CHARAKTERISTIKY 

JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCŮ V ROCE

LEDEN = MOČOVODY + MOČOVÝ MĚCHÝŘ + MOČOVÁ TRUBICE

Přešly Vánoce i změna letopočtu a zimní období je v plném proudu. Tma se však nepatrnými krůčky přeci jen začíná krátit, a přináší tak lehký závan naděje, jakoby chtěl koloběh připomenout, že zase přijde světlo a teplo.

Vyčerpal nás Vánoční rej, mnohá setkání s různými výsledky a splněnými i nesplněnými očekáváními. Provedli jsme rekapitulaci, zjistili, co nás trápí a co jsme schopni a ochotni odložit. Přivítali jsme Nový Rok a nyní by se vše mělo vrátit do starých kolejí. Jenomže chyba lávky, nejsme stejní jako před Vánocemi. Proběhlá rekapitulace přináší daň. Pokud nejsme spokojeni s jejím výsledkem a pociťujeme křivdy, nepochopení, nevděk a lítost - nejspíš jsme špatně vytěžili veškerá prožívání, která minulý čas přinesl.

Celý vylučovací systém symbolizuje úroveň a kvalitu vztahů, ve kterých žijeme, pracujeme, přátelíme se, milujeme, ctíme, uznáváme, toužíme...
Součástí tohoto systému je i močový měchýř, který je velmi citlivý a představuje náš vztah, který máme sami k sobě. Na něm se projevují naše postoje, které máme vůči svému tělu a potažmo svému duchu = vlastnímu Já. Kolik laskavosti, upřímnosti, pochopení, ale i spravedlnosti a pravdivosti jsme ochotni si přiznat a žít je bez výhrad v každodenním životě. Zda svá přesvědčení následujeme a neuhýbáme z pohodlnosti nebo strachu.

Je tolik nepodstatných věcí a situací, které v nás dokáží vyvolat olbřímí strach, ale ten jeden jediný, který bychom měli skutečně pociťovat - ten neřešíme. Strach před Bohem = Zdrojem všeho, čeho se nám dostalo a co jediné skutečně potřebujeme pro fyzickou existenci i potřebný duchovní vývoj. Jak jsme s tímto darem naložili? Dobře v sobě cítíme, že to není žádná sláva a že jednou přijde spravedlivé zúčtování. Hlas našeho svědomí (kanál, kterým přicházejí pomoci i pokyny pro náš život k jeho zdárnému uzrávání) posloucháme jen, co by se za nehet vešlo nebo vůbec. Přitom bez tohoto spojení nemůže existovat zdravý život a jeho duchovní naplnění ve splnění. A právě tento vztah - komunikace (spíše nekomunikace) mezi námi a duchovním světem (pomocníky, kteří nám z lásky pomáhají a kteří nás mají na starost, abychom se alespoň o krůček posunuli ve vlastním vývoji) se zapisuje do pevného a zdravého močového měchýře. O tento vztah bychom měli neustále pečovat a posilovat jej, pak bude silné i pánevní dno a všechny orgány v něm uložené. Optimální je snažit se ze všech sil, aby každý další leden byl o spirálu duchovního vývoje výše.
Močový měchýř je lakmusový papírek, který nám ukazuje, jak na tom skutečně jsme se svými postoji k základním otázkám života a vlastní existence vůbec.

Z bylin na posilu a záněty močového měchýře můžeme využít například břízu, buk, brusinku, borůvku, medvědici, hluchavku, lichořeřišnici, svízel a vřes.

Myslete na to, že síla Vašeho proudu zobrazuje sílu Vašeho spojení s Výšinami...  :-)


ÚNOR = LEDVINY + OPĚRNÝ SYSTÉM + CHRUP + SLUCH

Přichází jeden z nejobtížnějších měsíců v roce. Po fyzické stránce začínáme pociťovat známky významného úbytku energie. Zásoby energie z léta budou co nevidět spotřebovány. To může u některých jedinců probouzet sklony k depresím. I když se světlo pomalu prosazuje vůči tmě, stále vnímáme jeho nedostatek. Máme za sebou leden, kdy jsme citelně hrábli do své duše a ujasnili si své postoje.

To přináší i určité změny náhledu na své nejbližší i vzdálenější okolí. Začínáme pociťovat nutnou potřebu změn ve vztazích na všech úrovních. Tentokrát jsou zaměřeny ven na partnery, děti, rodiče, přátele, kolegy... Požadujeme na druhých radikální změny, podle svého osobního poznání, jež nám přineslo lednové zkoumání vlastního nitra. Každý jsme však na určitém stupni svého vývoje, který je pro každého jiný. Pokud jen požadujeme (ego to moc dobře umí) změny bez pochopení a respektování postojů druhého a zároveň bez vlastního přičinění na vlastních potřebných změnách, obvykle to přinese zdravotní trampoty v oblasti ledvin a kloubů. Pokud nám toto nestačí jako upozornění, mohou nastat bolesti zubů (zakousli jsme se do protivníka, který nechce souznít s naším náhledem) nebo zhoršení sluchu (jdeme umanutě za svým, i když hlas svědomí nabádá k umírněnosti, trpělivosti a empatii). Opravdu není dobré, nechat se unést. Na mezilidských vztazích musejí pracovat vždy obě strany.

Únor je měsícem odpouštění křivd, nepochopení a ústrků. Je velmi dobré si uvědomit, že každý člověk jedná, mluví a myslí podle svého nejlepšího vědomí, vždy na té úrovni své vlastní zralosti, na které se právě nalézá. Prostě to momentálně lépe neumí, nevidí jiné vhodnější cesty. K lepšímu poznání zatím nedošel. Nižší úrovně přinášejí jen malý rozhled a takový člověk je více zaměřen na sebe bez potřebného rozhledu. Se stoupající tendencí se rozhled rozšiřuje a člověk sebe upozaďuje s tím, že chce pomáhat i jiným na jejich životních cestách a především, že chce hledat a naplňovat Vůli Boží v Jeho zákonech, což vždy nakonec přinese prospěch všem. Rozdíly mezi nižšími a vyššími úrovněmi jsou tak markantní, že lidští duchové musejí mít zcela zákonitě naprosto rozdílné názory na vše. Naším úkolem je jít příkladem těm, kteří jsou pod námi a sledovat a učit se od těch, kteří jsou nad námi. Jen příklady táhnou. Nesmíme nikým manipulovat a nutit ho proti jeho vůli. Nechtějme u druhých dokonalost, vždyť sami jsme tak nedokonalí. Budeme-li takto kráčet s pochopením a láskou k druhým a vědomím té velké milosti, že zde smíme všichni společně žít a učit se, pak nám mohou po tvářích téct maximálně slzy vděčnosti za tuto milost.

Bylinami pro únorové nemoci jsou: Bříza, buk, svízel, tužebník, vřes, hluchavka, pampeliška, kopřiva, zlatobýl...

Mějme se rádi i s chybami a nedokonalostmi a přejme si navzájem jejich brzké odložení. Pak se i naše ledviny budou s námi radovat...  :-)


BŘEZEN = ŽLUČNÍK + PNS

Nacházíme se v období předjaří, které se pozvolna proměňuje v jaro. Je to měsíc transformace, kdy dochází k přeměně energií. Uzavírá se záření předešlého roku a nastupuje záření nové, kterému se musí fyzické tělo přizpůsobit. Přechod z února na březen je nejnáročnějším obdobím celého roku z hlediska energetického.

To s sebou přináší i labilitu v náladách. Nevyrovnanost psychiky sklouzává nejčastěji k agresi a hysterii, které nemusí být nutně ventilovány, ale i jejich potlačení je stejně škodlivé. Také deprese není v této době vzácností. Jediným řešením je, zcela ovládnou své emoce, aby k výkyvům vůbec nedocházelo. Budujme si nadhled, který vidí souvislosti a s pokorou je přijímá. Nežijeme na Zemi, abychom si neustále plnili vlastní přání, ale abychom splnili svůj "plán". Právě nemožnost splnění vlastního přání vyvolává sklony k agresi a případně i depresi. Pokoušejme se tedy ideálnímu stavu nepřetržitého nadhledu a vědomého života alespoň co nejvíce přiblížit. Březen je měsíc, kdy je na náš žlučník kladen zvýšený nápor, a je tedy dobré žlučníku odlehčit. Projevy tohoto náročného období můžeme také pociťovat ve zvýšené citlivosti periferního nervového systému.

Projevy oslabeného žlučníku:

Tlak za hrudní kostí, bušení srdce, nespavost, říhání, nevolnost po jídle, potíže v oblasti lokte (takzvaný tenisový loket) bolesti kloubů, krátké výbuchy zlosti...

Bylinky vhodné pro březen: Jablečník, měsíček, máta, šalvěj, řepík, dobromysl, pampeliška, sedmikráska, dub, rdesno, řebříček, ořešák aj. Vhodné je doplňování vitamínů řady B.

Přeji našim žlučníkům pokoj a pohlazení...  :-)


DUBEN = JÁTRA + PNS + SOLAR PLEXUS + ZRAK + AUTOIMUNITA

Co březen načal - duben prohlubuje. Opět se rozproudila síla a jaro z nás vytahuje touhu po životě. Znovu se nadechujeme a máme chuť a elán do dalších teplých a slunečných dní. S prodlužujícími se dny máme stále větší potřebu tvořit. Leckdy vymáháme akci tak nějak opřekot. Rozvaha jde stranou a my vše chceme stihnout hned teď. Běda, když nám vysněný plán nevychází přesně podle představ. Agrese podpořená přílivem síly burácí ven i drtí uvnitř. Tato destrukční emoce dává zabrat celému organismu.

Přibývající teplo nás venku často vyzývá k usednutí na travnatý palouk vyhřátý sluncem, avšak pozor! Do konce dubna je to velmi nevhodné. Zem je v této době otevřena do maxima a vysílá pro člověka příliš silné energie. Člověk z nich může onemocnět. Už naši předci věděli, že si lze v této době bez obav sednou například na kámen či dřevo, ale ne přímo na zem.
Duben je měsícem s největším zatížením jater. Proto především jim musíme věnovat dostatečnou péči, abychom netrpěli zbytečnou ztrátou sil po zbytek roku. Játra mají silné propojení na nervovou pleteň Solar plexus. Jsou nejdůležitějším detoxikačním orgánem.
Játra mají v těle na starosti více než 500 funkcí. Například zpracovávání živin vstřebaných trávicím traktem, ovládání krevních hladin tuků, aminokyselin a glukózy, boj proti infekcím, které se dostaly do krevního oběhu, a to pomocí Kupferových buněk, které pozřou všechny cizorodé organismy, neutralizaci, ničení a vylučování toxinů a jiných látek, výrobu žluči, ukládání železa, vitamínů rozpustných v tucích a jiných důležitých nutrientů, přeměnu živin na energii, výrobu, rozkládání a regulaci hladiny mnoha hormonů, tvorbu bílkovin zodpovědných za většinu chemických reakcí v těle. Přetížená játra vyžadují z psychické stránky zpomalení životního rytmu, zklidnění mysli a radostný pohled na život, ať už k tomu máme nebo z našeho omezeného pohledu (zapříčiněného omezující fyzickou existencí) nemáme důvod.

A jak tedy začít po fyzické stránce? Například každé ráno sklenkou teplé vody s citrónovou šťávou v koncentraci, jakou sneseme. Zaměřit se na odkyselování organismu pomocí soli Maine Base v zásado-minerálních koupelích P. Jentschury, šetrnou stravu plnou živin, bylinné jaterní čaje... Výborná je i ostropestřcová pasta firmy Foxylife. 
Jaterní byliny: Řepík, meduňka, třezalka, řebříček, černobýl, ostropestřec, čubet benedikt, ořešák, černý rybíz, zeměžluč...
Máte-li chuť prohloubit péči o svá játra, můžete využít působení léčivé síly v mé praxi.

Věnujte se svým játrům - přílivem energie se Vám odvděčí...  :-)


KVĚTEN = SRDCE + SRDEČNÍ NS + KREV

Solar Plexus v dubnu dostal co proto. Jaterní energie byla náročná. Jako pohlazení přichází květen. Léčivá síla čisté Lásky tuto pleteň hojí a urovnává cestu k duši. Má to však háček. Člověk se musí energii ryzí Lásky doširoka otevřít a s radostí, pokorou a vděčností za vše, co člověka potkává, děkovat a přijímat a přijímat a přijímat...

Kdo však dokáže s čistým dětským přístupem takto přistupovat ke každé životní situaci?? Kdo dokáže bez zakolísání ve víře v lepší příští prožívat každý přítomný okamžik....??
Jakékoliv zakolísání v důvěře, že vše, co nás potkává, je pro nás přínosné (ať už je nám to příjemné nebo ne), přináší zakalení proudění síly Lásky. Té síly Lásky, která udržuje bezchybný a trvalý chod našeho srdce, a tím i celého fyzického těla.
Nenechávejme se z vlastní vůle odstavit od léčivého proudu čisté Lásky - škodíme si více, než tušíme..... Vytrvalá a tvrdohlavá blokace energie Lásky může způsobit infarkt myokardu dříve, než se nadějeme....

Se srdečními bylinami musíme zacházet velmi opatrně. Některé srdci zklidňují chod a snižují krevní tlak (srdečník, kozlík, meduňka, lípa, třezalka...) a jiné fungují přesně opačně (rozmarýn, ječmen, šalvěj...). Pokud se byliny z obou skupin omylem popletou, může dojít i k závažným poruchám srdeční činnosti.

Důležitými prvky pro zdravé srdce jsou: hořčík, vápník, vitamín A řada vitamínů B. V optimálním složení najdeme všechny tyto látky v temně zelených natích a nejvíce v nati petržele.
Bezproblémovou rostlinou k harmonizaci srdce patří jednoznačně hloh. To je rostlina, kterou můžeme použít při jakýchkoliv poruchách a onemocněních srdce. Vždy zasáhne do činnosti organismu optimálním způsobem. Další léčivkou, kterou bychom si neměli ublížit, je šeřík. Používáme směs složenou přibližně z 85% květ a 15% list. Šeřík detoxikuje celou srdeční oblast.

Přeji silný plamen Lásky ve Vašich srdcích... :-) 


ČERVEN = CÉVNÍ SYSTÉM (krevní + lymfatický)

Květen rozhořela láska a do cév vstoupila radost, aktivita až bouřlivý rej. Cévy jsou vystaveny velkému náporu. Zvýšený pohyb vyvolává nárůst tlaku a očistných procesů uvnitř cév. V tepnách proudí živinami a kyslíkem obohacená krev vstříc té nejposlednější buňce organismu. Naopak žíly neustále odvádějí krvinky se zátěží CO₂ a různými metabolickými zplodinami, aby je odevzdaly v plicích a játrech k chemické přeměně a likvidaci. Nadměrečný odpad, který neprošel žilními stěnami, odchází lymfatickými cévami = "kanalizačním potrubím" do uzlin k pročištění. Vše je ve velkém pohybu naplněno nejvyšší energií přelomu jara a léta. V cévách je proud rovný povodni. Povodeň bez milosti bere vše. V zákrutech je cévní stěna podrobena velkému tlaku. Její pružnost zvládá velký nápor. Tlak se zvyšuje i v zúžených místech, kde nánosy na stěnách zúžily průsvit cév. Láska rozpohybovala každou buňku těla.

Obzvlášť v této době je potřebné cévám dopřát potřebnou péči, aby bujarý rej mládí ustály bez nehody. Soustředíme svou pozornost na pevnost cévních stěn a jejich očistu od nánosů, které snižují průtočnost a brzdí aktivitu organismu primárně i sekundárně ve všech aspektech...
Tato vášnivá aktivita bujného mládí v proudění krve je obrazem našeho duchovního pohybu. Zda i my jsme pružní, přizpůsobiví, aktivní, radostní a plni očekávání každého nového dne, to nám směle zobrazí stav našich cév. Křečové žíly konzervativců, snížení průchodnosti cév odpovídá neschopnosti přizpůsobit se nové situaci a holdování požitkům do té míry, že převažují nad poctivou duchovní prací. Zkrátka cévní problémy zobrazují ztrátu plynulosti a řádu v každodenním životě ve všech jeho aspektech.

Doplňujeme zeleninu s vysokým obsahem chlorofylu (temně zelené listy), která má vysoké procento antioxidantů. Hlídáme dostatek vitamínů C, E a K, bioflavonoid rutin a z minerálů především křemičitany. Dobrou práci odvádí pravidelná a umírněná konzumace jablek, černého rybízu, aronie a borůvek.
Z bylin doporučuji vnitřně na pružnost cév (doplnění rutinu) pohanku a bílý vnitřek kůry citrusů (nejlépe citrónů). Zvenku potírat tinkturou a mastí z kaštanu.
Na čištění můžeme použít například konopici, rdesno, pampelišku, ostropestřec, ořešák a čekanku. Pro kyselinu křemičitou volte přesličku rolní, pampelišku, plicník, jitrocel.

Dopřejte si radostný pohyb v těle i v duši...  :-)


ČERVENEC = POHLAVNÍ ORGÁNY

Divoký rej tekutin se v cévách pomalu uklidňuje. Vše se třídí, rozděluje a míří tam, kam patří. Přichází ke slovu polarita. Muži a ženy. Vzájemně se doplňující energie, kdy každá potřebuje to své, aby byla zdravá, silná a plně funkční. Vzájemné doplnění takto zralých energií zaznívá v plném tónu duality.

Problém vyvstává, pokud není ženská a mužská energie dokonale oddělena a nějaké aspekty se prolínají. Když v ženě je silně zastoupen mužský aspekt a v muži naopak ženský. To je nezdravé a naším úkolem je vylaďovat tyto energie správně. Ve svých duších je třeba udělat pořádek. Aby hormony, které následují její veškerá vnitřní hnutí, mohly tělem proudit ve správném poměru a dovolit tak zachovávání plného zdraví člověka po fyzické i psychické stránce.
Teprve pak se může rozvinout půvabné a něžné ženství na jedné straně a odvážné a ochranitelské mužství na straně druhé.

K tomu nám mohou být nápomocny i léčivé rostliny, i když prvotní impulz musí přijít z duše.
Mezi ženské bylinky zařadíme např.: Dobromysl, kontryhel, jetel, hluchavku, meduňku, měsíček, mochnu, řebříček a další.
Pánové mohou hledat pomoc u vrbovky, hluchavky, chmelu, svízele a zlatobýlu.

Milujme své partnery a partnerky takovým způsobem, aby pocítili, že si jich vážíme, milujeme je opravdově a chceme pro ně jen to nejlepší - jen to, co jim z duchovního pohledu prospívá (i kdyby se jim to zrovna úplně nelíbilo). 

Sami se snažme být takovými, abychom byli hodni jejich vroucí lásky... :-)


SRPEN = IMUNITA + TERMOREGULACE + HOMEOSTÁZA

Přelom léta je dobou vrcholu koloběhu. Od jara sbíráme, třídíme, živíme, podporujeme, uchováváme.... To vše je třeba také ubránit. Máme plný sklep i spíž a nyní je třeba zásoby dobře zabezpečit proti škůdcům i nepřízni počasí. Nebezpečí číhá uvnitř i vně.
Proto se organismus v srpnu začíná zaobírat posilováním imunity, kterou bude potřebovat na další dlouhé měsíce. Měsíce, ve kterých bude čelit mohutným útokům. Podzimní, zimní čas a čas brzkého jara velmi namáhají a zkoušejí, jak člověk myslil a co činil v létě (nejvíce v srpnu) pro své tělo i mysl. 

Proto nepodceňme v době blahobytného léta péči, kterou prověří až nadcházející čas.

Imunitu podpoříme například jetelem, akátem, kiwi, lichořeřišnicí, aronií, všemi černými bobulemi, vodou s citrónem každý den po probuzení.

Přeji všem tuhý kořínek...  :-)


ZÁŘÍ = SLINIVKA + SLEZINA + LYMFATICKÝ SYSTÉM

Nadpis nám jasně ukazuje, kam se dále ubírá život v našem těle. V srpnu jsme vynaložili všechnu sílu k nabytí silné imunity, protože myslíme na nadcházející náročnou dobu. To vyvolalo v těle mnoho potřebných a různorodých procesů, které logicky vyprodukovaly značné množství odpadních látek. Největší zátěž pociťují "úklidové" orgány.
Lymfatické "kanalizační potrubí" má spoustu práce s odváděním nepotřebných a škodlivých látek, které vznikly během biologických procesů. Potřebuje podpořit výživou, očistou i přiměřeným pitným režimem.
Navíc nám srpnová snaha o zabezpečení nabytého v těle, smutek z konce prázdnin, návrat do rytmu všedních dní a rychle se zkracující dny mohly přivodit příliš mnoho ustaraných myšlenek, které sesterskou dvojici zářijových orgánů (slezina + slinivka) značně oslabují.

Zaměříme se tedy na "lehkost bytí", na cílené prožívání dětské radosti každý den. To je nejúčinnější lék v tomto období.

Do bylinných čajů použijeme třeba konopici, řepík, sléz, plicník, jetel, jablečník, meduňku, pampelišku...
Omezíme množství syrové zeleniny ve stravě a nahradíme ji lehce tepelně upravenou, protože slinivku zpracovávání syrové zeleniny vyčerpává.

Zaměříme se na hodinové koupele v jedlé sodě (4 PL na vanu), které budeme provádět 2x týdně. Kdo nemá vanu, tak stačí ponořit chodidla nad kotník do škopku (1-2 PL).

Neztrácejme lehkost léta ani po prázdninách, neboť nám pomůže překlenout následující přechod mezi ročními obdobími...  :-)


ŘÍJEN = ŽALUDEK + POHYBOVÝ APARÁT

největší část úklidu v těle máme za sebou. Nyní dočišťujeme poslední nahromaděné zbytky, aby bylo vše přichystáno na nejnáročnější období roku. Žaludek - brána k vnitřnímu prostředí organismu. Má na starost správné zpracovávání všeho (co zvnějšku přichází) a jede na plný výkon.

Žaludek nyní citlivě reaguje při třídění potravy - zvažuje, zda přicházející je prospěšné či nikoliv. Dělá mu dobře výživná a prostá strava. Přehlcenost různého druhu žaludku lehce "zamotá hlavu" a oslabí ho. Pak často podléhá útokům virů a bakterií. Pokud žaludek přehltíme, opět začne zanášení organismu toxiny. Ty se tentokrát usazují především v pohybovém aparátu - svalovém systému, šlachách, fasciích, kloubních pouzdrech... Strava je však jen jeden aspekt, který zpracovává žaludek. Mnohem různorodější potravu pro něj představuje naše myšlení, emoční výkyvy, energie okolí, sociální prostředí a pevnost našich postojů. Proto mějme na paměti, že v říjnu probíhá v těle jakýsi audit, který nás prověří ze všech stran. Z výsledku (ať už bude jakýkoliv) bude jako první vycházet listopad.

Byliny: čekanka, dobromysl, máta, majoránka, řebříček, sléz, šalvěj (vnitřně pouze po 3 min. varu), vřes, zeměžluč...
Dopřejte tělu teplou stravu.

Nechť Vám inventura nepřinese žádné manko...  :-)


LISTOPAD = PLÍCE + CNS + VITÁLNÍ ENERGIE

A máme tu listopad - první měsíc, který natvrdo bere ze zásob. Proto bylo tak důležité v teplých měsících a především v srpnu pracovat na posile organismu. Imunitní systém jede naplno, protože má velmi mnoho práce. Respirační onemocnění jsou nyní velmi častá a náročná. Mnohem náročnější než dříve. 

Plíce jsou neustále atakovány množstvím rozličných útočníků a odolávají podle nastřádaných sil z léta. Ve velkém odebírají z těla k vlastní obraně mnoho živin a vitální energie. Úbytek světelných paprsků navozuje smutnou náladu, která rovněž spotřebovává vitální sílu.

Je doba šípků. Nasbírejte si, pokud můžete, a vařte šípkové čaje. Je to hlavní léčivka listopadu. K tomu můžete vybrat některé další, jako lípu, bez, jasan, plicník a petrklíč... Účinky těchto plicních bylin podpoříme jaterními (pampeliška, jablečník, rdesno...). 

Kde se objeví úporný kašel, tam volíme yzop, mateřídoušku nebo tymián. Kdo jinak nedá, tak v rámci akutní léčby použije zázvor. Po odeznění akutních nemocí se zázvor vysadí!! Cibuli zalijeme medem a necháme pustit šťávu, kterou užíváme po lžičkách. Při zánětech horních i dolních cest dýchacích provádíme tvarohové zábaly krku a plic. Při horečkách dobře pomáhají cibulové ponožky. Postup najdete na mém webu v záložce Praktické rady a návody.

Účinná je kúra koloidním stříbrem a některé tinktury (echinacea, lichořeřišnice, ořech...).

Ať se Vašim plicím dýchá s lehkostí...  :-)


PROSINEC = STŘEVA + ENTERÁLNÍ NS + POKOŽKA

Začíná další měsíc, který spoléhá na čas blahobytu. Je to poslední měsíc v roce, a tak bilancujeme.
Tělo i mysl rekapitulují předešlé měsíce.... něco bylo dobré a něco se příliš nepovedlo. Závěr roku si každoročně vyžaduje zesíleně pozornost, každá maličkost se připomene - je třeba uklidit. Vzít si dobré za vlastní a nepovedené vyloučit. Jenže ejhle, nacházíme mezi vším i věci (zážitky, sklony, vlastnosti...), které máme natolik rádi, byť nejsou chvályhodné, že je nechceme pustit - nechceme se jich vzdát dobrovolně a leckdy ani násilím.

Úklid však vyžaduje své. Nechceš pustit za žádnou cenu? Koloběh zákona braní a dávání se narušuje. Zácpa je na dohled.

Někdy jsme tak znechuceni z nalezeného (nejraděj bychom to vytěsnili), že se všeho zbavujeme rychlostí blesku - ani se nestačíme poučit a strávit potřebné z nalezeného. Pak zákonitě průjem zrychlí náš krok.

Někdy náš vývoj vyžaduje radikální změnu, ale my z ní máme obrovský strach a vzdorujeme ze všech sil. Nechce se nám šlápnout do neznáma. Křečovitě se držíme známého, i když nedokonalého. Říkáme si, že lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše. Naše úsilí a tlak zadržet běh vývoje vytváří křečové žíly v konečníku (hemeroidy).

Někdy v nás vše vyvolá zmatek takové intenzity, že už ani nevíme, jak se jmenujeme. Chaotické vnímání světa nebo odpor, že se život ubírá zcela jinými cestami, než se nám líbí. Strach, že nad vším ztrácíme definitivně kontrolu, se odrazí v chaosu střevní mikroflóry a tvorbě zánětlivých úseků střevní stěny.

Střevům se nelíbí takovýto neřád. Mají rády plynulost, pravidelnost bez výkyvů na jakoukoliv stranu. Proto je dobré v klidu vše znovu prožít a poučit se tak, aby nás už nic z prožitého nezraňovalo (krvácení z konečníku), aby nás vše přežité plynule opouštělo a my dokázali vytěžit ze všeho prožitého maximum užitečného pro náš vývoj, pro zrání naší duše. Abychom potřebné přijali a nepotřebné pustili.

Pro zdravý a pravidelný chod (průchod) nám pomáhají rostlinky slézového původu, lněné semínko, ovesné vločky, topinambury.
Ke zpomalení funkce pomáhá kořen kostivalu, pelyněk, řepík, meduňka.
K harmonizaci střev pomáhá mochna, fenykl, kmín, česnek, dobromysl, pampeliška, šalvěj (jen po 3. min. varu), chmel, zeměžluč, měsíček, zběhovec a další.

Ať je váš úklid a třídění úspěšné, abyste do nového roku mohli vstoupit s čistým štítem... :-)

"Zkusil jsi to, selhal jsi? Nevadí, zkus to znovu, selži znovu, selži LÉPE!" 

                                                                                                         (Samuel Backett)