgány, které jsou přímo napojeny na jednotlivé nervy vycházející z míchy ve středu páteře, jsou její omezenou funkčností vystaveny značnému stresu. Nastávají komunikační poruchy v přenosu informací mezi tělem a mozkem. Zpětná vazba mozku pak často vykazuje chybné impulzy pro činnost těla, což se projevuje v celém jeho vnitřním prostředí. 

Svalovými spasmy omezená funkčnost cév zase nedokonale zásobuje orgány živinami a kyslíkem. Váznou i očistné procesy v lymfatickém systému. Vzniklá disharmonie se může projevovat kdekoliv v těle, klidně na místě zdánlivě se zády vůbec nesouvisejícím. Tento chaotický stav nervové a cévní soustavy je vhodným podhoubím pro vznik autoimunitních onemocnění jakéhokoliv druhu. 

Jsem přesvědčena, že správná funkčnost páteře v celé její délce (tedy od prvního krčního obratle, který je zasunut ještě pod lebkou, přes křížovou kost s úzce souvisejícím SI skloubením až po kostrč) může odstranit až 80% zdánlivých onemocnění vnitřních orgánů. Proto doporučuji každému, aby o svou páteř dobře pečoval, a ušetřil si tak mnoho zdravotních obtíží.

Především v závěru všech terapeutických masáží se zaměřuji na ošetření energetických polí léčivou silou Výšin a uzavření aurického obalu, obklopujícího jako pevnost fyzické tělo. Tento obal je při každé masáži zákonitě narušen (zásahem cizí osoby - terapeuta). Bez tohoto ošetření dochází ke zbytečnému odlivu sil klienta, které musí on vynaložit na zacelení vlastního aurického obalu. Pokud se klient při tomto ošetření dokáže dostatečně uvolnit, emočně zklidnit a dovolí-li jeho osobní karmická zátěž, může navíc tato léčivá energie prorazit blokovaná místa a nastolit opět harmonické proudění. Čím déle si člověk toto uvolnění dokáže udržet, tím déle může energie tělem procházet bez omezení. Někdy dochází u člověka během tohoto uvolnění k velmi silným zážitkům, které mohou vést od pochopení až k rychlému přesvědčení s následným přehodnocením dosavadního směřování, a tím i k postupnému odbourávání karmické zátěže.
Tato energie je životodárné záření, které udržuje v souladu naše tělo i duši a bez něhož by nebylo života. Pouze energeticky prozářený Živý člověk může být trvale zdravý a šťastný.


Léčitelská praxe a  jiné alternativní metody obnovy zdraví a duševní síly

Lékaři léčí a příroda uzdravuje. Každý člověk má svobodnou vůli a s ní spojenou zodpovědnost za veškerá svá rozhodnutí. To platí o jeho přístupu k životu i k vlastnímu tělu, k jeho péči o ně. 

Jiné tělo v tomto životě mít nebude, a proto je nezbytně nutné, aby tuto svou schránu udržoval v co nejlepším stavu. 

Bez fyzického těla bychom zde ve hmotě nemohli působit a nemohli bychom tak ani splnit úkol, pro který jsme se na Zemi tentokrát narodili.  


Ale nic nejde samo! Pouze Vaše vlastní úsilí a naše společná práce mohou nevyhovující situaci opět změnit k lepšímu po fyzické i psychické stránce. Žádná metoda není zázračná. Zázračná je pouze energie, která v neustálém pohybu prostupuje a udržuje při životě celé stvoření včetně člověka. 

My máme pouze jediný úkol. Svým životním postojem a úsilím udržovat nezkalenost tohoto zářivého proudění a umožnit mu volné působení v nás. Pomoci udržovat dokonalou živost a zdraví Vašeho těla i ducha na všech energetických úrovních a pobídnout v čase hledání, je cílem mé práce.


Životem ke zdraví by Vás ráda provázela Regina Říhová

  "Svoboda znamená odpovědnost - proto se jí většina lidí bojí."    

                                                                                        (George Bernard Shaw)