Z důvodu nařízení vlády jsem nucena přerušit svou činnost na adrese praxe.

To platí od 22. 10. do odvolání. Jakmile situace dovolí, opět začnu naplno pracovat. Nyní mohu prodat maximálně bylinné produkty nebo konzultovat na dálku. 

Děkuji za pochopení. Regina Říhová

Regina Říhová

STŘEDISKO CELOSTNÍ PÉČE

"Pomoc pro první krok"


Představuje celkovou péči o fyzické tělo pomocí masáží, pedikúry, fytoterapie a dalších alternativních metod. Využívá psychosomatický pohled a celostní přístup při řešení zdravotních obtíží. Zabývá se udržením fyzické a psychické odolnosti v každodenním životě. Nalézá a nabízí odstranění chybných schémat a vzorců chování uložených v podvědomí, které mají za následek současný nevyhovující zdravotní stav a životní situaci. Pomáhá při rozpoznávání potřeb duše a podporuje přechod od stávající životní etapy k novému směru budoucí cesty.


Správkyně webů:  www.zivotemkezdravi.eu,   www.zivotemkezdravi.com

a facebooku:  Životem ke zdraví - Regina Říhová


"Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co děláte."
                                                                                                     (Karolína Světlá)


"Nestačí vědět, .... vědění se musí použít!"
           "Nestačí chtít, .... je nutné to udělat!"

                                                                          (Johann Wolfgang von Goethe)

Informace o novinkách a pořádaných akcích

"Buď změnou, kterou chceš ve světě vidět." 

                                                                          (Pablo Coelho)

 Nalézáte se na internetových stránkách STŘEDISKA CELOSTNÍ PÉČE, 

které představuje součinnost


pedikérského lázeňského střediska    +    střediska alternativních metod


Nabízím zde komplexní péči pro Vaše nohyalternativní metody obnovy zdraví a životní síly pro Vaše tělo a společně se můžeme pokusit najít cestu k hlubšímu poznání smyslu Vašeho života pro Vaši duši.


Dovolte mi, prosím, provázet Vás na této cestě.

Regina Říhová

"Životní situace jsou buď příjemné, nebo užitečné.

Pouze naše chybné vyhodnocení je vnímá jako stresové!"

NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ METODY


Intenzivní program celostní péče o ženy ve třech variantách nabízí celostní záběr s hlubokou působností na celý organismus. 

První varianta je zaměřena více RELAXAČNĚ, aby se ženská mysl mohla zklidnit a ponořit se do tajů vnitřní podstaty. 

Druhá varianta je zaměřena více OSOBNOSTNĚ. Věnuje se, kromě péče o fyzické tělo, také stránce psychosociální a sociologické, které významně zasahují do osudu dané ženy. 

Třetí varianta je zaměřena INDIVIDUÁLNĚ. Je kombinací procedur a služeb, které vycházejí jako nejvhodnější pro danou ženu. Složení programu vždy vyplyne během úvodní konzultace.  

Tyto varianty intenzivních kúr jsou velkou pomocí pro ženy, které mají silnou potřebu se sebou a svým životem "pohnout". Může se zdát, že pouhou péčí o tělo se toho zase tolik udělat nedá, ale opak je pravdou. Vše se navzájem ovlivňuje. Přívětivý stav organismu vyvolává příjemné pocity v psychice a naopak. Nastavíme-li životní styl podle individuálních potřeb, ovlivníme tím vlastní náhled na vše, co k nám přichází. Naše rozhodnutí mohou být náhle úplně odlišná. Zaplaví nás emoce zcela jiné hodnoty, a tak se nám život může významně proměnit. Když se tato péče o tělo doplní například magnetopatií (působením vitální energií) nebo případně také o rozbor životní situace, je pak pravděpodobné, že se budoucí cesta před ženou otevře jasněji, a ona bude moci vykročit s větší jistotou a důvěrou ve věci příští.


Během konzultací se postupně dopracováváme přes bolesti těla k odhalení bolesti duše, která se za zdravotními potížemi skrývá. Bude jen na vás, jak dalece a opravdově budete chtít pracovat na potřebných změnách, aby se váš život změnil k lepšímu. 
Tuto práci za vás nikdo udělat nemůže. Bude to vyžadovat vaše maximální úsilí, odříkání a vytrvalost. Poctivá práce na sobě samém je totiž tou nejtěžší prací, kterou člověk na Zemi zažívá. Není vždy jednoduché být k sobě upřímný a vykřesat v sobě potřebnou dávku odhodlání. 

Kdo se však pro tuto cestu rozhodne a bude se v nastoupeném směru namáhat ze všech sil, ten bude moci pocítit láskyplné pomoci, které mu budou postupně krok za krokem jeho cestu ulehčovat. Ryzí láska a neúplatná spravedlnost vládnou světům od věčnosti. Čeho se člověk dokáže dobrovolně vzdát, tolik potřebného dostane. Toto je v dnešní době jediná možnost k duchovnímu osvobození. 

Já vás mohu provázet a pomáhat radou, náhledem s nadhledem a oporou při Vašem vykročení za novým životem.  

Přeji hodně sil, odvahy, vytrvalosti a radosti, neboť toto vaše rozhodnutí je prvním krokem k lepší budoucnosti na všech úrovních existence.


Motýlí doteky jsou přirozenou, hlubokou a zároveň jemnou a příjemnou metodou. V klidu a tichu se pozvolna uvolňuje proud životní energie a zvolna zprostředkovává různými způsoby kontakt s vlastním nitrem. Pracuje s nashromážděnými a často také pevně uloženými traumaty a schématy, které byly vytvořeny v blízké i daleké minulosti. 

Vyzdvihuje z hloubi duše pouze plně dozrálá témata, připravená k řešení. Nepůsobí násilně a nepřirozeně na rozdíl od některých jiných metod, jako je hypnóza a zpětná regrese, kdy je člověk zbaven vlády nad svou vůlí, což má dalekosáhlé následky pro obě zúčastněné strany, přesahující tento pozemský život. Motýlí doteky nezasahují nikdy tam, kde člověk ještě není připraven. Je to cesta k poznání a pochopení souvislostí, k odpuštění a oproštění se od již nepotřebného, přežitého a dostatečně prožitého.

Motýlí doteky rozvazují pouta Vaší duše, neboť je zapotřebí pokračovat v cestě, vstříc dalším zítřkům a novému prožívání.


Vlastní bylinné směsi čajů, letnin, bylinných  měšců  a koupelí.

Směsi, které nabízím v rámci své praxe, jsou sestaveny z rostlin převážně volně rostoucích. Pouze několik druhů mám pěstovaných, protože ty se u nás v přírodě běžně volně nevyskytují. Výhodou volně rostoucích rostlin je to, že ony samy si určují, kde vyrostou, ony dobře vědí, kde mají vyrůst. Pouze ve svém přirozeném prostředí obsahují potřebné látky. Určující pro to vše je i skladba okolních rostlin, množství slunce, světové strany, podloží, péče o prostředí aj. Toto vše pěstováním a především hnojením v komerčních pěstírnách nelze zajistit. Mnohé látky tak pěstované byliny neobsahují nebo je mají zastoupeny pouze v minimálním množství a jiné naopak přebývají (obvykle toxické sloučeniny). Pokud dojde ke změnám v poměrech skladby složek například vinou špatného pěstování, sběru nebo skladování, může se stát bylina neúčinnou a někdy až toxickou. 

Byliny mají unikátní chemické složení, které si nesou od svého vzniku a především mají energetický potenciál. Ten je ještě důležitější, protože zasahuje i na jemnějších úrovních. Oslabí-li špatná péče toto vyzařování, nemohou byliny splnit své poslání. Proto je velmi důležité, z jakého prostředí sběr pochází a jak je s bylinami nakládáno po celou dobu, než sáček se směsí léčivek skončí ve vašich rukou.

Byliny sbírám se svou maminkou a kolegyní Taťánou Kašparovou (www.kosmetikasdusi.cz) v čistém prostředí vlastní louky v Pomalší, v chráněných oblastech Blanského lesa, Šumavy, Lužických hor a Podblanicka. Každý rok strávíme 7 měsíců sběrem, sušením, stříháním a mletím všech nasbíraných bylinek, aby byly včas připraveny k použití. Každým rokem v přírodě ubývá jak čistých míst, tak druhů a potřebného množství těchto léčivek. Předpokládá to tedy stále více času a umu v nacházení nových, vhodných a dostatečně bohatých stanovišť. 

Děláme tuto práci rády, protože v ní vidíme hluboký smysl :)


To vše byl také důvod pro realizaci mého dalšího projektu a připravila jsem pro vás

Čtyřstupňový kurz "LÉČIVÉ ROSTLINY"
Konejšivé ruce přírody (I. st. - III. st.)
Přírodní řešení podvýživy organismu v dnešní době (IV. st.)

Ve čtyřech dílech kurzu Vás postupně seznámím s tímto přírodním bohatstvím a pootevřu pomyslná dvířka k věčné moudrosti, která byla člověku z lásky darována pro jeho blaho a vývoj směrem vzhůru. Jak s tím člověk naložil, vidíme všude kolem sebe. Dovolte mi náhled, který ctí toto dávné vědění.

Na tento čtyřstupňový kurz dále volně navazuje

Kurz "JEDOVATÉ ROSTLINY"
v přírodě i nejbližším okolí

Během své praxe jsem zjistila, že je mnoho lidí, kteří jsou schopni v blahé nevědomosti zaměnit mnohé léčivky za rostliny s různou intenzitou jedovatosti. Z tohoto důvodu vznikl tento kurz. Jde o samostatný "bezpečnostní" kurz, který může absolvovat i zájemce, který před tím nenavštěvoval čtyřstupňový kurz LÉČIVÉ ROSTLINY.


Masáže představují celostní péči o celý organismus. Základ v mé praxi tvoří především 3 druhy masáží.

Revitalizační masáž zad umožňuje uvolnění spasmů svalstva kolem celé páteře. Jedním z úkolů páteře ve fyzickém těle je ochrana míchy. Z páteřních kanálů po celé délce páteře vystupují všechny periferní nervy směřující do těla. Uvolněním spasmů, které vznikají ve svalech z různých příčin (špatné držení těla, dlouhodobé přetěžování určitých svalových partií, stres, nezdravý způsob života...) dochází k osvobození sevřených krevních cév, lymfatických cév a periferních nervů. Všechny tyto pro tělo nezbytné provazce vystupují z prostorů páteřních obratlů a prorůstají celým organismem. 

 • PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM zajišťuje obousměrnou komunikaci jednotlivých orgánových soustav s mozkem. Jeho součástí je také autonomní nervový systém, který má za úkol udržovat po všechen čas v celém organismu zdravé a funkční vnitřní prostředí (homeostázu).  
 • KREVNÍ CÉVY umožňují transport okysličené krve plné potřebných živin, minerálů, stopových prvků, bílkovin, hormonů a obranných látek od srdce ke každé buňce těla (tepny) a naopak zajišťují odvedení oxidu uhličitého a zplodin metabolismu zpět k srdci (žíly). Nejjemnější cévy (vlásečnice) propojují navzájem tepny (artérie) a žíly (vény) a probíhají v nich všechny krevní funkce.
 • LYMFATICKÉ (MÍZNÍ) CÉVY odvádějí pomocí mízních vlásečnic lymfu, která vzniká v mezibuněčných prostorech z tkáňového moku. Tato tekutina obsahuje látky, které neprojdou stěnou krevních vlásečnic (např. tuky z trávicí soustavy). Vlásečnice se postupně spojují ve stále silnější mízní cévy, které prostupují na mnoha místech lymfatickými uzlinami. Ty slouží coby "síta" k zachytávání různého odpadního materiálu a patogenické zátěže v lymfě. Zde dochází pomocí lymfocytů k likvidaci a neutralizaci škodlivin všeho druhu. Následně cestuje přečištěná lymfa hrudním mízovodem a pravým lymfatickým mízovodem zpět do krve. Lymfatické cévy společně s lymfatickými orgány tvoří ucelený lymfatický systém, jehož hlavním úkolem je zabezpečení funkčního imunitního systému v organismu. Proto má kvalita a mobilita lymfy tak významnou úlohu v obraně těla před infekčními a nádorovými onemocněními.

Není-li toto vše neustále plynule zajišťováno, dochází k funkčním poruchám a tvorbě vhodného prostředí pro vznik nemocí různé závažnosti. 

Toto však není jediná nezbytná masáž, představující péči o tělo. Dalšími důležitými masážemi jsou například Japonská tlaková masáž plosek nohou, kterou používám k rozpoznávání poruch orgánů a k potřebnému působení na tyto orgány. Další potřebnou masáží je Lymfatická masáž v různých podobách, která podporuje správnou funkci mízního systému, a tím účinně zajišťuje detoxikaci celého organismu. 

"Jediná oběť, kterou má člověk pálit na oltáři svojí lásky k Bohu, je vlastní ješitnost." 

                                                                                                                                                     (Jan Palouček)

Zde naleznete vše, čím se zabývám a co vám mohu ve své praxi nabídnout.

"Pouze vytrvalá bdělost může přinést spásu v nadcházejícím velikém Dění." 

LETNINA

Co je to LETNINA a k čemu slouží?


Tento název jsem si vypůjčila z mysliveckého žargonu. Jako LETNINU označuji konzumní bylinnou směs. Jde o všechny vhodné bylinné a stromové drogy vlastnoručně nasbírané a nasušené během jara a léta v období jejich nejvyšší enzymatické aktivity. Z nich v průběhu celého roku postupně sestavuji a míchám různě zaměřené směsi určené ke konzumaci. 

LETNINA zabezpečuje doplnění chybějících výživových látek ve stravě přírodní cestou. To vyžaduje zcela specifická složení směsí se zohledněním individuálních potřeb a věku každého klienta. Skladbu směsí je třeba během roku postupně měnit, aby byla pro organismus co nejlépe využitelná. Rovněž je třeba dodržovat určitá pravidla při konzumaci, aby byl výživový efekt maximální.

LETNINA dokáže nahradit chybějící výživovou hodnotu především zeleniny a ovoce z velkovýroben.
Je řešením pro lidi, kteří jsou odkázáni část roku nebo i celý rok požívat zeleninu a ovoce pouze ze supermarketů. Při pravidelné celoroční konzumaci LETNINY organismus nebude pociťovat deficit těchto chybějících látek, který tělo stále nutí přijímat více a více potravy, aniž by tyto látky byla běžná strava schopna doplnit.
To vede ke všeobecné obezitě, která má pravou příčinu v podvýživě.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA TINKTUR


 • smrkové výhonky - záněty plic, průdušek a krční obtíže
 • plody kaštanu - bércové vředy, posílení cévních stěn, migréna, potlačení srážlivosti - rozpouštění trombůartritida
 • černohlávek - záněty kdekoliv v těle, podpora srážlivosti - hojení ran
 • jetel - chudokrevnost, klimakterium, nechutenství, regulace KT, bolesti hlavy, hučení v uších, čištění krve
 • jeřáb - klimakterium
 • vlaštovičník - regenerace jater a žlučníkových cest, dna, epilepsie, ekzémy
 • šeřík - dna, revmatismus, ostruhy, vyplavování solí, astma, malárie, zimnice
 • hloh - regenerace všech funkcí srdce a regulace KT
 • lichořeřišnice - záněty kdekoliv v těle, zvýšení imunity

BIORYTMUS ORGÁNŮ

x

MĚSÍCE V ROCE

 • LEDEN - močový měchýř
 • ÚNOR - ledviny + opěrný systém + chrup 
 • BŘEZEN - žlučník + PNS
 • DUBEN - játra + vazivo + PNS + Solar plexus + zrak + autoimunita
 • KVĚTEN - srdce + srdeční NS + krev
 • ČERVEN - krevní cévy + lymfatické cévy

 • ČERVENEC - pohlavní orgány
 • SRPEN - imunita + termoregulace + homeostáza
 • ZÁŘÍ - slinivka + slezina + lymfatický systém
 • ŘÍJEN - žaludek + pohybový systém
 • LISTOPAD - plíce + kůže + CNS + vitální energie
 • PROSINEC - střeva + enterální NS

 "Lidského ducha,
směřujícího do jeho domova v Ráji,
žene síla jeho touhy po Službě Nejvyššímu.
Je přitom naplněn Láskou, Čistotou, Spravedlností a Bdělostí
v každém přítomném okamžiku!"