Zde naleznete mé příspěvky na určitá témata, která budou momentálně hýbat vaším nitrem a vy se mi s nimi svěříte. Někdy je těžké najít výstižná slova, vždy však usiluji o to, aby mé odpovědi a úvahy, které vám předkládám, byly prezentovány co nejvěrněji. 

Máte-li potřebu znát můj názor na vaše sdělení nebo otázku, prosím o zaslání zprávy.

Na každou Vaši otázku odpovím na úrovni svých maximálních schopností.

"Boží Láska"

hledá vždy tu nejméně bolestivou cestu k nutnému vyrovnání pochybení. Musí-li člověk trpět, měl by vědět, že snadnější cesta už pro něho neexistuje.

Právě v naší vlasti hromadně přičicháváme k první z připravených převýchovných lekcí.

"Kdo má opravdové možnosti k uzdravení, lékař nebo léčitel? Jsou léčitelé šarlatáni? Má se léčiteli platit za jeho práci = službu, vždyť je to dar od Boha? Měl by mít léčitel nějaké vyšší vzdělání?"

"Jak realizovat sebepřijetí v tom nejhlubším smyslu slova a dovést do všech rovin života a vztahů? Milovat sebe tak, aby člověk zůstal člověkem a mohl milovat druhého, jako sám sebe? Jak zachovat ženskou něhu i mezi lidmi? V přírodě, modlitbě, i samotě je něha mou součástí. Ve společnosti lidí ji ztrácím a stýská se mi po ní.... Těžké...

"Nemohu stále odpustit. Rozum by už docela chtěl, ale srdce to nechce dovolit. Tolik jsem trpěla, to nikdo nemůže pochopit. Už alespoň necítím nenávist - pouze křivdu. Co s tím mám dělat?"

"Jak a co by se měl člověk modlit, o co prosit, jak správně poděkovat....."

"Kdo jsem, kam jdu a proč? Jaký smysl má můj život? Mám právo žít svůj vlastní život? Kde jsou hranice povinností dětí vůči svým rodičům? Jsem nesmírně vyčerpaná službou matce/otci. Cítím z jejich strany silnou manipulaci a potřebu mít absolutní moc nad mým životem. Cokoliv pro ně udělám - je stejně špatně. Vděčnost z jejich strany neexistuje....

"Jen Pravá krása má sílu trvale povznášet Ducha."