Alternativní metody obnovy zdraví a duševní síly

Lékaři léčí a příroda uzdravuje. Každý člověk má svobodnou vůli a s ní spojenou zodpovědnost za veškerá svá rozhodnutí. To platí o jeho přístupu k životu i k vlastnímu tělu, k jeho péči o ně. Jiné tělo v tomto životě mít nebude, a proto je nezbytně nutné, aby tuto svou schránu udržoval v co nejlepším stavu. Bez fyzického těla bychom zde ve hmotě nemohli působit, a nemohli bychom tak ani splnit úkol, pro který jsme se zde na Zemi tentokrát narodili.


Bylinářská praxe (fytoterapie) se zabývá poznáváním, sběrem, zpracováním, uskladněním a mícháním léčivých rostlin do směsí. Fytoterapeut musí mít znalosti o jejich účincích a schopnosti tyto účinky účelně využít k prevenci nebo následně s cílem klientovi co nejvíce pomoci. Byliny doporučuji nejčastěji ve formě kapek, čajů, letnin (konzumačních směsí) a koupelí. 

Dlouhých 10 let jsem sbírala a sušila byliny na čaje a letniny pro klientelu ve své praxi. Z technických důvodů se od roku 2022 plně zaměřuji na vlastní výrobu vysoce koncentrovaných bylinných kapek (tinktur), které plnohodnotně nahrazují bylinné čaje, mají navíc praktické balení a letitou až neomezenou trvanlivost.

V mé nabídce stále najdete z mých bylin koupele, mýdla, šampony a deodorant. Máte-li touhu po bylinkovém čaji, ráda Vám vystavím potřebný recept (více o mé výrobě nabízí tlačítko níže).

Zároveň Vás srdečně zvu na své kurzy o léčivých rostlinách, abyste si mohli potřebné léčivky na čaje a letniny obstarat sami vlastními silami. Případně můžete navštívit kurz o jedovatých rostlinách (pro Vaši bezpečnost) a poslední kurz je o alternativní medicíně v domácích podmínkách (svépomoc).

O čajích a koupelích nejspíš každý slyšel, ale LETNINA je moje specialita. Je to směs jemně mletých bylin, která je určena ke konzumaci. Má různá složení podle měsíců v roce, stáří či zdravotního stavu klienta apod. Nahrazuje ve stravě chybějící látky, které bychom sice měli získat ze zeleniny, ale současná, v supermarketech kupovaná, zelenina je neobsahuje. Zato má navíc mnoho toxických látek, získaných při její "velkovýrobě". Konzumace letnin má však svá specifika, o kterých podrobně pojednává 4. stupeň kurzu Léčivé rostliny (tlačítko níže).

Před několika lety jsem se rozhodla nabídnout pro zájemce o fytoterapii své kurzy o LÉČIVÝCH ROSTLINÁCH, kde jsem zúročila zkušenosti a vědomosti z mé 40 leté praxe. Tyto kurzy úspěšně probíhají v mých prostorách Střediska celostní péče.


Konzultace a poradenství v oblasti udržení fyzické i psychické odolnosti a zdravých mezilidských vztahů nabízí klientům podporu a nasměrování na cestu vedoucí k řešení jejich celkového zdraví i životní situace. Orientuji se a dlouhodobě se věnuji oborům: Léčitelství, bylinářství, masážím, poradenství a konzultacím zaměřených na různé metody alternativní medicíny. Všechny tyto obory mi umožňují udržet si celostní pohled a nastavit nejvhodnější kombinaci různých metod pro konkrétního člověka tak, aby výsledek byl co nejpříznivější ve všech ohledech. 

Mým cílem u každého klienta je sladit jeho tělo a osvobodit duši od jejího zatížení. Každý člověk má však svobodnou vůli, kterou plně respektuji. Nakonec vždy záleží jen na něm, jestli doporučené pokyny z mé strany přijme a bude následovat. Se změnou náhledu na dosavadní život se každému může otevřít úplně nový obzor a odvážné vykročení po nové cestě bude provázeno mnoha dobrodružstvími i překážkami, jejichž zdoláváním poroste stále výše ve svém rozvoji. Obvykle mne vyhledávají klienti, kteří z různých důvodů stojí na životních křižovatkách. Klienti, kteří zcela jasně cítí potřebu změny, ale nevědí, jak ji udělat.


Homeopatie je metoda, která řeší 1. akutní zdravotní problémy fyzického těla. Výběr léku je postaven na fyzických i psychických symptomech probíhající nemoci. Je tedy žádoucí popisovat problémy co nejpodrobněji, aby bylo možné vybrat lék co nejpřesněji. K tomuto účelu uvádím odkaz na dotazník. Prosím o jeho podrobné a pravdivé vypracování a přiložení do přílohy úvodního e-mailu.

AH se zaměřuje na akutní onemocnění. Nejde tedy o konstituční léčbu chronických nemocí. Vyšetření probíhá formou e-mailové korespondence. Po vyhodnocení oznámím název léku a jeho potenci. Součástí honoráře jsou i následné kontroly zdravotního stavu nemocného během průběhu konkrétní nemoci, které probíhají e-mailem nebo telefonicky (do uzdravení nebo max. 1 měsíc). Další onemocnění vyžaduje novou konzultaci. Pro případ častější nemocnosti dítěte najdete v ceníku i PŮLROČNÍ a CELOROČNÍ balíčky homeopatické péče pro jednotlivé dítě. 

2. chronické zdravotní problémy a duševní stavy, které vyžadují mnohem delší období k nápravě a náročnější vyhledávání správného léku pro každý přítomný okamžik. Klient podstupuje obvykle na sebe navazující kúry, které pomáhají z duše postupně odlupovat pověstné "slupky cibule", a odlehčovat tak vlastní duši od tížících nánosů, které na ní během života, ale mnohdy i delší doby, ulpěly. Zde jsou trpělivost a důvěra na místě.

Homeopatické léky koupíte ve vybraných lékárnách nebo na internetu. 


Celostní péče od ženy * pro ženy * nabízí komplexní péči o "vnější" i "vnitřní" ženu. Tělo si odpočine a zregeneruje. Duše bude mít možnost nalézt například ztracený směr, posílit k potřebnému kroku, načerpat duchovní potravu, odložit přežité nebo jen tak v tichu spočinout bez potřeb a požadavků.


Bachovy květové esence napomáhají odstranění duševních konfliktů na emocionální úrovni, a tím zabraňují vzniku onemocnění. Nesoulad mezi cítěním ducha a činem pod vládou ega nebo životních okolností je příčinou disharmonie, která zasahuje člověka ve všech energetických polích a postupně ovlivňuje jeho naladění, vitalitu a zdraví. Metodu vyvinul roku 1928 dr. Edward Bach v Anglii. Klient obdrží kapičky, vyrobené z květů rostlin vyššího řádu (celkem 38 květových esencí) jejichž speciální zpracování umožnilo zachovat jejich působení v širším spektru, než je jinak možné. Složení kapiček je stanoveno individuálně, přesně podle osobní potřeby.

Kdo dává přednost raději přístrojům, tomu nabízím vyměření Bachových květových esencí pomocí frekvenčního porovnávacího přístroje Salvia přímo na míru.


Cílem mé práce je nasměrovat klienta tak, aby změna jeho současných postojů přinesla úlevu jeho tělu a sebeuvědomění jeho duchu. Takové přehodnocení pak zákonitě přinese užitečné změny do všech oblastí jeho života. Jeho bytost zaplaví přirozená radost a osvobození v pochopení prožitého. Okusí pocit štěstí a vděku za životní cestu, kterou došel až sem a smí kráčet dál. Pozná, že vše má hlubší smysl a že se nic neděje náhodou. To vše je v moci každého člověka, pouze někdy je nutné pomoci povzbuzením, objasněním a nasměrováním k novému vykročení...

"Jednou z největších překážek je návyk přistupovat k těžkostem života jako k překážkám." 

                                                                                                                        (Jan Palouček)