Alternativní metody obnovy zdraví a duševní síly

Lékaři léčí a příroda uzdravuje. Každý člověk má svobodnou vůli a s ní spojenou zodpovědnost za veškerá svá rozhodnutí. To platí o jeho přístupu k životu i k vlastnímu tělu, k jeho péči o ně. Jiné tělo v tomto životě mít nebude, a proto je nezbytně nutné, aby tuto svou schránu udržoval v co nejlepším stavu. Bez fyzického těla bychom zde ve hmotě nemohli působit a nemohli bychom tak ani splnit úkol, pro který jsme se zde na Zemi tentokrát narodili.


Konzultace a poradenství v oblasti udržení fyzické i psychické odolnosti a zdravých mezilidských vztahů nabízí klientům podporu a nasměrování na cestu vedoucí k řešení jejich celkového zdraví i životní situace. Orientuji se a dlouhodobě se věnuji oborům: Motýlí doteky, detoxikace organismu, Bachova květová terapie, kneippování, aromaterapie, různé druhy masáží, fytoterapie (bylinkářství), vhodná výživa, poradenství v oblasti cesty životem. Všechny tyto obory mi umožňují udržet si celostní pohled a nastavit nejvhodnější kombinaci různých metod pro konkrétního člověka tak, aby výsledek byl co nejpříznivější ve všech ohledech. 

Mým cílem u každého klienta je sladit jeho tělo a osvobodit duši od jejího zatížení. Každý člověk má však svobodnou vůli, kterou plně respektuji. Nakonec vždy záleží jen na něm, jestli doporučené pokyny z mé strany přijme a bude následovat. Se změnou náhledu na dosavadní život se každému může otevřít úplně nový obzor a odvážné vykročení po nové cestě bude provázeno mnoha dobrodružstvími i překážkami, jejichž zdoláváním poroste stále výše ve svém rozvoji. Obvykle mne vyhledávají klienti, kteří z různých důvodů stojí na životních křižovatkách. Klienti, kteří zcela jasně cítí potřebu změny, ale nevědí, jak ji udělat.


Léčitelská praxe = přenos léčivé síly pomocí rukou bez použití naučených technik. Zahrnuje pomoc pro fyzické tělo i psychický stav člověka. Při práci jsem pouhou prostřednicí pro léčivou sílu, kterou předávám klientovi pokládáním rukou přes oblečení na jeho tělo. Nemohu ji nijak řídit, a nemohu tak ani ovlivnit, kam se tato energie rozhodne směřovat. Vždy zapůsobí tam, kde to bude potřebné pro toho konkrétního člověka. Mé tělo se v tu chvílí stává nástrojem a musí ustát značný nápor síly, která není určena jemu, ale klientovi na lůžku. Tento proud léčivé síly vstupuje do klientova těla a po cestě postupně bourá energetické blokády, které mu brání ve volném průtoku. To může (i nemusí) přinášet psychické i fyzické projevy, jež jsou podobné projevům detoxikačním. Ošetřující účinky této energie se mohou projevovat různým způsobem. Jsou vnímány klienty zcela individuálně, například jako teplé či chladné proudění, brnění či vlnění, vždy podle toho jaké děje v těle pomocí této energie zrovna probíhají. Tyto děje zasahují do celého těla a mohou být někdy hodně mohutné, proto může klient po ošetření pociťovat větší únavu nebo se krátkodobě nemusí cítit úplně "ve své kůži". Na to je dobré zvýšení příjmu tekutin a klidový režim. Po ošetření je dobré vynechat večerní koupel, neboť činnost léčivé síly dobíhá ještě několik hodin po vlastním léčení. Obvykle doporučuji léčení opakovat až do ústupu potíží. Někomu stačí 1 návštěva a někdo přichází opakovaně a dlouhodobě. 

Každý léčitel disponuje energií na nějaké konkrétní frekvenci (je mu předurčena pro jeho osobní úkol), proto není každý léčitel pro každého člověka. Mám v praxi vyzkoušeno, že mé léčení nejlépe funguje u těch klientů, kteří: 

- právě učinili nový objev, že se zřejmě v jejich životě děje něco překvapivě nedobrého a oni s tím budou muset něco dělat.

- hluboce a opravdově touží po změnách ve svém životě, chtějí vlastními silami tyto změny uskutečnit a usilovně hledají cestu, jak na to.

- vědomě pracují na potřebných změnách ve svém životě.


Bylinářská praxe (fytoterapie) = se zabývá poznáváním, sběrem, zpracováním, uskladněním a mícháním léčivých rostlin do směsí. Fytoterapeut musí mít znalosti o jejich účincích a schopnosti tyto účinky účelně využít k prevenci nebo následně s cílem klientovi co nejvíce pomoci. Byliny doporučuji nejčastěji ve formě tinktur, čajů, letnin (konzumačních směsí) a koupelí. 

Dlouhých 10 let jsem sbírala a sušila byliny na čaje, letniny pro klientelu ve své praxi. Z technických důvodů se nyní (2022) plně zaměřuji na vlastní výrobu vysoce koncentrovaných bylinných kapek (tinktur), které plnohodnotně nahrazují bylinné čaje, mají navíc praktické balení a neomezenou trvanlivost.

V mé nabídce stále najdete z mých bylin koupele, mýdla, šampony a deodorant. Máte-li touhu po bylinkovém čaji, ráda Vám vystavím potřebný recept (více o mé výrobě nabízí tlačítko níže).

Zároveň Vás srdečně zvu na své kurzy o léčivých rostlinách, abyste si mohli potřebné léčivky na čaje a letniny obstarat sami vlastními silami. Případně můžete navštívit kurz o jedovatých rostlinách (pro Vaši bezpečnost) a poslední kurz je o alternativní medicíně v domácích podmínkách (svépomoc).

O čajích a koupelích nejspíš každý slyšel, ale LETNINA je moje specialita. Je to směs jemně mletých bylin, která je určena ke konzumaci. Má různá složení podle měsíců v roce, stáří či zdravotního stavu klienta apod. Nahrazuje ve stravě chybějící látky, které bychom sice měli získat ze zeleniny, ale současná, v supermarketech kupovaná zelenina, je neobsahuje, zato má navíc mnoho toxických látek, získaných při její "velkovýrobě". Konzumace letnin má však svá specifika, o kterých podrobně pojednává 4. stupeň kurzu Léčivé rostliny (tlačítko níže).

Před několika lety jsem se rozhodla nabídnout pro zájemce o fytoterapii své kurzy o LÉČIVÝCH ROSTLINÁCH, kde jsem zúročila zkušenosti a vědomosti z mé praxe, dlouhé téměř 40 let. Tyto kurzy úspěšně probíhají v mých prostorách Střediska celostní péče.


Akutní homeopatie je metoda, která řeší akutní zdravotní problémy fyzického těla. Výběr léku je postaven na fyzických i psychických symptomech probíhající nemoci. Je tedy žádoucí popisovat problémy co nejpodrobněji, aby bylo možné vybrat lék co nejpřesněji. K tomuto účelu uvádím odkaz na dotazník. Prosím o jeho podrobné a pravdivé vypracování a přiložení do přílohy úvodního e-mailu.

AH se zaměřuje na akutní onemocnění. Nejde tedy o konstituční léčbu chronických nemocí. Vyšetření probíhá formou e-mailové korespondence. Po vyhodnocení oznámím název léku a jeho potenci. Součástí honoráře jsou i následné kontroly zdravotního stavu nemocného během průběhu konkrétní nemoci, které probíhají e-mailem nebo telefonicky (do uzdravení nebo max. 1 měsíc). Další onemocnění vyžaduje novou konzultaci. Pro případ častější nemocnosti dítěte najdete v ceníku i PŮLROČNÍ a CELOROČNÍ balíčky homeopatické péče pro jednotlivé dítě. 

Homeopatické léky koupíte ve vybraných lékárnách nebo na internetu. 


Celostní péče od ženy * pro ženy * nabízí komplexní péči o "vnější" i "vnitřní" ženu. Tělo si odpočine a zregeneruje. Duše bude mít možnost nalézt například ztracený směr, posílit k potřebnému kroku, načerpat duchovní potravu, odložit přežité nebo jen tak v tichu spočinout bez potřeb a požadavků.


Motýlí doteky (Metamorfní technika, Metamorfika, Jemná motýlí masáž) jsou názvy pro hlubokou a zároveň jemnou a příjemnou metodu, která pomáhá k uvědomění si potřeby životních změn a duchovní očisty. Při její aplikaci se uvolňuje proud životní energie a prohlubuje kontakt s vlastním nitrem. Je to cesta k rozvázání pout duše, odpuštění starých křivd a smíření se s vlastní cestou nutného duchovního zrání.

Motýlí doteky pomáhají při rozpouštění traumat a schémat vytvořených v nedávné i daleké minulosti zahrnující období tohoto života, včetně vlastního prenatálního vývoje, období předcházejícího života v jemnějších dimenzích i období minulých inkarnací. Je to velmi dlouhá doba plná nejrůznějších zkušeností a prožitků, které se pevně zakódovaly do podvědomí a následně ovlivňují osobnost člověka. Utvářejí jeho charakter.

Nepříjemnosti nastávají s nastřádanými zážitky traumatickými. Ty mívají různou povahu a jsou z různých časových období. Máme-li je chybně zpracované nebo vůbec nezpracované, jsou základem "patologických vzorců", které se během našeho života objevují a ovlivňují naše myšlení a jednání v různých životních situacích. Tyto vzorce bývají obvykle silnější, než bychom si přáli. My pod jejich vlivem jednáme jinak, než bychom ve skutečnosti chtěli, a to v nás pak vyvolává pocity viny, méněcennosti a podobně. Energetické blokády v podvědomí jsou častou příčinou různých poruch chování. Najdeme je u jedinců trpících hyperaktivitou, agresivitou, autismem, poruchami emoční stability, CNS, pozornosti aj. Další bloky mohou zapříčinit nedostatek zodpovědnosti a odvahy, neschopnost prosadit se a uchopit svůj život do vlastních rukou a mnohé další. Trpí-li člověk dlouhodobě jakýmikoliv nedořešenými konflikty ve svém nitru, přenáší se časem tento útrpný stav i do fyzického těla. Určitou formou stresu pak trpí i mnohé orgány jeho těla.

Prostřednictvím Motýlích doteků se uvolňuje cesta do klientova nitra. Pokud je jeho duchovní život naplněn čilým zkoumáním a prací na sobě, budou pravděpodobně v jeho nitru připravena témata k dořešení. Během aplikace se tedy mohou začít vynořovat z podvědomí jednotlivé prožitky, obrazy, pocity atd., které je třeba ve vědomé úrovni opět prožít, pochopit, přijmout, a tím odstranit. Terapeut je po dobu aplikace v plné koncentraci a funguje jako prostředník pro přenos těchto připravených informací. Klient se během aplikace zaobírá svými myšlenkami, pocity, relaxuje nebo spí. Všechny varianty jsou v naprostém pořádku. Postupné rozpouštění blokád se může projevit například vnuknutím dávno zapomenutých myšlenek a vzpomínek, uvolněním emocí, náhlým pochopením určitých situací, sebráním odvahy k rozhodujícímu kroku, nebo naopak zklidněním či formou prožívání ve snech aj. Po aplikaci následuje konzultace o případných prožitých vjemech.

Motýlí doteky jsou vhodné pro každého od kojenců po seniory. Velmi vhodné jsou také pro těhotné, protože mohou zamezit vytvoření traumatických bloků u budoucího miminka z doby těhotenství.

Během návštěvy jsou v klidu a tichu klientovi velmi jemně hlazena postupně obě chodidla na reflexních plochách páteře, což je základ každé návštěvy. Později se metoda může rozšířit i o působení na rukou, a po té i na  vlasovou část hlavy. Všechna místa mají svůj význam.

  • CHODIDLA - symbol pohybu - Jejich ošetřením umožníme nastartování potřebných vnitřních změn, které se musí zákonitě projevit také v našem osobním životě (například v nových situacích, vztazích, zkušenostech a dalších změnách). Posílíme naše chtění vykročit novým směrem, který před námi vystoupí v jasném světle, a my se tak zbavíme dosavadních pochybností.  

Aplikace trvá 60 min.

  • RUCE - symbol sebevyjádření - Jejich ošetřením nastavíme schopnost správně reagovat v dané chvíli na životní změny. Vyjádřit svobodně svůj názor, svůj pohled na život, svůj postoj k sobě sama. Dokážeme si bez potíží uhájit svůj životní prostor ve všech oblastech života. Ošetření zároveň podporuje tvůrčí činnost ve všech směrech. 

Aplikace trvá 30 min.

  • HLAVA - centrum úsudku - Jejím ošetřením rozvineme a podpoříme schopnost jasného myšlení, iniciativního chování a především sladění s vnitřním cítěním. Umožníme tím nastolit rovnováhu mezi světem duchovním a světem fyzickým tak, aby ani jeden pól netrpěl, aby rovnovážný stav synergicky podpořil náš duchovní růst tady a teď. 

Aplikace trvá 15 min.

Rozpouštění dávných energetických blokád však obvykle nelze zvládnou při jediném sezení. Doporučuje se přijít 8x nejlépe po týdnu. Dále pak podle potřeby a chuti klienta.


Vyměřování nesnášenlivosti potravin pomocí frekvenčního porovnávacího přístroje Salvia nabízí zjišťování schopnosti klientova organismu vypořádat se s používanou skladbou stravy. Vyměřuji konkrétní potraviny, které organismus zatěžují, například z důvodu dnes velmi rozšířené intolerance na některé druhy potravin. Klient v jedné ruce drží elektrodu a na dlani druhé ruky přítlakem sondy v bodě autonomního nervového systému měřím zátěže. Délka měření závisí na stavu pokožky rukou a složitosti ve skladbě potravin. Proto doporučuji věnovat 14 dní před měřením zvýšené úsilí při péči o ruce. Někdy obvyklá hodina na nestačí na určení všeho, co je třeba. Pak je nutné objednání na další měření nejdříve však za 2 dny, aby si ruce dostatečně odpočinuly. Toto měření je dobré za čas zopakovat, abychom zjistily, zda se situace nezměnila. Doporučuji měření 1x až 2x do roka.


Vyměřování vhodnosti různých druhů preparátů, doplňků stravy, kosmetických výrobků apod. pomocí frekvenčního porovnávacího přístroje Salvia může ušetřit člověku mnohá zklamání v procesu uzdravování nebo ve snaze o zdravější životní styl. Donesete si vše, u čeho si nejste jisti vhodností, a já vám to na místě přeměřím. Doporučuji věnovat 14 dní před měřením zvýšené úsilí péči o ruce, aby kůže dlaní byla co nejvláčnější a dobře přenášela impulzy.

  • Různé druhy preparátů, doplňků stravy a jiných produktů včetně např. kosmetiky, které pomocí přístroje a odečítacího osrdečníkového bodu v dlani vyměřím na míru. Zjistí se tak, zda tělo tento preparát vyhodnotilo jako potřebný a bude-li mu skutečně prospěšný nebo je pro něho spíše zbytečný a tedy nevhodný a tedy zatěžující. 
  • Jednotlivé esence Bachovy květové terapie vyměřím podle vašeho aktuálního stavu přímo na míru a vyrobím užívací lahvičku na počkání. 


Řízená a kontrolovaná detoxikace nové generace podle MUDr. Josefa Jonáše je hluboce propracovanou metodou důsledné vnitřní očisty organismu. Ta je v současné době pro každého už nezbytností. Prakticky všichni se pohybujeme ve značně zatíženém prostředí. Rovněž stresu se v této hektické době vyhne málokdo. Pokud zvážíte tato fakta a dojdete k rozhodnutí, že chcete podstoupit nějakou formu vnitřní očisty - nabízím následující možnost. Klientovi je pomocí přístroje Salvia vyměřeno zatížení organismu toxiny různého původu. Lze zjistit, o které konkrétní druhy toxinů se jedná, které konkrétní orgány jsou zatíženy a které emoční stavy za tím stojí. Následně jsou klientovi doporučeny informační preparáty, které svým duálním složením pomohou nastartovat vlastní imunitní systém, aby opět sám začal odhalovat a zároveň odstraňovat zátěž ve formě různých toxinů, mikrobů a útvarů infekčních ložisek z organismu. Preparáty jsou složeny z lihové báze, bylinného energetického nosiče a informace ve formě jakéhosi hologramu. Mozek tento hologram pochopí a na jeho základě uvede do provozu obranné mechanismy, které spouští imunitní zásah ke zlikvidování zátěže. Preparáty fungují psychosomaticky. Obsahují tedy informace, jak o toxinech hmotného původu, tak i o toxinech na úrovni stresu a emocí, které jsou hlavním spouštěčem patologických procesů v organismu. Je zapotřebí vzít v úvahu, že psychický stav je vzorem pro fyzické tělo. Organismus je ten, který se působením hormonů a dalších látek vždy co nejrychleji přizpůsobuje stavu psychiky, tedy aktuálně převládajícím emocím, síle stresu, zažitým patologickým schématům apod. Preparáty firmy Marion s.r.o. dokáží zapůsobit na mozek a potažmo imunitní systém tak, aby on sám zničil a odstranil vše, co je pro organismus patologické, a pomohl tak nastolit v těle stabilní vnitřní prostředí potřebné pro život. MUDr. Josef Jonáš vynalezl a během let stále zdokonaluje tento způsob vnitřní očisty. 

PREVENCE A NÁPRAVA NÁSLEDKŮ POVINNÝCH OČKOVÁNÍ

Považuji tuto metodu v současnosti za nejvhodnější způsob, jak dětem preventivně i následně pomoci zvládnout období očkování, a vyhnout se tak v některých případech i vážným následkům. Pomocí k tomu určených preparátů se dokáže dětský organismus lépe připravit na zátěž, kterou zejména dnešní očkování přináší, a zároveň se lépe vyrovnat s následky, které mohou nastat jak na psychické, tak na fyzické úrovni. Doporučuji podstoupit detoxikaci i dodatečně, protože zátěž po očkování škodí v organismu dlouhá léta a snižuje úroveň psychické imunity vůči stresu a patologickým emocím a fyzické imunity vůči dalším nemocem a nežádoucím autoimunitním reakcím.

Jedinečnost této metody spočívá v tom, že jako jediná do již tak přetíženého organismu nic dalšího nepřidává, ale naopak odstraňuje, a tím odlehčuje. Detoxikace touto metodou probíhá formou kúr. Každá kúra se měří samostatně s odstupem několika týdnů až měsíců (doba než klient vykape určené preparáty). Klient má možnost po ukončení kúry přijít na přeměření, aby se zjistila účinnost předešlé kúry. Po té se stanoví další postup. Obvykle je klientovi v rámci jedné kúry vyměřeno cca 4-6 preparátů, ale toto číslo je zcela orientační. 

Základní očista celého organismu předpokládá absolvování alespoň 6 - 8 očistných kúr během 2 let. Je však mnoho klientů i terapeutů, kteří tuto formu očisty již zařadili do běžné hygieny a detoxikují takto svůj organismus průběžně dlouhá léta. Před každým měřením doporučuji věnovat 14 dní zvýšené úsilí péči o ruce, aby kůže dlaní byla co nejvláčnější a dobře přenášela impulzy.


Bachovy květové esence napomáhají odstranění duševních konfliktů na emocionální úrovni, a tím zabraňují vzniku onemocnění. Nesoulad mezi cítěním ducha a činem pod vládou ega nebo životních okolností je příčinou disharmonie, která zasahuje člověka ve všech energetických polích a postupně ovlivňuje jeho naladění, vitalitu a zdraví. Metodu vyvinul roku 1928 dr. Edward Bach v Anglii. Klient obdrží kapičky, vyrobené z květů rostlin vyššího řádu (celkem 38 květových esencí) jejichž speciální zpracování umožnilo zachovat jejich působení v širším spektru, než je jinak možné. Složení kapiček je stanoveno individuálně, přesně podle osobní potřeby.

Kdo dává přednost raději přístrojům, tomu nabízím vyměření Bachových květových esencí pomocí frekvenčního porovnávacího přístroje Salvia přímo na míru.


Cílem mé práce je nasměrovat klienta tak, aby změna jeho současných postojů přinesla úlevu jeho tělu a sebeuvědomění jeho duchu. Takové přehodnocení pak může přinést užitečné změny do všech oblastí jeho života. V dalším kroku osvobození a radost prostoupí celou jeho bytost a on v pochopení prožitého okusí pocit čistého štěstí a vděku za životní cestu, kterou smí kráčet. Pozná, že vše má hlubší smysl a že se nic neděje náhodou. To vše je v moci každého člověka, pouze někdy je nutné pomoci povzbuzením, objasněním a nasměrováním k novému vykročení.

"Jednou z největších překážek je návyk přistupovat k těžkostem života jako k překážkám." 

                                                                                                                        (Jan Palouček)