Zde naleznete mé příspěvky na určitá témata, která budou momentálně hýbat vaším nitrem a vy se mi s nimi svěříte. Někdy je těžké najít výstižná slova, vždy však usiluji o to, aby mé odpovědi a úvahy, které vám předkládám, byly prezentovány co nejvěrněji. 

Máte-li potřebu znát můj názor na vaše sdělení nebo otázku, prosím o zaslání zprávy.

Na každou Vaši otázku odpovím na úrovni svých maximálních schopností.

"Boží Láska"

hledá vždy tu nejméně bolestivou cestu k nutnému vyrovnání pochybení. Musí-li člověk trpět, měl by vědět, že snadnější cesta už pro něho neexistuje.

Coronavirus

13.03.2020

Právě v naší vlasti hromadně přičicháváme k první z připravených převýchovných lekcí.

"Kdo má opravdové možnosti k uzdravení, lékař nebo léčitel? Jsou léčitelé šarlatáni? Má se léčiteli platit za jeho práci = službu, vždyť je to dar od Boha? Měl by mít léčitel nějaké vyšší vzdělání?"

Sebepřijetí

20.06.2018

"Jak realizovat sebepřijetí v tom nejhlubším smyslu slova a dovést do všech rovin života a vztahů? Milovat sebe tak, aby člověk zůstal člověkem a mohl milovat druhého, jako sám sebe? Jak zachovat ženskou něhu i mezi lidmi? V přírodě, modlitbě, i samotě je něha mou součástí. Ve společnosti lidí ji ztrácím a stýská se mi po ní.... Těžké ovšem...

"Opravdu existuje Ráj? Kde je a jak se tam dá dostat? Přijde tam každý? Tam už budeme pořád?"

Odpuštění

14.12.2017

"Nemohu stále odpustit. Rozum by už docela chtěl, ale srdce to nechce dovolit. Tolik jsem trpěla, to nikdo nemůže pochopit. Už alespoň necítím nenávist - pouze křivdu. Co s tím mám dělat?"

Síla prosby

04.10.2017

"Jak a co konkrétně by se měl člověk modlit, o co prosit a jak správně poděkovat?"

"Kdo jsem, kam jdu a proč? Jaký smysl má můj život? Mám právo žít svůj vlastní život? Kde jsou hranice povinností dětí vůči svým rodičům? Jsem nesmírně vyčerpaná službou matce/otci. Cítím z jejich strany silnou manipulaci a potřebu mít absolutní moc nad mým životem. Cokoliv pro ně udělám - je stejně špatně. Vděčnost z jejich strany neexistuje....

"Jen Pravá krása má sílu trvale povznášet Ducha."