Mé jméno je Regina Říhová. 

Narodila jsem se v Praze, kde jsem také vystudovala a pracovala v knihkupectví. Po svatbě a mateřské jsem s rodinou nadobro Prahu opustila. Kromě tří a půlleté epizody v Příbrami jsme všichni zakotvili na jihu Čech. Na dlouhé roky se naším domovem staly České Budějovice, ..... kde by chtěl žít každý :)

Zde stále provozuji svou praxi, i když v současnosti žijeme na venkově.

Od dětství jsem trpěla jako jediná z rodiny různými a ne zcela jednoznačnými chorobami. Řešení těchto problémů mě postupně přivedlo k lidem, kteří mi velmi pomohli po fyzické stránce a navíc významně ovlivnili můj duchovní život. Zároveň se ve mně probudil neutuchající zájem o alternativní medicínu a především o hledání Boha a Pravdy, ve všech jejich podobách. Postupně jsem objevovala zákonitosti, které ve mně vzbudily přesvědčení o absolutní Vyšší spravedlnosti. Spravedlnosti, která je věčná, neúplatná a v neoddělitelném spojení s nadpozemskou Láskou, dokonalá.

Ačkoliv jsem vyrůstala v ateistické rodině, už v dětství jsem se nedokázala smířit s tím, že je pouze tento jediný život. Narodíte se bez jakýchkoliv vědomostí a zkušeností a umíráte plni moudrosti a prožitků - tato nelogičnost mě hodně trápila. Řízením osudu jsem se velmi brzy setkala s knihou "Ve Světle Pravdy - Poselství Grálu" od Abd-ru-shina, v níž jsem nalezla vše, co jsem hledala a mnoho dalšího, o čem jsem zatím neměla ani tušení. Tato kniha se stala mezníkem v mém životě a já se vydala na cestu potřebného ujasňování si vlastních duchovních postojů v základních otázkách existence. Takových postojů, které budou v absolutním souladu s mým vnitřním cítěním. 

A tak se učím bezvýhradně podřizovat svou vůli té Boží, přičemž často zápasím někdy více a někdy méně úspěšně se svými slabostmi, chybami a sklony. Stále znovu a znovu překonávám vznikající překážky, abych se dokázala pohybovat vpřed na své cestě do světlejších světů. Překonávání sebe sama každý den v každé situaci je ta nejnamáhavější práce, jakou jsem kdy poznala. 

Dnes vím, že jiná cesta, než vlastní maximální úsilí a neutuchající touha chtít být opravdovým člověkem, neexistuje. Darovaný život je velkou milostí, kterou máme plně využít k osvobození svých duší od všech pout, která jsme si z vlastní vůle sami navázali. Nesmírně Boha miluji a vím, že se nikdy této cesty dobrovolně nevzdám! 

Zdravotní peripetie a neúspěchy v režii alopatické medicíny mne naštěstí vrhly velmi brzy do náruče léčivých rostlin s jejich netušenými možnostmi. Rostliny mě naprosto nadchly svými rozličnými druhy a ty léčivé především nepřeberným množstvím účinků. Touha mne hnala, abych se ponořila do tohoto tajemného světa plného barev a vůní. Nad knihami (kterých v té době bylo pomálu), ale hlavně v tichu přírody, jsem se učila poznávat. Vnímala jsem ochránce rostlin, bez jejichž nepřetržité péče by žádná rostlina nemohla existovat. Otvíral se mi dosud zcela neznámý svět, který mne uchvacoval. Nasávala jsem zcela přirozeně a pronikala stále hlouběji do tajů v koloběhu přírody. Vybavuji si ještě teď momenty dětské radosti z objevování souvislostí. 

S nesmírnou vděčností se skláním před dokonalostí všeobsáhlého díla Stvořitelova. Jeho moudrých a věčných zákonů, které ve své nekončící činnosti stále pohánějí svět vstříc svému vývoji.

Tento můj celoživotní zájem se stal nakonec i mým povoláním a v roce 2013 jsem otevřela vlastní praxi. A tak přišlo na svět...

STŘEDISKO CELOSTNÍ PÉČE
"Životem ke zdraví"

Neboť v roce 2012 (již ve zralém věku) jsem poslechla velmi překvapivý, ale jasný a silný intuitivní pokyn. Opustila jsem letitou pozici vedoucí v knihkupectví a radikálně změnila své další profesní směřování. 

Abych někdy povýšila svůj zájem na povolání, k tomu bych, za normálních okolností, nikdy nesebrala odvahu a ani by mne to nenapadlo, protože tyto ambice jsem zkrátka neměla. Naopak jsem měla představu, že se v milovaném krámku plným knih, obklopena stálými zákazníky, šťastně dožiji důchodu. 

Leč můj osud měl úplně jiný plán a navíc mi přichystal ještě jedno překvapení. Po několika letech praxe má práce vygradovala ještě v jiném zcela nečekaném směru, který pro mne zejména v počátcích znamenal poměrně náročnou až stresující činnost. Neměla jsem představu, zda to, co mohu a mám nabídnout, bude pro druhé dostatečně zajímavé a obohacující a zda to vůbec budu umět předat. I když pocházím z letitého kantorského rodu, tak jsem nikdy neměla učitelské touhy, spíše mně tato představa děsila. Přesto jsem byla postupně dovedena nakonec i k této činnosti a překvapivě jsem zjistila, že mne neskonale baví. 

Má nová životní etapa mi denně přináší něco nového a zajímavého, i když to byl pro mne z mnoha stran čistokrevný krok do neznáma, přesto se přiznávám, že jsem nikdy nemusela tohoto rozhodnutí litovat, neboť zpětně vidím, jakými cestami se ubírá můj život, čím vším procházím, co krásného smím prožívat, co vše se učím i díky vám a jaké překážky odvážně zdolávám.... 

Děkuji ze srdce všem, kteří mi během života vstoupili do cesty a chvíli po mém boku šli, i když pak změnili směr. A stejně tak děkuji těm, kteří po mém boku stále putují :) Všichni jsme si svou přítomností obohatili navzájem vlastní životy, a přispěli tak i k dozrávání našich duší na tomto světě.


PRAXE

Nejprve něco k mé lektorské činnosti:

Vytvořila jsem sérii kurzů o léčivých rostlinách. Na ně volně navazující kurz o jedovatých rostlinách a doplňkový kurz o metodách a možnostech alternativní medicíny v běžném životě. 

Kurzy probíhají v mých prostorách Střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ.


A nyní něco k mé praxi s klienty:

Vycházím z toho, že duch člověka je určující pro vše, co jej v životě potkává. Jemnější duše tak neustále časově předchází aktuálním změnám v hrubším fyzickém těle, které k nám pak promlouvá pomocí psychosomatických projevů. Tyto projevy upozorňují a mají vést k zamyšlení, zda způsob našeho chtění, uvažování a jednání je v souladu s vyššími principy existence. Zda se z vlastní vůle nezpěčujeme přírodním zákonům, které je nutno bezpodmínečně dodržovat v zájmu zachování našeho života pro budoucnost ve všech jeho formách. Jestli zažitá schémata a vzorce chování zbytečně neztěžují náš další vývoj. 

Při své práci upřednostňuji celostní pohled na člověka. Využívám téměř čtyřicetiletých zkušeností z oblasti přírodní medicíny a osobního hledání vlastní cesty za vyššími cíli.

Mými stěžejními pracovními metodami jsou:

  • Konzultace a poradenství pro ty, kteří pociťují nutkavou potřebu změny ve svém životě. Jen zkrátka zatím nepřišli na to jak, či nemají dostatečnou odvahu, učinit první krok na své nové cestě.
  • Léčitelská a bylinářská praxe v mém podání je pomocí pro tělo i duši lidem, kteří usilovně hledají nové cesty k sobě, svému okolí i Bohu. Snaží se změnit dosavadní chybné postoje a zvyky. Chtějí vlastními silami zlepšit svůj charakter i způsob života, jen úplně nevědí, jak na to. Proud léčivé síly prochází mým tělem a skrze mé ruce vyzařuje do energetických obalů nemocného těla klienta, aby přesně zapůsobil na ta místa, pro která je tato síla určena. Do jejího směřování nijak nezasahuji, neboť proud této síly ví nejlépe, na co se má zaměřit. Zároveň pomocí vlastních bylinných kapek na rozličná onemocnění můžeme docílit úlevy po fyzické i psychické stránce.
  • Akutní homeopatie, metoda která dokáže rychle pomoci s akutním onemocněním bezpečnou cestou bez nežádoucích vedlejších účinků. 
  • Celostní péče od ženy * pro ženy * umožňuje, díky vícehodinové návštěvě, lépe určit příčiny fyzické i psychické nepohody, uvolnit tělo, ztišit psychiku a umožnit ponoření do vlastního nitra ženě, která po tom touží, ale chybí jí potřebný prostor. Nebo naopak prožijeme značnou část společně stráveného času rozhovorem na témata, kterými žena momentálně žije. Můžeme společně složit takovou individuální skladbu procedur, která klientku navede k potřebným životním změnám, které přinesou následně úlevu ve všech směrech jejího pozemského života.
  • Motýlí doteky (Metamorfní technika, Metamorfika = Jemná motýlí masáž) dovolují uvolnění v podvědomí uložených již zcela zralých chybných schémat a dlouhodobých i krátkodobých traumat. Ty proniknou zpět do vědomí, opětovně se prožijí a trvale odstraní, pokud je duše připravena ke změně.
  • Masáže různých druhů mi dovolují pracovat s fyzickými následky duchovních příčin, a pomoci tak tělu prodloužit čas pro hledání potřebných změn ve vlastním životě.

Pomáhám lidem, kterým "mizí cesta z dohledu".

Věřím, že má práce a naše společné úsilí ji pomohou opět jasně uvidět....

"Léčitel není nikým jiným než prostředníkem, který je napojen na proud léčivé síly, s níž on sám nemá nic společného. Proto ani nemůže tvrdit, že on léčí, podobně jako elektrikář nemůže tvrdit, že on svítí, přestože je ho k rozsvícení třeba. 

Úloha léčitele spočívá v tom, že svým tělem a duchovním uzpůsobením poskytuje léčivé síle transformační bod, jímž může tato síla plynout dále do pozemské úrovně. ... Přijetí léčivé síly závisí zcela na vnitřním postoji nemocného. Vnitřním postojem není však míněno momentální přání nebo přechodný pokus o lepší myšlenky. ... 

Na rozdíl od lékařství však léčitel dává k dispozici svoje vlastní tělo jako nástroj, jímž budou procházet síly určené někomu jinému. To je spojeno s enormní zátěží celého organismu, který musí být v každém ohledu uzpůsoben k tomu, aby ji mohl bez újmy snést. Proto není léčitel vázán žádnou povinností vůči nemocnému, neboť při každém léčení rozhoduje také o svém těle a o svém zdraví. ... 

Kdo si alespoň trochu uvědomí význam svého vnitřního života a pocítí za něj odpovědnost, získává naději, s níž může pohlédnout vzhůru. Pak se před ním jistě rozvine cesta, která ho povede k pravému životu". 
(MUDr. Jan Palouček - Svět Grálu 27, 2011, s. 22).

 (z Talmudu)

"Dbej na své myšlenky ..... neboť se stanou slovy!"
"Dbej na svá slova ..... neboť se stanou činy!"
   
     "Dbej na své činy ..... neboť se stanou zvykem!"
                         
         "Dbej na své zvyky ..... neboť se stávají tvým charakterem!"
                                       
 "Dbej na svůj charakter ..... neboť ten bude tvým osudem!!!"