KURZY A LEKTORSKÁ ČINNOST


Výuka kurzů 

probíhá v prostorách mé praxe, kde je místo jen pro velmi malý počet zájemcůProto mé kurzy hostí ve svých velkých prostorách také "Dům Clematis" v Kněžských Dvorech v Českých Budějovicích (www.DumClematis.cz). Dále se s mými kurzy můžete setkat i na jiných místech po republice, kam vyjíždím na pozvání.

"Nejhorší chorobou, kterou trpí svět, není síla špatných, ale slabost nejlepších."
                                                                                                                  (Romain Rolland)

NABÍDKA KURZŮ

KURZY I. - IV. STUPNĚ

LÉČIVÉ ROSTLINY

Konejšivé ruce přírody (I.-III.)

Přírodní řešení podvýživy organismu v dnešní době (IV.)

Jde o čtyřstupňový kurz rozložený do dvou víkendů a zakončený certifikátem střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ. První víkend = 1. a 2. stupeň kurzu; druhý víkend = 3. a 4. stupeň kurzu. Absolvent na konci čtyřstupňového kurzu bude mít znalosti o více než 90 léčivých rostlinách z našeho okolí, bude vědět jakým způsobem s bylinami zacházet, bude znát jejich užití i působení, bude umět složit čajovou směs. 
Kurzy na sebe úzce navazují a na čtvrtém stupni získané poznatky posuneme o další úroveň. Zjistíme, jak používat léčivé rostliny pro přírodní výživu. Naučíme se sestavovat tzv. "Letninu" jako hodnotný zdroj deficitních látek v dnešní stravě. V tomto 4. kurzu budu vycházet ze všech doposud probraných rostlin a ještě přibudou některé další, vhodné zejména k přímé konzumaci. 
Z tohoto důvodu platí pro zájemce 4. kurzu povinné absolutorium všech tří předchozích kurzů.
(Více informací naleznete níže na stránce).

Dále můžete pokračovat výukou během třetího víkendu = 5. a 6. kurzTentokrát půjde o sobotní kurz věnovaný Jedovatým rostlinám a nedělní kurz s názvem Vlastní zdraví svépomocí, který předkládá možnosti použití alternativní medicíny v běžném životě. Oba kurzy navazují na kurzy předešlé jen volně, a proto nejsou podmíněny jejich absolvováním.


BEZPEČNOSTNÍ KURZ

JEDOVATÉ ROSTLINY

Doma i v přírodě

Na celý kurz o léčivých rostlinách volně navazuje další kurz o antagonistech léčivých rostlin. Seznámíme se s jejich zástupci z přírody i domácnosti. Povíme si, něco o otravách a první pomoci. Tento kurz je nepovinný pro zájemce o certifikát. Kurz je přístupný pro každého zájemce, aniž by musel před tím absolvovat čtyřstupňový kurz LÉČIVÉ ROSTLINY.
(Více informací naleznete níže na stránce).  


DOPLŇKOVÝ KURZ

VLASTNÍ ZDRAVÍ SVÉPOMOCÍ

Alternativní medicína v denním životě

je posledním kurzem v této řadě. Uzavírá z pohledu celostní péče přístup k vlastnímu zdraví. Seznamuje se způsoby, jak si sám pomoci v domácích podmínkách. Uvedené přehledné a jednoduché techniky jsou zaměřeny na očistu těla i duše a na posílení vlastní imunity. Možná bude potřebné přehodnotit dosavadní přístup a vytrvalost v plnění svých budoucích předsevzetí ohledně vlastního životního stylu. Avšak tento zodpovědný přístup se pak může projevit jedině postupným zlepšováním vlastního zdraví a životní situace. Nic v našem životě nejsou náhody a vlastní opravdové a poctivé úsilí o změnu pohledu na svůj život bude z logiky věci po zásluze odměněno.

Kurz je přístupný pro každého zájemce, aniž by musel před tím absolvovat čtyřstupňový kurz LÉČIVÉ ROSTLINY.

(Více informací naleznete níže na stránce).  

Nejbližší aktuální data a místa pořádání jsou uvedena níže pod anotací jednotlivých kurzů. Jsou řazena vzestupně.

I. stupeň (začátečníci)

První sobotní teoretický kurz (čtyřdílného cyklu) nabízí v úvodu informace o historii využívání darů přírody v životě člověka. 

Představí základní léčivé rostliny pěstované i divoce rostoucí v okolí lidských sídlišť. Seznámí nás se základy morfologie rostlin, s jejich sběrem, sušením, zpracováním a skladováním. Představuje blíže jejich účinky a možnosti využití. 

V přednáškách vycházím ze své více než třicetileté praxe. 

TERMÍNY, MÍSTA A ČASY KONÁNÍ KURZU  1. stupně:


II. stupeň

Druhý návazný nedělní teoretický kurz rozšiřuje vědomosti o využití dalších bylin, tentokrát z volné přírody. 

Věnovat se budu pravidlům bylináře, základům skladby bylinných čajových směsí a například výrobě olejů a tinktur. Také se seznámíme s významem orgánových hodin na fyziologii organismu.

Účastník navazuje a musí tedy nejprve absolvovat kurz I. 

TERMÍNY, MÍSTA A ČASY KONÁNÍ KURZU  2. stupně:


III. stupeň

Třetí návazný sobotní teoretický kurz prohlubuje vědomosti o využití dalších našich méně známých nebo něčím specifických bylin, stromů a keřů ve fytoterapii.

Seznámíme se s prověřenými lékovými formami, které se běžně používají v alternativní medicíně. 

Na závěr představím rozdělení tělesných orgánů do jednotlivých okruhů se vzájemnými vztahy mezi sebou podle TČM.

Účastník navazuje a musí tedy nejprve absolvovat kurzy I. + II. 

TERMÍNY, MÍSTA A ČASY KONÁNÍ KURZU  3. stupně:


IV. stupeň (pokročilí)

Čtvrtý návazný nedělní teoretický kurz nás uvede do problematiky deficitu výživových látek ve stravě civilizované společnosti.

Doplníme znalosti o další rostliny, tentokrát vhodné ke konzumaci zejména v čerstvém stavu. Celkově zúročíme doposud dosažené vědomosti a rozšíříme možnosti práce s rostlinami o další rozměr.

Naučíme se sestavovat vhodné rostliny do směsí,  

které půjde využít v dennodenní stravě během celého roku = tzv. LETNIN. Tyto směsi doplňují do stravy chybějící výživové látky. Když letniny sestavíme na míru - podle individuálních potřeb, jsou vhodné pro zdravé i nemocné, dospělé i děti apod.

Účastník navazuje a musí tedy nejprve absolvovat kurzy I. + II. + III.

TERMÍNY, MÍSTA A ČASY KONÁNÍ KURZU  4. stupně:


Bezpečnostní kurz


Tento teoretický kurz nás seznámí se záludnostmi rostlinné říše, které mohou zapříčinit situace, kterým je záhodno se vyhnout.


Rostliny si popíšeme, seznámíme se s jejich specifiky, zajímavostmi a případnými následky otravy. Domnívám se, že je dobré znát antagonisty léčivých rostlin, aby bylo eliminováno jakékoliv nebezpečí při sběru a používání léčivých rostlin. 

Nebezpečí záměn nebo dokonce přímé použití jedovatých rostlin je poměrně podceňováno, i když by mělo být řazeno na úplně stejnou úroveň nebezpečnosti, jako jsou pro houbaře všeobecně zdůrazňované nutné znalosti z říše hub. 

Kurz je určen každému zájemci. Účast není podmíněna absolvováním čtyř stupňů kurzu LÉČIVÉ ROSTLINY. 

TERMÍNY, MÍSTA A ČASY KONÁNÍ BEZPEČNOSTNÍHO KURZU:


Doplňkový kurz


Z vlastní zkušenosti a praxe vím, že účinnost bylinné pomoci významně posilují i jiné metodyoblasti alternativní medicíny. 

Dnešní doba není náhodou nazývána "Dobou jedovou". Naše fyzická těla i psychika jsou neustále vystaveny velkému náporu toxicity všemožných druhů a intenzity. Proto by se měly mnohé praktiky, které zde zmíním, stát součástí běžné hygieny každého člověka, pokud mu záleží na vlastním zdraví. 

V tomto nedělním kurzu přehledně uvedu možnosti rozpoznávání zdravotních problémů, techniky a metody vhodné pro každodenní použití k vylepšení a udržení zdraví. Vše uvedené je zaměřeno na výživu a detoxikaci organismu, a tím i na zvýšení činnosti vlastního imunitního systému. Ten je základem dobře fungujícího těla, aby samo podle sebe nastavilo ozdravené procesy, které pocítíme jako zlepšení zdraví. Tak si prodloužíme čas, které máme k dispozici proto, abychom objevili, pochopili a vyřešili vlastní chybné vzorce v životě, které nás do takto nedobrého stavu přivedly.

S největší pravděpodobností to bude od nás vyžadovat určitou míru přehodnocení dosavadního způsobu života a odvahu převzít zodpovědnost za své budoucí směřování. Vše je jen v našich rukou.

Kurz je určen každému zájemci. Účast není podmíněna absolvováním čtyř stupňů kurzu LÉČIVÉ ROSTLINY.

TERMÍNY, MÍSTA A ČASY KONÁNÍ DOPLŇKOVÉHO KURZU:


Případné změny termínů budou okamžitě aktualizovány.

Délka jednotlivých kurzů je cca 8 vzdělávacích hodin. Tyto kurzy bývají využívány i v rámci postgraduálního vzdělávání. Každý účastník dostane skripta. Absolvent kurzů I. - IV. obdrží 


  

Cena jednodenních kurzů je 1.800,- Kč. 


Po odeslaní objednávky můžete očekávat e-mail s podklady k platbě. Teprve připsáním platby na můj účet bude závazně potvrzena rezervace Vašeho místa.
Pro kurzy pořádané v mých prostorách Střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ platí tyto informace: Maximální počet účastníků kurzu je 6

  • Délka kurzu je cca 8 vzdělávacích hodin. V mých prostorách platí pro sobotu: prezentace v 9:15 hodin, začátek 9:30 hodin, předpokládaný konec v 16:30 hodin a pro neděli: prezentace v 8:15 hodin, začátek 8:30 hodin, předpokládaný konec v 15:30 hodin, vždy s pauzou na oběd. Do dopoledního i odpoledního bloku jsou zařazeny krátké přestávky. 
  • Zajištěno bude malé občerstvení a bylinné čaje. 
  • Na oběd půjdeme hromadně do restaurace v nejbližším okolí. Není povinné zúčastnit se společného oběda, ale není možné zůstat v době polední pauzy v místě konání kurzu. Oběd není součástí kurzu.
  • Účastníci si s sebou na kurz přinesou psací potřeby, sešit nebo blok na psaní a přezůvky.

Kurzy pořádané v jiných prostorách mohou dostát aktuálních technických změn, které však nijak nezasáhnou obsahovou formu. Termín, místo a čas konání jsou konkrétně uvedeny pod jednotlivými kurzy. 

Těším se na vás :)

"Kde se zrodí - tam se hodí." 

                                             (staré přísloví)

© Založeno 2012
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!