Lékař x léčitel

28.09.2018

"Kdo má opravdové možnosti k uzdravení, lékař nebo léčitel? Jsou léčitelé šarlatáni? Má se léčiteli platit za jeho práci = službu, vždyť je to dar od Boha? Měl by mít léčitel nějaké vyšší vzdělání?"

Léčitelská práce není všemocná stejně jako ta lékařská. Vůbec je nesmyslné, že tyto doplňující se obory spolu už dávno oficiálně nespolupracují, ale to je jiné téma. V obou odvětvích se najdou poctiví lidé, kteří mají touhu a potřebu pomáhat a gauneři, kteří na bolesti a nemoci druhého chtějí pouze vydělat. Budeme-li se zabývat první skupinou, je dobré si uvědomit, že i léčitel potřebuje jíst, zaplatit nájem atd. To že dostal do vínku talent je stejné jako u muzikanta, malíře.... Tam zaplatíte za koncert, obraz a divné to nikomu nepřijde. Lékaři jsou placeni z našich daní, tedy je také platíme, ale zaplatit léčiteli.... už je oheň na střeše.... Současná štvavá kampaň, která všechny léčitele hází do jednoho pytle, je jak hon na čarodějnice. Farmaceutický byznys nemá pochopitelně léčitele v lásce a v současnosti se aktivně podílí na jejich dehonestaci. Proto by se každý člověk měl řídit svým vlastním citem, a sám si v nitru předem ujasnit, na koho se obrátit a kudy pro něho osobně cesta nevede. Pak se nemůže splést. Pomoc může přijít z obou stran.

A teď jsem u jádra věci. Uzdravení nebo alespoň zlepšení zdravotního stavu je stejně nakonec v rukou nemocného. Nikdo ho nemůže trvale uzdravit bez jeho přičinění. On na to musí přijít sám. Vyžaduje to od něho spolupráci a vynaložení značného množství vnitřní práce na sobě, což mnohým lidem není po chuti. Raději pilulku a žít dál ve stejném tempu a stejným způsobem. Lidská lenost a absence práce na sobě je to, co je nakonec zahubí, protože nemoc byla pouze brzdou v rozjetém konání, které potřebovalo radikální změnu. I kdyby se léčitelé nebo lékaři přetrhli, pasivního pacienta nemají šanci uzdravit dlouhodobě. V nemocném musí zahořet touha po poznání, lítost ze špatných skutků a úsilí po nápravě, pak je šance na uzdravení. Léčitelova úloha spočívá především v práci průvodce a poradce, jak ze začarovaného kruhu ven. Léčba magnetismem (léčivou silou) a podobně je účelná v akutní fázi. Nemá smysl energeticky pacienta stále jen dobíjet, "je třeba naučit nemocného chytat ryby". Lékař na to vše, co by bylo záhodno s pacientem probrat, nemá v 10 minutách kapacitu. Na druhou stranu mnoho lidí ani od doktora, kromě pilulek, nic jiného nechce.

Teď ke vzdělávání léčitelů. Paradoxně čím více se léčitel, se schopnostmi danými do vínku, vzdělává = rozvíjí mozkovou činnost, tím více jeho dar trpí. Přirozené a prosté citové "napojení" se často ztrácí. Tady to běží po jiných kolejích. Je to případ od případu. Mnozí velice úspěšní léčitelé v minulosti neměli žádné vzdělání nebo jen minimální. Mnozí by ho ani nebyli schopni dosáhnout, a přesto byli jako léčitelé úspěšní. Pokud vyžadujete vzdělání - jděte k lékaři, ale nechte druhým možnost volby.

Léčitelství má být zdarma - je darem od Boha. To je názor mnoha lidí. Znamená to snad, že se o dar nezasloužil a má ho jen náhodou? Co zpěvák, malíř a jakýkoliv jiný umělec, ten se zasloužil o svůj dar - budeme-li se dívat na problém touto optikou? S jakým darem se kdo narodí si utváří on sám už v dávné minulosti a obvykle tito lidští duchové ve svém oboru pracují i několik životů, kdy své nadání stále více rozvíjejí. A stejně jako umělec, i léčitel se učí správně se svým darem zacházet, aby bylo působení prospěšné. Správný léčitel má povinnost nejprve zjistit, zda dotyčnému vůbec smí pomoci. Protože nemoc slouží k rozvoji ducha, o kterého tu jde především. A ne vždy osvobození od nemoci situaci prospěje. Ale to je na jinou debatu. Pokud některý léčitel pracuje zadarmo a cítí to tak ve svém nitru, pak to jistě bylo pro něho správné řešení (v těchto případech jde obvykle o závažný karmický dluh, který mohl být takto vyrovnán). Není to ale cesta všech léčitelů. Já naopak dostala jasný pokyn k založení své praxe, i když jsem si nikdy nemyslela, že bych se někdy mohla touto prací živit. Profesně jsem byla celou dobu knihkupkyní s tím, že to tak bude do důchodu. Hle, cesta osudu vedla jinudy i bez mých ambicí. 

Léčitelé jsou OSVČ - pod kolonkou služby osobního charakteru, takže se podává daňové přiznání. Je to živnost jako každá jiná. To, že je léčitel dobrý a špatný, to je pravda. Stejně jako zedník, elektrikář, instalatér, herec, učitel aj.