KURZY A LEKTORSKÁ ČINNOST

Výuka ve škole


"Nejhorší chorobou, kterou trpí svět, není síla špatných, ale slabost nejlepších."
                                                                                                                  (Romain Rolland)

Výuka vlastních kurzů 

probíhá v prostorách mé praxe, kde je určena pro velmi malý počet zájemců.

Rovněž mé kurzy hostí ve svých velkých prostorách

Dům  "Clematis" 

v Kněžských Dvorech v Českých Budějovicích

www.DumClematis.cz  

(tyto prostory s bohatým programem se v současnosti připravují).


KURZY I. - IV. STUPNĚ

LÉČIVÉ ROSTLINY

Konejšivé ruce přírody (I.-III.)

Přírodní řešení podvýživy organismu v dnešní době (IV.)

Jde o čtyřstupňový kurz rozložený do dvou víkendů a zakončený certifikátem střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ. První víkend = 1. a 2. stupeň kurzu; druhý víkend = 3. a 4. stupeň kurzu. Absolvent na konci čtyřstupňového kurzu bude mít znalosti o přibližně 80 léčivých rostlinách z našeho okolí, bude vědět jakým způsobem s bylinami zacházet, bude znát jejich užití i působení, bude umět složit čajovou směs. 
Kurzy na sebe úzce navazují a na čtvrtém stupni získané poznatky posuneme o další úroveň. Zjistíme jak používat léčivé rostliny pro přírodní výživu. Naučíme se sestavovat tzv. "Letninu" jako hodnotný zdroj deficitních látek v dnešní stravě. V tomto 4. kurzu budu vycházet ze všech doposud probraných rostlin a ještě přibudou některé další, vhodné zejména k přímé konzumaci. Z tohoto důvodu platí pro zájemce 4. kurzu povinné absolutorium všech tří předchozích kurzů.
(Více informací naleznete níže na stránce).


DOPLŇKOVÝ KURZ

JEDOVATÉ ROSTLINY

doma i v přírodě

Na celý kurz o léčivých rostlinách volně navazuje doplňkový "bezpečnostní" kurz o antagonistech léčivých rostlin. Tento kurz je nepovinný pro zájemce o certifikát. Je přístupný pro každého zájemce, aniž by musel před tím absolvovat čtyřstupňový kurz LÉČIVÉ ROSTLINY.
(Více informací naleznete níže na stránce).  

Nejbližší aktuální data a místa pořádání jsou uvedena pod anotací jednotlivých kurzů. 

I. stupeň (začátečníci)

První sobotní teoretický kurz (čtyřdílného cyklu) nabízí v úvodu informace o historii využívání darů přírody v životě člověka. Představí základní léčivé rostliny pěstované i divoce rostoucí v okolí lidských sídlišť. Seznamuje s jejich sběrem, sušením, zpracováním a skladováním. Představuje blíže jejich účinky, možnosti využití. 
V přednáškách vycházím ze své více než 30leté praxe.

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ KURZU 1. stupně:

  • SOBOTA 30. ledna 2021 v prostorách SCP - ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ (prezentace 9.15, začátek 9.30, předpokládaný konec v 16.30.). 

Objednávky na e-mail zivotemkezdravi@seznam.cz přijímám do 17. ledna 2021.

II. stupeň

Druhý návazný nedělní teoretický kurz rozšiřuje vědomosti o využití dalších bylin, tentokrát z volné přírody. Povíme si, co všechno vlastně příroda je. Věnovat se budu pravidlům bylináře, základům skladby bylinných čajových směsí a například výrobě olejů a tinktur. Základními informacemi z kurzu I. stupně o sběru, sušení apod. se zde ve větším rozsahu nebudu zabývat.

Účastník navazuje a musí tedy nejprve absolvovat kurz I.

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ KURZU 2. stupně:

  • NEDĚLE 31. ledna 2021 v prostorách SCP - ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ (prezentace 9.15, začátek 9.30, předpokládaný konec v 16.30.). Kurz je určen pro absolventy kurzu I. stupně.
Objednávky na e-mail zivotemkezdravi@seznam.cz přijímám do 18. ledna 2021.

III. stupeň

Třetí návazný sobotní teoretický kurz prohlubuje vědomosti o využití dalších našich méně známých nebo nějak specifických bylin, o využití některých částí stromů a keřů ve fytoterapii.
Jako bonus představím rozdělení tělesných orgánů do jednotlivých okruhů se vzájemnými vztahy mezi sebou podle TČM.

Účastník navazuje a musí tedy nejprve absolvovat kurzy

I. + II.

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ KURZU 3. stupně:

  • SOBOTA 9. ledna 2021 v prostorách SCP - ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ (prezentace 9.15, začátek 9.30, předpokládaný konec v 16.30.). Kurz je určen pro absolventy kurzů I. stupně a II. stupně.
Objednávky na e-mail zivotemkezdravi@seznam.cz přijímám do 26. prosince 2020.

IV. stupeň (pokročilí)

Čtvrtý návazný nedělní teoretický kurz nás uvede do problematiky deficitu výživových látek ve stravě civilizované společnosti. Doplníme znalosti o další jedlé rostliny a celkově zúročíme doposud dosažené vědomosti a rozšíříme možnosti práce s rostlinami o další rozměr. Naučíme se vhodné rostliny sestavovat do konzumních směsí = tzv. "Letnin" k doplnění výživy zdravých i nemocných, dospělých i dětí apod. Seznámíme se se specifiky jednotlivých směsí. Prostor bude dán také k vzájemné diskusi o optimálním složení směsí pro konkrétní případy.

Účastník navazuje a musí tedy nejprve absolvovat kurzy

I. + II. + III.

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ KURZU 4. stupně:

  • NEDĚLE 10. ledna 2021 v prostorách SCP - ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ (prezentace 9.15, začátek 9.30, předpokládaný konec v 16.30). Kurz je určen pro absolventy kurzů I. stupně, II. stupně a III. stupně.
Objednávky na e-mail zivotemkezdravi@seznam.cz přijímám do 27. prosince 2020.

Doplňkový kurz


Tento teoretický kurz nás seznámí se záludnostmi rostlinné říše, které mohou zapříčinit situace, kterým je záhodno se vyhnout. Rostliny si popíšeme, seznámíme se s jejich specifiky, následky otravy a zajímavostmi kolem nich. Domnívám se, že je dobré znát antagonisty léčivých rostlin, aby bylo eliminováno jakékoliv nebezpečí při sběru a používání léčivých rostlin.

Kurz je určen každému zájemci. Účast není podmíněna absolvováním čtyř stupňů kurzu LÉČIVÉ ROSTLINY.

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ DOPLŇKOVÉHO KURZU:

  • SOBOTA 13. února 2021 v prostorách SCP - ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ (prezentace 9.15, začátek 9.30, předpokládaný konec v 16.30.). 

Objednávky na e-mail zivotemkezdravi@seznam.cz přijímám do 31. ledna 2021.

Případné změny termínů budou okamžitě aktualizovány.

Absolvent kurzů I. - IV. obdrží


Délka jednotlivých kurzů je cca 8 vzdělávacích hodin (prezentace v 9.15 hodin, začátek 9.30 hodin, předpokládaný konec v 16.30 hodin s pauzou na oběd). Do dopoledního i odpoledního bloku jsou zařazeny krátké přestávky a prostor k diskusi. Každý účastník dostane skripta.  

Cena jednotlivých kurzů je 1.800,- Kč. 


Platba předem na účet po předchozím telefonickém potvrzení volného místa. Číslo bankovního účtu určeného k platbě zašlu po potvrzení na e-mail. Zároveň zájemce o první kurz dostane v příloze tiskopis: Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR), který je od 25. 5. 2018 nařízením EU vyžadován. Bez jeho vyplnění, podepsání a odeslání na mou adresu (i elektronickou) není možná registrace! 


Pro kurzy pořádané v mých prostorách Střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ platí tyto informace: Maximální počet je 6 účastníků kurzu. 

  • Délka kurzu je cca 8 vzdělávacích hodin (začátek 9.30, předpokládaný konec v 16.30 s pauzou na oběd). Do dopoledního i odpoledního bloku jsou zařazeny krátké přestávky. 
  • Zajištěno bude malé občerstvení a bylinné čaje. 
  • Na oběd půjdeme hromadně do restaurace Karla IV. hned naproti, kde budeme mít zajištěnu rezervaci míst. Samozřejmě je možné nezúčastnit se společného oběda, ale není možné zůstat v době polední pauzy v místě konání kurzu. Oběd není součástí kurzu.
  • Účastníci si s sebou na kurz přinesou psací potřeby, sešit nebo blok na psaní a přezůvky.

                                                                                                                       
                                                                                                                                         Těším se na vás :)

"Kde se zrodí - tam se hodí." 

                                             (staré přísloví)