Mé jméno je Regina Říhová. 

Narodila jsem se v Praze, kde jsem také vystudovala a pracovala v knihkupectví. Po svatbě a mateřské jsem s rodinou nadobro Prahu opustila. Kromě tří a půlleté epizody v Příbrami jsme všichni zakotvili na jihu Čech. Na dlouhé roky se naším domovem staly České Budějovice, ..... kde by chtěl žít každý :)

Zde stále provozuji svou praxi, i když v současnosti žijeme na venkově.

Od dětství jsem trpěla jako jediná z rodiny různými a ne zcela jednoznačnými chorobami. Řešení těchto problémů mě postupně přivedlo k lidem, kteří můj duchovní život významně ovlivnili. Zároveň se ve mně probudil neutuchající zájem o alternativní medicínu a především o hledání Boha a Pravdy, ve všech jejich podobách. Postupně jsem objevovala zákonitosti, které ve mně vzbudily přesvědčení o absolutní Vyšší spravedlnosti. Spravedlnosti, která je věčná, neúplatná a v neoddělitelném spojení s nadpozemskou Láskou, dokonalá.

Ačkoliv jsem vyrůstala v ateistické rodině, už v dětství jsem se nedokázala smířit s tím, že je pouze tento jediný život. Narodíte se bez jakýchkoliv vědomostí a zkušeností a umíráte plni moudrosti a prožitků - tato nelogičnost mě hodně trápila. Řízením osudu jsem se velmi brzy setkala s knihou "Ve Světle Pravdy - Poselství Grálu" od Abd-ru-shina, v níž jsem nalezla vše, co jsem hledala a mnoho dalšího, o čem jsem zatím neměla ani tušení. Tato kniha se stala mezníkem v mém životě a já se vydala na cestu nekonečného  ujasňování si vlastních duchovních postojů v základních otázkách existence. Takových postojů, které budou v absolutním souladu s mým vnitřním cítěním. 

A tak se učím bezvýhradně podřizovat svou vůli té Boží, přičemž často zápasím někdy více a někdy méně úspěšně se svými slabostmi, chybami a sklony. Stále znovu a znovu překonávám vznikající překážky, abych se dokázala pohybovat vpřed na své cestě do světlejších světů. Překonávání sebe sama každý den v každé situaci je ta nejnamáhavější práce, jakou jsem kdy poznala. 

Dnes vím, že jiná cesta, než vlastní maximální úsilí a neutuchající touha chtít být opravdovým člověkem, neexistuje. Darovaný život je velkou milostí, kterou máme plně využít k osvobození svých duší od všech pout, která jsme si z vlastní vůle sami navázali. Nesmírně Boha miluji a vím, že se nikdy této cesty dobrovolně nevzdám! 

Zdravotní peripetie a neúspěchy v režii alopatické medicíny mne naštěstí vrhly velmi brzy do náruče léčivých rostlin s jejich netušenými možnostmi. Rostliny mě naprosto nadchly svými rozličnými druhy a ty léčivé především nepřeberným množstvím účinků. Touha mne hnala, abych se ponořila do tohoto tajemného světa plného barev a vůní. Nad knihami (kterých v té době bylo pomálu), ale hlavně v tichu přírody, jsem se učila poznávat. Vnímala jsem ochránce rostlin, bez jejichž nepřetržité péče by žádná rostlina nemohla existovat. Otvíral se mi dosud zcela neznámý svět, který mne uchvacoval. Nasávala jsem zcela přirozeně a pronikala stále hlouběji do tajů v koloběhu přírody. Vybavuji si ještě teď momenty dětské radosti z objevování souvislostí. 

S nesmírnou vděčností se skláním před dokonalostí všeobsáhlého díla Stvořitelova. Jeho moudrých a věčných zákonů, které ve své nekončící činnosti stále pohánějí svět vstříc svému vývoji.

Tento můj celoživotní zájem se stal nakonec i mým povoláním a v roce 2013 jsem otevřela vlastní praxi. A tak přišlo na svět...

STŘEDISKO CELOSTNÍ PÉČE
"Životem ke zdraví"

Neboť v roce 2012 (již ve zralém věku) jsem poslechla velmi překvapivý, ale jasný a silný intuitivní pokyn. Opustila jsem letitou pozici vedoucí v knihkupectví a radikálně změnila své další profesní směřování. 

Abych někdy povýšila svůj zájem na povolání, k tomu bych, za normálních okolností, nikdy nesebrala odvahu a ani by mne to nenapadlo, protože tyto ambice jsem zkrátka neměla. Naopak jsem měla představu, že se v milovaném krámku plným knih, obklopena stálými zákazníky, šťastně dožiji důchodu. 

Leč můj osud měl úplně jiný plán a navíc mi přichystal ještě jedno překvapení. Po několika letech praxe má práce vygradovala ještě v jiném zcela nečekaném směru, který pro mne zejména v počátcích znamenal poměrně náročnou až stresující činnost. Neměla jsem představu, zda to, co mohu a mám nabídnout, bude pro druhé dostatečně zajímavé a obohacující a zda to vůbec budu umět předat. I když pocházím z letitého kantorského rodu, tak jsem nikdy neměla učitelské touhy, spíše mně tato představa děsila. Přesto jsem byla postupně dovedena nakonec i k této činnosti a překvapivě jsem zjistila, že mne neskonale baví.

Zpětně vidím, jakými cestami se ubírá můj život, čím vším procházím, co vše se učím i díky vám a jaké překážky musím zdolávat.... 

Tato životní změna mne nesmírně obohatila a stále obohacuje. Přináší mi denně něco nového a zajímavého, i když to byl pro mne z mnoha stran čistokrevný krok do neznáma, přesto se přiznávám, že jsem nikdy nemusela tohoto rozhodnutí litovat.


Nejprve něco k mé lektorské činnosti:

Vytvořila jsem sérii kurzů o léčivých i jedovatých rostlinách a o metodách a možnostech alternativní medicíny v běžném životě. 

Pokud počet studentů překročí kapacitu, kterou nabízejí mé prostory Střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ, přesouvá se výuka do Domu Clematis - Kněžské Dvory v Českých Budějovicích (www.DumClematis.cz), který disponuje větším prostorem.


A nyní něco z mé praxe s klienty:

Vycházím z toho, že duch člověka je určující pro vše, co jej v životě potkává. Jemnější duše tak neustále časově předchází aktuálním změnám v hrubším fyzickém těle, které k nám pak promlouvá pomocí psychosomatických projevů. Tyto projevy upozorňují a mají vést k zamyšlení, zda způsob našeho chtění, uvažování a jednání je v souladu s vyššími principy existence. Zda se z vlastní vůle nezpěčujeme přírodním zákonům, které je nutno bezpodmínečně dodržovat v zájmu zachování našeho života pro budoucnost ve všech jeho formách. Jestli zažitá schémata a vzorce chování zbytečně neztěžují náš další vývoj. 

Při své práci upřednostňuji celostní pohled na člověka. Využívám více než pětatřicetiletých zkušeností z oblasti přírodní medicíny a osobního hledání vlastní cesty za vyššími cíli.

Mými stěžejními pracovními metodami jsou:

  • Celostní péče od ženy * pro ženy * umožňující, díky vícehodinové návštěvě, lépe určit příčiny fyzické i psychické nepohody a pomoci sestavit takovou kúru, která navede k potřebným změnám v životě klientky.
  • Motýlí doteky (Metamorfní technika, Metamorfika = Jemná motýlí masáž) k uvolnění v podvědomí uložených již zralých chybných schémat a traumat. Ty proniknou zpět do vědomí, opětovně se prožijí a trvale odstraní, pokud je duše připravena ke změně.
  • Aroma péče (Peříčkování) ptačími pery a esenciálními oleji zn. Young Living®Essential Oils a dōTERRA stimuluje meridiány a celé energetické zóny těla. Zklidňuje a uvolňuje nastřádané psychické napětí. Esence přes čichový aparát i skrze kůži pronikají nejen do fyzického těla, ale zasahují přímo do hlubin duše tím nejpřirozenějším způsobem.
  • Masáže různých druhů mi dovolují určit fyzické následky duchovních příčin a pomoci tělu nastavit čas, který člověk získá takříkajíc navíc, aby mohl provést potřebné duchovní změny ve svém životě.
  • Fytoterapie ve formě vlastních bylinných kapek na rozličná onemocnění a dalších produktů

Pomáhám lidem, kteří mne potřebují. 

Věřím, že má práce a naše společné úsilí přinesou ty pravé plody.... 

"Léčitel není nikým jiným než prostředníkem, který je napojen na proud léčivé síly, s níž on sám nemá nic společného. Proto ani nemůže tvrdit, že on léčí, podobně jako elektrikář nemůže tvrdit, že on svítí, přestože je ho k rozsvícení třeba. 

Úloha léčitele spočívá v tom, že svým tělem a duchovním uzpůsobením poskytuje léčivé síle transformační bod, jímž může tato síla plynout dále do pozemské úrovně. ... Přijetí léčivé síly závisí zcela na vnitřním postoji nemocného. Vnitřním postojem není však míněno momentální přání nebo přechodný pokus o lepší myšlenky. ... 

Na rozdíl od lékařství však léčitel dává k dispozici svoje vlastní tělo jako nástroj, jímž budou procházet síly určené někomu jinému. To je spojeno s enormní zátěží celého organismu, který musí být v každém ohledu uzpůsoben k tomu, aby ji mohl bez újmy snést. Proto není léčitel vázán žádnou povinností vůči nemocnému, neboť při každém léčení rozhoduje také o svém těle a o svém zdraví. ... 

Kdo si alespoň trochu uvědomí význam svého vnitřního života a pocítí za něj odpovědnost, získává naději, s níž může pohlédnout vzhůru. Pak se před ním jistě rozvine cesta, která ho povede k pravému životu". 
(MUDr. Jan Palouček - Svět Grálu 27, 2011, s. 22).

 (z Talmudu)

"Dbej na své myšlenky ..... neboť se stanou slovy!"
"Dbej na svá slova ..... neboť se stanou činy!"
   
     "Dbej na své činy ..... neboť se stanou zvykem!"
                         
         "Dbej na své zvyky ..... neboť se stávají tvým charakterem!"
                                       
 "Dbej na svůj charakter ..... neboť ten bude tvým osudem!!!"

© Založeno 2012
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!