KURZY A LEKTORSKÁ ČINNOST


Výuka kurzů 

probíhá v prostorách mé praxe, kde je místo pro 6 zájemců, a proto si raději zarezervujte místo co nejdříve. Kurzy vyhlašuji obvykle jednou ročně (dohoda možná i v dalším termínu, pokud bude zajištěno 6 osob na každý den víkendu). Je možné domluvit se i na mém výjezdu v rámci ČR, pokud bude ve vašich prostorách zajištěna účast alespoň 15 zájemců na každý den víkendu. Děkuji za pochopení.

"Nejhorší chorobou, kterou trpí svět, není síla špatných, ale slabost nejlepších."
                                                                                                                     (Romain Rolland)

NABÍDKA KURZŮ

KURZY I. - IV. STUPNĚ

LÉČIVÉ ROSTLINY

Konejšivé ruce přírody (I.-III.)

Přírodní řešení podvýživy organismu v dnešní době (IV.)

Jde o čtyřstupňový kurz rozložený do dvou víkendů a zakončený certifikátem střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ.  První víkend = 1. + 2. stupeň kurzu. Druhý víkend = 3. + 4. stupeň kurzu. 
Absolvent na konci čtyřstupňového kurzu bude mít znalosti o více než 90 léčivých rostlinách z našeho okolí, bude vědět jakým způsobem s bylinami zacházet, bude znát jejich užití i působení, bude umět složit čajovou směs. Navíc probereme např. minimum z historie bylinkářství, morfologii rostlin, bylinné lékové formy, funkčnost orgánových hodin na organismus a rozdělení tělesných orgánů do 5 skupin podle TČM. 
Kurzy na sebe úzce navazují a na čtvrtém stupni získané poznatky posuneme o další úroveň. Zjistíme, jak používat léčivé rostliny pro přírodní výživu. Naučíme se sestavovat tzv. "Letninu" jako hodnotný zdroj deficitních látek v dnešní stravě. V tomto 4. kurzu budu vycházet ze všech doposud probraných rostlin a ještě přibydou některé další, vhodné zejména k přímé konzumaci. 
Z tohoto důvodu platí pro zájemce 4. kurzu povinné absolvování všech tří předchozích kurzů.
V jednotlivých přednáškách vycházím ze své 40 leté praxe. 
(Více informací naleznete níže na stránce.)

Na žádost absolventů obou víkendů je možné domluvit 1 až 2 jednodenní poznávací vycházky do přírody (obvyklé termíny jsou v květnu a září). (Více informací naleznete níže na stránce.)

Dále můžete pokračovat výukou během třetího víkendu = 5. a 6. kurzTentokrát půjde o sobotní kurz věnovaný Jedovatým rostlinám a nedělní kurz s názvem Vlastní zdraví svépomocí, který předkládá možnosti použití alternativní medicíny v běžném životě. Oba kurzy navazují na kurzy předešlé jen volně, a proto nejsou podmíněny jejich absolvováním. Přesto je určitým předpokladem znalost léčivek alespoň na minimální úrovni.


BEZPEČNOSTNÍ KURZ

JEDOVATÉ ROSTLINY

Doma i v přírodě

Na celý kurz o léčivých rostlinách volně navazuje další kurz o antagonistech léčivých rostlin. Seznámíme se s jejich zástupci z přírody i domácnosti. Povíme si, něco o otravách a první pomoci. Tento kurz je nepovinný pro zájemce o certifikát. 
Kurz je přístupný pro každého zájemce, aniž by musel před tím absolvovat čtyřstupňový kurz LÉČIVÉ ROSTLINY.
(Více informací naleznete níže na stránce.)  


DOPLŇKOVÝ KURZ

VLASTNÍ ZDRAVÍ SVÉPOMOCÍ

Alternativní medicína v denním životě

Tento kurz seznamuje se způsoby, jak si sám pomoci v domácích podmínkách. Uvedené přehledné a jednoduché techniky jsou zaměřeny na očistu těla i duše a na posílení vlastní imunity. Možná bude potřebné přehodnotit dosavadní přístup a vytrvalost v plnění svých budoucích předsevzetí ohledně vlastního životního stylu. Avšak tento zodpovědný přístup se pak může projevit jedině postupným zlepšováním vlastního zdraví a životní situace. Nic v našem životě nejsou náhody a vlastní opravdové a poctivé úsilí o změnu pohledu na svůj život bude z logiky věci po zásluze odměněno. 
Kurz je přístupný pro každého zájemce, aniž by musel před tím absolvovat čtyřstupňový kurz LÉČIVÉ ROSTLINY.
(Více informací naleznete níže na stránce.)

Nejbližší data a místa pořádání jsou uvedena níže pod anotací jednotlivých kurzů a jsou průběžně aktualizována. 

I. stupeň (začátečníci)

První sobotní teoretický kurz (čtyřdílného cyklu) nabízí v úvodu informace o historii využívání darů přírody v životě člověka. 

Představí základní léčivé rostliny pěstované i divoce rostoucí v okolí lidských sídlišť. Seznámí nás se základy morfologie rostlin, s jejich sběrem, sušením, zpracováním a skladováním. Představuje blíže jejich účinky a možnosti využití. 

TERMÍNY, MÍSTA A ČASY KONÁNÍ KURZU  1. stupně:


 • SOBOTA 23. listopadu 2024 - ČESKÉ BUDĚJOVICE v prostorách Střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ (prezentace 9:15, začátek 9:30, předpokládaný konec v 16:30). 

 • SOBOTA 22. listopadu 2025 - ČESKÉ BUDĚJOVICE v prostorách Střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ (prezentace 9:15, začátek 9:30, předpokládaný konec v  16:30). 

II. stupeň

Druhý návazný nedělní teoretický kurz rozšiřuje vědomosti o využití dalších bylin, tentokrát z volné přírody. 

Věnovat se budu pravidlům bylináře, základům skladby bylinných čajových směsí a například výrobě olejů a tinktur. Také se seznámíme s významem orgánových hodin na fyziologii organismu.

Účastník navazuje a musí tedy nejprve absolvovat kurz I. 

TERMÍNY, MÍSTA A ČASY KONÁNÍ KURZU  2. stupně:


 • NEDĚLE 24. listopadu 2024 - ČESKÉ BUDĚJOVICE v prostorách Střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ  (prezentace 8:15, začátek 8:30, předpokládaný konec v 15:30). Kurz je určen pro absolventy kurzu I. stupně.

 • NEDĚLE 23. listopadu 2025 - ČESKÉ BUDĚJOVICE v prostorách Střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ  (prezentace 8:15, začátek 8:30, předpokládaný konec v 15:30). Kurz je určen pro absolventy kurzu I. stupně.

III. stupeň

Třetí návazný sobotní teoretický kurz prohlubuje vědomosti o využití dalších našich méně známých nebo něčím specifických bylin, stromů a keřů ve fytoterapii.

Seznámíme se s prověřenými lékovými formami, které se běžně používají v alternativní medicíně. 

Na závěr představím rozdělení tělesných orgánů do jednotlivých okruhů se vzájemnými vztahy mezi sebou podle TČM.

Účastník navazuje a musí tedy nejprve absolvovat kurzy I. + II. 

TERMÍNY, MÍSTA A ČASY KONÁNÍ KURZU  3. stupně:


 • SOBOTA 13. ledna 2024 - ČESKÉ BUDĚJOVICE v prostorách Střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ (prezentace 9:15, začátek 9:30, předpokládaný konec v 16:30). Kurz je určen pro absolventy kurzů I. stupně a II. stupně. 

 • SOBOTA 11. ledna 2025 - ČESKÉ BUDĚJOVICE v prostorách Střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ (prezentace 9:15, začátek 9:30, předpokládaný konec v 16:30). Kurz je určen pro absolventy kurzů I. stupně a II. stupně. 

IV. stupeň (pokročilí)

Čtvrtý návazný nedělní teoretický kurz nás uvede do problematiky deficitu výživových látek ve stravě civilizované společnosti.

Doplníme znalosti o další rostliny, tentokrát vhodné ke konzumaci zejména v čerstvém stavu. Celkově zúročíme doposud dosažené vědomosti a rozšíříme možnosti práce s rostlinami o další rozměr.

Naučíme se sestavovat vhodné rostliny do směsí,  

které půjde využít v dennodenní stravě během celého roku = tzv. LETNIN. Tyto směsi doplňují do stravy chybějící výživové látky. Pokud letniny sestavíme na míru - podle individuálních potřeb, jsou vhodné pro zdravé i nemocné, dospělé i děti apod.

Účastník navazuje a musí tedy nejprve absolvovat kurzy I. + II. + III.

TERMÍNY, MÍSTA A ČASY KONÁNÍ KURZU  4. stupně:


 • NEDĚLE 14. ledna 2024 - ČESKÉ BUDĚJOVICE v prostorách Střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ (prezentace 8:15, začátek 8:30, předpokládaný konec v 15:30). Kurz je určen pro absolventy kurzů I. stupně, II. stupně a III. stupně.   

 • NEDĚLE 12. ledna 2025 - ČESKÉ BUDĚJOVICE v prostorách Střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ (prezentace 8:15, začátek 8:30, předpokládaný konec v 15:30). Kurz je určen pro absolventy kurzů I. stupně, II. stupně a III. stupně.   

Bezpečnostní kurz


Tento teoretický kurz nás seznámí se záludnostmi rostlinné říše, které mohou zapříčinit situace, kterým je záhodno se vyhnout.


Rostliny si popíšeme, seznámíme se s jejich specifiky, zajímavostmi a případnými následky otravy. Domnívám se, že je dobré znát antagonisty léčivých rostlin, aby bylo eliminováno jakékoliv nebezpečí při sběru a používání léčivých rostlin. 

Nebezpečí záměn nebo dokonce přímé použití jedovatých rostlin je poměrně podceňováno, i když by mělo být řazeno na úplně stejnou úroveň nebezpečnosti, jako jsou pro houbaře nutné a všeobecně zdůrazňované znalosti z říše hub. 

Kurz je určen každému zájemci. Účast není podmíněna absolvováním čtyř stupňů kurzu LÉČIVÉ ROSTLINY. 

TERMÍNY, MÍSTA A ČASY KONÁNÍ BEZPEČNOSTNÍHO KURZU:


 • SOBOTA 17. února 2024 - ČESKÉ BUDĚJOVICE v prostorách Střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ (prezentace 9:15, začátek 9:30, předpokládaný konec v 16:30).  

 • SOBOTA 15. února 2025 - ČESKÉ BUDĚJOVICE v prostorách Střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ (prezentace 9:15, začátek 9:30, předpokládaný konec v 16:30).  

Doplňkový kurz


Z vlastní zkušenosti a praxe vím, že účinnost bylinné pomoci významně posilují i jiné metodyoblasti alternativní medicíny. 

Dnešní doba není náhodou nazývána "Dobou jedovou". Naše fyzická těla i psychika jsou neustále vystaveny velkému náporu toxicity všemožných druhů a intenzity. Proto by se měly mnohé praktiky, které zde zmíním, stát součástí běžné  hygieny 

každého člověka, pokud mu záleží na vlastním zdraví.

V tomto nedělním kurzu přehledně uvedu možnosti rozpoznávání zdravotních problémů, techniky a metody vhodné pro každodenní použití k vylepšení a udržení zdraví. Vše uvedené je zaměřeno na výživu a detoxikaci organismu, a tím i na zvýšení činnosti vlastního imunitního systému. Ten je základem dobře fungujícího těla, aby samo podle sebe nastavilo ozdravené procesy, které pocítíme jako zlepšení zdraví. Tak si prodloužíme čas, který máme k dispozici proto, abychom objevili, pochopili a vyřešili vlastní chybné vzorce v životě, které nás do takto nedobrého stavu přivedly.

S největší pravděpodobností to bude od nás vyžadovat určitou míru přehodnocení dosavadního způsobu života a odvahu převzít zodpovědnost za své budoucí směřování. Vše je jen v našich rukou.

Kurz je určen každému zájemci. Účast není podmíněna absolvováním čtyř stupňů kurzu LÉČIVÉ ROSTLINY.

TERMÍNY, MÍSTA A ČASY KONÁNÍ DOPLŇKOVÉHO KURZU:


 • NEDĚLE 18. února 2024 - ČESKÉ BUDĚJOVICE v prostorách Střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ  (prezentace 8:15, začátek 8:30, předpokládaný konec v 15:30). 

 • NEDĚLE 16. února 2025 - ČESKÉ BUDĚJOVICE v prostorách Střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ  (prezentace 8:15, začátek 8:30, předpokládaný konec v 15:30). 

VŠEOBECNÉ POKYNY K POŘÁDANÝM KURZŮM


Délka jednotlivých kurzů je cca 8 vzdělávacích hodin. Tyto kurzy bývají využívány i v rámci postgraduálního vzdělávání. Každý účastník dostane skripta. 
Absolvent kurzů Léčivé rostliny I. - IV. stupně obdrží 

 Cena jednodenních kurzů je 1.800,- Kč.

Cena za celý víkend je 3.600,- Kč.

Cena za jednodenní vycházku pro absolventy kurzů LÉČIVÉ ROSTLINY je 400,- Kč za osobu.


Po odeslaní objednávky můžete očekávat e-mail s podklady k platbě.
Teprve připsáním platby na můj účet bude závazně potvrzena rezervace Vašeho místa.
Mé prostory Střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ pojmou pouze 6 účastníků kurzu.
 

V mých prostorách platí:

sobota: začátek 9:30 hodin, předpokládaný konec v 16:30 hodin (prezentace 9:15 hodin)

neděle: začátek 8:30 hodin, předpokládaný konec v 15:30 hodin (prezentace 8:15 hodin)

 • Délka kurzu je cca 8 vzdělávacích hodin, vždy s pauzou na oběd. Do dopoledního i odpoledního bloku jsou zařazeny krátké přestávky.
 • Zajištěno bude malé občerstvení a pití. 
 • Oběd není zajištěn. Využít lze restaurace v nejbližším okolí (pokud mají otevřeno).
 • Účastníci si s sebou na kurz přinesou psací potřeby (bude hodně informací k zápisu), sešit nebo blok na psaní a přezůvky. 
 • Žádný z kurzů není dovoleno natáčet na mobil nebo jiné záznamové zařízení.
 • Absolventi mají možnost libovolně si zopakovat jednotlivé kurzy podle svých potřeb v případě neobsazených míst u daných kurzů (režijní poplatek 250,- Kč / den). Mohou tak kromě opakování zachytit i aktuální nebo nové a rozšiřující informace, které přináší stálý provoz praxe.

Kurzy pořádané v jiných prostorách mohou dostát aktuálních technických změn, které však nijak nezasáhnou obsahovou formu. Termín, místo a čas konání jsou konkrétně uvedeny pod jednotlivými kurzy. 

Poznávací vycházky pro absolventy kurzů LÉČIVÉ ROSTLINY - Na žádost absolventů je možné domluvit 1 až 2 jednodenní poznávací vycházky do přírody (obvyklé termíny jsou v květnu a září). Tyto vycházky jsou nad rámcem placených kurzů. Minimální počet pro vycházku jsou 3 osoby. Sraz je na předem upřesněném místě, kde půjdou zaparkovat automobily. S sebou si vezmeme potřebné oblečení, jídlo a pití na celý den a případně i vše, co budeme potřebovat pro sběr bylin.


V případě zrušení kurzu z mé strany, bude vámi zaslaná částka v plné výši vrácena na účet, ze kterého byla platba provedena.

Zrušení kurzu z vaší strany je možné pouze telefonicky nebo sms zprávou na mé telefonní číslo +420 737 915 006 nejpozději 48 hodin před plánovaným začátkem. Zaslanou částku za včas zrušený kurz zašlu zpět na účet, ze kterého byla platba odeslána. Při pozdějším zrušení kurzu se částka nevrací, ale je možné využít ji pro nový termín kurzu, až bude vyhlášen. Děkuji za pochopení.

Případní náhradníci mohou v posledních 48 hodinách před plánovaným začátkem kurzu ode mne obdržet informaci, že mohou využít uvolněné místo v kurzu.

Těším se na vás :)

"Kde se zrodí - tam se hodí." 

                                             (staré přísloví)