KURZY A LEKTORSKÁ ČINNOST


Výuka kurzů 

probíhá v prostorách mé praxe, kde je místo jen pro velmi malý počet zájemcůProto mé kurzy hostí ve svých velkých prostorách také "Dům Clematis" v Kněžských Dvorech v Českých Budějovicích (www.DumClematis.cz). 

"Nejhorší chorobou, kterou trpí svět, není síla špatných, ale slabost nejlepších."
                                                                                                       (Romain Rolland)

NABÍDKA KURZŮ

KURZY I. - IV. STUPNĚ

LÉČIVÉ ROSTLINY

Konejšivé ruce přírody (I.-III.)

Přírodní řešení podvýživy organismu v dnešní době (IV.)

Jde o čtyřstupňový kurz rozložený do dvou víkendů a zakončený certifikátem střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ. První víkend = 1. a 2. stupeň kurzu; druhý víkend = 3. a 4. stupeň kurzu. Absolvent na konci čtyřstupňového kurzu bude mít znalosti o více než 90 léčivých rostlinách z našeho okolí, bude vědět jakým způsobem s bylinami zacházet, bude znát jejich užití i působení, bude umět složit čajovou směs. 
Kurzy na sebe úzce navazují a na čtvrtém stupni získané poznatky posuneme o další úroveň. Zjistíme, jak používat léčivé rostliny pro přírodní výživu. Naučíme se sestavovat tzv. "Letninu" jako hodnotný zdroj deficitních látek v dnešní stravě. V tomto 4. kurzu budu vycházet ze všech doposud probraných rostlin a ještě přibudou některé další, vhodné zejména k přímé konzumaci. 
Z tohoto důvodu platí pro zájemce 4. kurzu povinné absolutorium všech tří předchozích kurzů.
(Více informací naleznete níže na stránce).

Dále můžete pokračovat výukou během třetího víkendu = 5. a 6. kurzTentokrát půjde o sobotní kurz věnovaný Jedovatým rostlinám a nedělní kurz s názvem Vlastní zdraví svépomocí, který předkládá možnosti použití alternativní medicíny v běžném životě. Oba kurzy navazují na kurzy předešlé jen volně, a proto nejsou podmíněny jejich absolvováním.


BEZPEČNOSTNÍ KURZ

JEDOVATÉ ROSTLINY

Doma i v přírodě

Na celý kurz o léčivých rostlinách volně navazuje další kurz o antagonistech léčivých rostlin. Seznámíme se s jejich zástupci z přírody i domácnosti. Povíme si, něco o otravách a první pomoci. Tento kurz je nepovinný pro zájemce o certifikát. 
Kurz je přístupný pro každého zájemce, aniž by musel před tím absolvovat čtyřstupňový kurz LÉČIVÉ ROSTLINY.
(Více informací naleznete níže na stránce).  


DOPLŇKOVÝ KURZ

VLASTNÍ ZDRAVÍ SVÉPOMOCÍ

Alternativní medicína v denním životě

je posledním kurzem v této řadě. Uzavírá z pohledu celostní péče přístup k vlastnímu zdraví. Seznamuje se způsoby, jak si sám pomoci v domácích podmínkách. Uvedené přehledné a jednoduché techniky jsou zaměřeny na očistu těla i duše a na posílení vlastní imunity. Možná bude potřebné přehodnotit dosavadní přístup a vytrvalost v plnění svých budoucích předsevzetí ohledně vlastního životního stylu. Avšak tento zodpovědný přístup se pak může projevit jedině postupným zlepšováním vlastního zdraví a životní situace. Nic v našem životě nejsou náhody a vlastní opravdové a poctivé úsilí o změnu pohledu na svůj život bude z logiky věci po zásluze odměněno. 
Kurz je přístupný pro každého zájemce, aniž by musel před tím absolvovat čtyřstupňový kurz LÉČIVÉ ROSTLINY.
(Více informací naleznete níže na stránce).  

Nejbližší aktuální data a místa pořádání jsou uvedena níže pod anotací jednotlivých kurzů. Jsou řazena vzestupně.

I. stupeň (začátečníci)

První sobotní teoretický kurz (čtyřdílného cyklu) nabízí v úvodu informace o historii využívání darů přírody v životě člověka. 

Představí základní léčivé rostliny pěstované i divoce rostoucí v okolí lidských sídlišť. Seznámí nás se základy morfologie rostlin, s jejich sběrem, sušením, zpracováním a skladováním. Představuje blíže jejich účinky a možnosti využití. 

V přednáškách vycházím ze své více než 35 let dlouhé praxe. 

TERMÍNY, MÍSTA A ČASY KONÁNÍ KURZU  1. stupně:


  • SOBOTA 15. října 2022 - ČESKÉ BUDĚJOVICE v prostorách Střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ (prezentace 9:15, začátek 9:30, předpokládaný konec v 16:30). 
Objednávky přes formulář přijímám do 1. října 2022.

II. stupeň

Druhý návazný nedělní teoretický kurz rozšiřuje vědomosti o využití dalších bylin, tentokrát z volné přírody. 

Věnovat se budu pravidlům bylináře, základům skladby bylinných čajových směsí a například výrobě olejů a tinktur. Také se seznámíme s významem orgánových hodin na fyziologii organismu.

Účastník navazuje a musí tedy nejprve absolvovat kurz I. 

TERMÍNY, MÍSTA A ČASY KONÁNÍ KURZU  2. stupně:


  • NEDĚLE 16. října 2022 - ČESKÉ BUDĚJOVICE v prostorách Střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ  (prezentace 8:15, začátek 8:30, předpokládaný konec v 15:30). Kurz je určen pro absolventy kurzu I. stupně.

Objednávky přes formulář přijímám do 2. října 2022.

III. stupeň

Třetí návazný sobotní teoretický kurz prohlubuje vědomosti o využití dalších našich méně známých nebo něčím specifických bylin, stromů a keřů ve fytoterapii.

Seznámíme se s prověřenými lékovými formami, které se běžně používají v alternativní medicíně. 

Na závěr představím rozdělení tělesných orgánů do jednotlivých okruhů se vzájemnými vztahy mezi sebou podle TČM.

Účastník navazuje a musí tedy nejprve absolvovat kurzy I. + II. 

TERMÍNY, MÍSTA A ČASY KONÁNÍ KURZU  3. stupně:


  • SOBOTA 14. ledna 2023 - ČESKÉ BUDĚJOVICE v prostorách Střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ (prezentace 9:15, začátek 9:30, předpokládaný konec v 16:30). Kurz je určen pro absolventy kurzů I. stupně a II. stupně.

Objednávky přes formulář přijímám do  31. prosince 2022.  

IV. stupeň (pokročilí)

Čtvrtý návazný nedělní teoretický kurz nás uvede do problematiky deficitu výživových látek ve stravě civilizované společnosti.

Doplníme znalosti o další rostliny, tentokrát vhodné ke konzumaci zejména v čerstvém stavu. Celkově zúročíme doposud dosažené vědomosti a rozšíříme možnosti práce s rostlinami o další rozměr.

Naučíme se sestavovat vhodné rostliny do směsí,  

které půjde využít v dennodenní stravě během celého roku = tzv. LETNIN. Tyto směsi doplňují do stravy chybějící výživové látky. Když letniny sestavíme na míru - podle individuálních potřeb, jsou vhodné pro zdravé i nemocné, dospělé i děti apod.

Účastník navazuje a musí tedy nejprve absolvovat kurzy I. + II. + III.

TERMÍNY, MÍSTA A ČASY KONÁNÍ KURZU  4. stupně:


  • NEDĚLE 15. ledna 2023 - ČESKÉ BUDĚJOVICE v prostorách Střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ (prezentace 8:15, začátek 8:30, předpokládaný konec v 15:30). Kurz je určen pro absolventy kurzů I. stupně, II. stupně a III. stupně.

Objednávky přes formulář přijímám do 1. ledna 2023.    

Bezpečnostní kurz


Tento teoretický kurz nás seznámí se záludnostmi rostlinné říše, které mohou zapříčinit situace, kterým je záhodno se vyhnout.


Rostliny si popíšeme, seznámíme se s jejich specifiky, zajímavostmi a případnými následky otravy. Domnívám se, že je dobré znát antagonisty léčivých rostlin, aby bylo eliminováno jakékoliv nebezpečí při sběru a používání léčivých rostlin. 

Nebezpečí záměn nebo dokonce přímé použití jedovatých rostlin je poměrně podceňováno, i když by mělo být řazeno na úplně stejnou úroveň nebezpečnosti, jako jsou pro houbaře všeobecně zdůrazňované nutné znalosti z říše hub. 

Kurz je určen každému zájemci. Účast není podmíněna absolvováním čtyř stupňů kurzu LÉČIVÉ ROSTLINY. 

TERMÍNY, MÍSTA A ČASY KONÁNÍ BEZPEČNOSTNÍHO KURZU:


  • SOBOTA 5. listopadu 2022 - ČESKÉ BUDĚJOVICE v prostorách Střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ (prezentace 9:15, začátek 9:30, předpokládaný konec v 16:30). 

Objednávky přes formulář přijímám do  22. října 2022.  

Doplňkový kurz


Z vlastní zkušenosti a praxe vím, že účinnost bylinné pomoci významně posilují i jiné metodyoblasti alternativní medicíny. 

Dnešní doba není náhodou nazývána "Dobou jedovou". Naše fyzická těla i psychika jsou neustále vystaveny velkému náporu toxicity všemožných druhů a intenzity. Proto by se měly mnohé praktiky, které zde zmíním, stát součástí běžné  

hygieny každého člověka, pokud mu záleží na vlastním zdraví.

V tomto nedělním kurzu přehledně uvedu možnosti rozpoznávání zdravotních problémů, techniky a metody vhodné pro každodenní použití k vylepšení a udržení zdraví. Vše uvedené je zaměřeno na výživu a detoxikaci organismu, a tím i na zvýšení činnosti vlastního imunitního systému. Ten je základem dobře fungujícího těla, aby samo podle sebe nastavilo ozdravené procesy, které pocítíme jako zlepšení zdraví. Tak si prodloužíme čas, který máme k dispozici proto, abychom objevili, pochopili a vyřešili vlastní chybné vzorce v životě, které nás do takto nedobrého stavu přivedly.

S největší pravděpodobností to bude od nás vyžadovat určitou míru přehodnocení dosavadního způsobu života a odvahu převzít zodpovědnost za své budoucí směřování. Vše je jen v našich rukou.

Kurz je určen každému zájemci. Účast není podmíněna absolvováním čtyř stupňů kurzu LÉČIVÉ ROSTLINY.

TERMÍNY, MÍSTA A ČASY KONÁNÍ DOPLŇKOVÉHO KURZU:


  • NEDĚLE 6. listopadu 2022 - ČESKÉ BUDĚJOVICE v prostorách Střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ  (prezentace 8:15, začátek 8:30, předpokládaný konec v 15:30). 

Objednávky přes formulář přijímám do 23. října 2022.

Případné změny termínů budou okamžitě aktualizovány.

Délka jednotlivých kurzů je cca 8 vzdělávacích hodin. Tyto kurzy bývají využívány i v rámci postgraduálního vzdělávání. Každý účastník dostane skripta. Absolvent kurzů I. - IV. obdrží 


  

Cena jednodenních kurzů je 1.800,- Kč. 


Po odeslaní objednávky můžete očekávat e-mail s podklady k platbě. Teprve připsáním platby na můj účet bude závazně potvrzena rezervace Vašeho místa.
Pro kurzy pořádané v mých prostorách Střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ platí tyto informace: Maximální počet účastníků kurzu je 6

  • Délka kurzu je cca 8 vzdělávacích hodin. V mých prostorách platí pro sobotu: prezentace v 9:15 hodin, začátek 9:30 hodin, předpokládaný konec v 16:30 hodin a pro neděli: začátek 8:30 hodin, předpokládaný konec v 15:30 hodin, vždy s pauzou na oběd. Do dopoledního i odpoledního bloku jsou zařazeny krátké přestávky. 
  • Zajištěno bude malé občerstvení a pití. 
  • Na oběd půjdeme hromadně do restaurace v nejbližším okolí. Není povinné zúčastnit se společného oběda, ale není možné zůstat v době polední pauzy v místě konání kurzu. Oběd není součástí kurzu.
  • Účastníci si s sebou na kurz přinesou psací potřeby (bude hodně informací ke psaní), sešit nebo blok na psaní a přezůvky. 

Kurzy pořádané v jiných prostorách mohou dostát aktuálních technických změn, které však nijak nezasáhnou obsahovou formu. Termín, místo a čas konání jsou konkrétně uvedeny pod jednotlivými kurzy. 

Těším se na vás :)

"Kde se zrodí - tam se hodí." 

                                             (staré přísloví)

© Založeno 2012
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!