NABÍDKA LITERATURYVe Světle Pravdy (Poselství Grálu) 3 díly ........................................................................... 490,- KčDesatero božích přikázání a Otčenáš .................................................................................. 220,- Kč
Buddha .................................................................................................................................... 260,- Kč
Svědectví ze života po smrti .................................................................................................... 150,- Kč 
Poznej svého anděla ................................................................................................................. 110,- Kč
Zdraví díky odkyselení a vyloučení škodlivin ...................................................................... 349,- Kč

"Člověče, osvoboď se!"
"S Pokorou v duši se skloň,
s Láskou v srdci vzhlédni,
s Touhou po Světle zvol směr,
s Důvěrou odvážně vykroč a
s Vytrvalostí postupuj vpřed!"
"Pravda je Láska a Spravedlnost prosty
vší změkčilosti."
"Jen taková je cesta k Pravdě!"
"Pravda je ŽIVOT!!!"
proto
ij v Pravdě!!!"