KURZY A LEKTORSKÁ ČINNOST

Výuka ve škole


"Nejhorší chorobou, kterou trpí svět, není síla špatných, ale slabost nejlepších."
                                                                                                                  (Romain Rolland)

Výuka kurzů 

probíhá v prostorách mé praxe, kde je místo jen pro velmi malý počet zájemců. Rovněž mé kurzy hostí ve svých velkých prostorách  Dům "Clematis" v Kněžských Dvorech v Českých Budějovicích.

www.DumClematis.cz  

(tyto prostory s bohatým programem se v současnosti připravují).


KURZY I. - IV. STUPNĚ

LÉČIVÉ ROSTLINY

Konejšivé ruce přírody (I.-III.)

Přírodní řešení podvýživy organismu v dnešní době (IV.)

Jde o čtyřstupňový kurz rozložený do dvou víkendů a zakončený certifikátem střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ. První víkend = 1. a 2. stupeň kurzu; druhý víkend = 3. a 4. stupeň kurzu. Absolvent na konci čtyřstupňového kurzu bude mít znalosti o více než 90 léčivých rostlinách z našeho okolí, bude vědět jakým způsobem s bylinami zacházet, bude znát jejich užití i působení, bude umět složit čajovou směs. 
Kurzy na sebe úzce navazují a na čtvrtém stupni získané poznatky posuneme o další úroveň. Zjistíme, jak používat léčivé rostliny pro přírodní výživu. Naučíme se sestavovat tzv. "Letninu" jako hodnotný zdroj deficitních látek v dnešní stravě. V tomto 4. kurzu budu vycházet ze všech doposud probraných rostlin a ještě přibudou některé další, vhodné zejména k přímé konzumaci. 
Z tohoto důvodu platí pro zájemce 4. kurzu povinné absolutorium všech tří předchozích kurzů.
(Více informací naleznete níže na stránce).

Dále můžete pokračovat výukou třetí víkend = 5. a 6. kurz. Tentokrát půjde o Jedovaté rostliny a kurz o možnostech alternativní medicíny v běžném životě Vlastní zdraví svépomocí. Oba volně navazují na předchozí kurzy a nejsou podmíněny jejich absolvováním.BEZPEČNOSTNÍ KURZ

JEDOVATÉ ROSTLINY

Doma i v přírodě

Na celý kurz o léčivých rostlinách volně navazuje další kurz o antagonistech léčivých rostlin. Seznámíme se s jejich zástupci z přírody i domácnosti. Povíme si, něco o otravách a první pomoci. Tento kurz je nepovinný pro zájemce o certifikát. Kurz je přístupný pro každého zájemce, aniž by musel před tím absolvovat čtyřstupňový kurz LÉČIVÉ ROSTLINY.
(Více informací naleznete níže na stránce).  


DOPLŇKOVÝ KURZ

VLASTNÍ ZDRAVÍ SVÉPOMOCÍ

Alternativní medicína v denním životě

je posledním kurzem v této řadě. Uzavírá z pohledu celostní péče přístup k vlastnímu zdraví. Seznamuje se způsoby, jak si sám pomoci v domácích podmínkách. Uvedené přehledném a jednoduché techniky jsou zaměřeny na očistu těla i duše a na posílení vlastní imunity. Možná bude potřebné přehodnotit dosavadní přístup a vytrvalost v plnění svých budoucích předsevzetí ohledně vlastního životního stylu. Avšak tento zodpovědný přístup se pak může projevit jedině postupným zlepšováním vlastního zdraví a životní situace. Nic v našem životě nejsou náhody a vlastní opravdové a poctivé úsilí o změnu pohledu na svůj život bude z logiky věci po zásluze odměněno.

Kurz je přístupný pro každého zájemce, aniž by musel před tím absolvovat čtyřstupňový kurz LÉČIVÉ ROSTLINY.

(Více informací naleznete níže na stránce).  

Nejbližší aktuální data a místa pořádání jsou uvedena pod anotací jednotlivých kurzů.

I. stupeň (začátečníci)

První sobotní teoretický kurz (čtyřdílného cyklu) nabízí v úvodu informace o historii využívání darů přírody v životě člověka. 

Představí základní léčivé rostliny pěstované i divoce rostoucí v okolí lidských sídlišť. Seznámí nás se základy morfologie rostlin, s jejich sběrem, sušením, zpracováním a skladováním. Představuje blíže jejich účinky a možnosti využití. 

V přednáškách vycházím ze své více než třicetileté praxe. 

TERMÍNY, MÍSTA A ČASY KONÁNÍ KURZU  1. stupně:


 • SOBOTA 16. října 2021 - LIBEREC v prostorách Centra zdraví - ENERGY paní Galiny Veselé. Adresa: ulice 5. května 175/7, Liberec 1, 460 01 (prezentace 8:45, začátek 9:00, předpokládaný konec v 16:00).

Objednávky přes formulář přijímám do 2. října 2021


 • SOBOTA 25. září 2021 - ČESKÉ BUDĚJOVICE v prostorách Střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ (prezentace 8:15, začátek 8:30, předpokládaný konec v 15:30).

Objednávky přes formulář přijímám do  14. září 2021.


II. stupeň

Druhý návazný nedělní teoretický kurz rozšiřuje vědomosti o využití dalších bylin, tentokrát z volné přírody. 

Věnovat se budu pravidlům bylináře, základům skladby bylinných čajových směsí a například výrobě olejů a tinktur. Také se seznámíme s významem orgánových hodin na fyziologii organismu.

Účastník navazuje a musí tedy nejprve absolvovat kurz I. 

TERMÍNY, MÍSTA A ČASY KONÁNÍ KURZU  2. stupně:


 • NEDĚLE 17. října 2021 - LIBEREC v prostorách Centra zdraví - ENERGY paní Galiny Veselé. Adresa: ulice 5. května 175/7, Liberec 1, 460 01 (prezentace 8:45, začátek 9:00, předpokládaný konec v 16:00). Kurz je určen pro absolventy kurzu I. stupně.

Objednávky přes formulář přijímám do 3. října 2021.


 • NEDĚLE 26. září 2021 - ČESKÉ BUDĚJOVICE v prostorách Střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ  (prezentace 8:15, začátek 8:30, předpokládaný konec v 15:30). Kurz je určen pro absolventy kurzu I. stupně.

Objednávky přes formulář přijímám do 15. září 2021.


III. stupeň

Třetí návazný sobotní teoretický kurz prohlubuje vědomosti o využití dalších našich méně známých nebo něčím specifických bylin, stromů a keřů ve fytoterapii.

Seznámíme se s prověřenými lékovými formami, které se běžně používají v alternativní medicíně. 

Na závěr představím rozdělení tělesných orgánů do jednotlivých okruhů se vzájemnými vztahy mezi sebou podle TČM.

Účastník navazuje a musí tedy nejprve absolvovat kurzy I. + II. 

TERMÍNY, MÍSTA A ČASY KONÁNÍ KURZU  3. stupně:


 • SOBOTA 12. června 2021 - ČESKÉ BUDĚJOVICE v prostorách Střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ (prezentace 9:15, začátek 9:30, předpokládaný konec v 16:30). Kurz je určen pro absolventy kurzů I. stupně a II. stupně.

Objednávky přes formulář přijímám do  28. května 2021.  


IV. stupeň (pokročilí)

Čtvrtý návazný nedělní teoretický kurz nás uvede do problematiky deficitu výživových látek ve stravě civilizované společnosti.

Doplníme znalosti o další rostliny, tentokrát vhodné ke konzumaci zejména v čerstvém stavu. Celkově zúročíme doposud dosažené vědomosti a rozšíříme možnosti práce s rostlinami o další rozměr.

Naučíme se sestavovat vhodné rostliny do směsí,  

které půjde využít v dennodenní stravě během celého roku = tzv. LETNIN. Tyto směsi doplňují do stravy chybějící výživové látky. Když letniny sestavíme na míru - podle individuálních potřeb, jsou vhodné pro zdravé i nemocné, dospělé i děti apod.

Účastník navazuje a musí tedy nejprve absolvovat kurzy I. + II. + III.

TERMÍNY, MÍSTA A ČASY KONÁNÍ KURZU  4. stupně:


 • NEDĚLE 13. června 2021 - ČESKÉ BUDĚJOVICE v prostorách Střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ (prezentace 8:15, začátek 8:30, předpokládaný konec v 15:30). Kurz je určen pro absolventy kurzů I. stupně, II. stupně a III. stupně.

Objednávky přes formulář přijímám do 29. května 2021.    


Bezpečnostní kurz


Tento teoretický kurz nás seznámí se záludnostmi rostlinné říše, které mohou zapříčinit situace, kterým je záhodno se vyhnout. 

Rostliny si popíšeme, seznámíme se s jejich specifiky, zajímavostmi a případnými  následky otravy. Domnívám se, že je dobré znát antagonisty léčivých rostlin, aby bylo eliminováno jakékoliv nebezpečí při sběru a používání léčivých rostlin.

Kurz je určen každému zájemci. Účast není podmíněna absolvováním čtyř stupňů kurzu LÉČIVÉ ROSTLINY. 

TERMÍNY, MÍSTA A ČASY KONÁNÍ BEZPEČNOSTNÍHO KURZU:


 • SOBOTA 11. září 2021 - ČESKÉ BUDĚJOVICE v prostorách Střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ (prezentace 9:15, začátek 9:30, předpokládaný konec v 16:30).

Objednávky přes formulář přijímám do 21. srpna 2021.


Doplňkový kurz


Z vlastní zkušenosti a praxe vím, že účinnost bylinné pomoci významně posilují i jiné metody z oblasti alternativní medicíny. 

Dnešní doba není náhodou nazývána "Dobou jedovou". Naše fyzická těla i psychika jsou neustále vystaveny velkému náporu toxicity všemožných druhů a intenzity. Proto by se měli mnohé praktiky, které zde zmíním, stát součástí běžné hygieny každého člověka, pokud mu záleží na vlastním zdraví.

V tomto kurzu přehledně uvedu techniky a metody vhodné pro každodenní použití. Vše uvedené je zaměřeno na výživu, detoxikaci, a tím i na zvýšení vlastního imunitního systému. Tak umožníme tělu, aby samo podle sebe nastavilo ozdravné procesy v celém organismu, které pocítíme jako zlepšení zdraví. S největší pravděpodobností to bude od vás vyžadovat určitou míru přehodnocení dosavadního způsobu života a odvahu převzít zodpovědnost za své budoucí směřování. Vše je jen ve vašich rukou.

Kurz je určen každému zájemci. Účast není podmíněna absolvováním čtyř stupňů kurzu LÉČIVÉ ROSTLINY. 

TERMÍNY, MÍSTA A ČASY KONÁNÍ DOPLŇKOVÉHO KURZU:


 • NEDĚLE 12. září 2021 - ČESKÉ BUDĚJOVICE v prostorách Střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ (prezentace 8:15, začátek 8:30, předpokládaný konec v 15:30).

Objednávky přes formulář přijímám do 22. srpna 2021. 


Případné změny termínů budou okamžitě aktualizovány.

Délka jednotlivých kurzů je cca 8 vzdělávacích hodin. Každý účastník dostane skripta. Absolvent kurzů I. - IV. obdrží 


  

Cena jednodenních kurzů je 1.800,- Kč. 


Po odeslaní objednávky můžete očekávat e-mail s podklady k platbě. Teprve připsáním platby na můj účet bude závazně potvrzena rezervace Vašeho místa.
Pro kurzy pořádané v mých prostorách Střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ platí tyto informace: Maximální počet účastníků kurzu je 6

 • Délka kurzu je cca 8 vzdělávacích hodin. V mých prostorách platí pro sobotu: prezentace v 9:15 hodin, začátek 9:30 hodin, předpokládaný konec v 16:30 hodin a pro neděli: prezentace v 8:15 hodin, začátek 8:30 hodin, předpokládaný konec v 15:30 hodin, vždy s pauzou na oběd. Do dopoledního i odpoledního bloku jsou zařazeny krátké přestávky. 
 • Zajištěno bude malé občerstvení a bylinné čaje. 
 • Na oběd půjdeme hromadně do restaurace Karla IV. hned naproti, kde budeme mít zajištěnu rezervaci míst. Není povinné zúčastnit se společného oběda, ale není možné zůstat v době polední pauzy v místě konání kurzu. Oběd není součástí kurzu.
 • Účastníci si s sebou na kurz přinesou psací potřeby, sešit nebo blok na psaní a přezůvky.

Kurzy pořádané v jiných prostorách mohou dostát aktuálních technických změn, které však nijak nezasáhnou obsahovou formu. Termín, místo a čas konání jsou konkrétně uvedeny pod jednotlivými kurzy. 

Těším se na vás :)

"Kde se zrodí - tam se hodí." 

                                             (staré přísloví)